Dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos priskyrimo mokslinei veiklai

Nr. (18.18-31-1E) RM-13157 2017-04-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, gavusi LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų nuomones, paaiškina dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 5.6.3.2. Kokios transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos gali būti atskaitomos iš įmonės pajamų?5.6.3.2.a. Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudoms, atskaitomoms iš įmonės pajamų, yra priskiriamos per mokestinį laikotarpį …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 5.3. Kokios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?5.3.1. IĮ, pajamas pripažįstančios tiek pagal pinigų apskaitos, tiek ir pagal pajamų kaupimo principą, sąnaudas pripažįsta tik pagal kaupimo apskaitos principą, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos tik tos sąnaudos, kurios susijusios …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2017 m. sausio 1 d.) I. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STATUSAS IR VALDYMAS1.1. Koks individualios įmonės statusas?Pagal LR individualių įmonių įstatymo 2 straipsnį (toliau – IĮ įstatymas), individuali įmonė (toliau – IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis …

Jei teikiate važtaraščius

Kokius važtaraščio duomenis reikia (nereikia) nurodyti i. VAZ duomenų rinkmenoje?Nr. KD-8537 2017-03-15 Ar, teikiant duomenis i. VAZ, reikia nurodyti:Atsakymas1. visus važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodytus duomenisPrivaloma i. VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju. …

Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (927) Surinktos informacijos apie būsimą verslo partnerį (užsienio kontrahentą) patikrinimasVMI interneto svetainėje, gyventojams ir verslui skirtų portalų srityje „Rinkmenos“, galima patikrinti ES valstybių narių PVM mokėtojų identifikacinius duomenis: PVM mokėtojų kodus, įregistravimo PVM mokėtoju (išregistravimo) iš PVM …

Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje (1)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikdama mokesčių mokėtojams pagalbą, jiems vykdant mokestines prievoles, parengė šį leidinį „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje“ (toliau – Leidinys), kuriame pateikiami patarimai ekonominę veiklą vykdantiems …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 str. 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 str. 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą, kurį suderino su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2017-02-13 raštas …

PVM atskaitos tikslinimas (10)

Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (917) 2. Kokių prekių ir paslaugų atskaitytas pirkimo PVM sumas turi patikslinti išregistruojamas iš PVM mokėtojų asmuo?Išregistruotasis iš PVM mokėtojų asmuo minėtoje PVM deklaracijoje turi patikslinti:PVM įstatymo 66 straipsnyje nurodytų prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo …

Ko reikia, kad galėčiau naudotis atsargine i. VAZ SMS paslauga?

Nr. KD-8574 2017-03-15 Pirmiausia Mokesčio mokėtojo vadovas turi patvirtinti atsakingus darbuotojus. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją, t. y. el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį.Visi i. VAZ naudotojai i. VAZ posistemyje taip pat turi atnaujinti savo …

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

Nr. (18.31-31-1E) RM-6969 2017-03-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri, pagal LR labdaros ir paramos įstatymo (toliau …

PVM atskaitos tikslinimas (9)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 2. PVM atskaitos tikslinimo prievolės, kai apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, ekonominė veikla kaip kompleksas perduodama kitam PVM mokėtojuiKai apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, ekonominė veikla kaip kompleksas perduodama kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris yra PVM mokėtojas, tai perduodamo …

Krovinio važtaraščio duomenų teikimas VMI

Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?Nr. KD-8522 2017-03-15Pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių …

Dėl valdybos ir stebėtojų tarybos narių veiklos priskyrimo individualiai veiklai

Nr. (18.18-31-1E) RM-4554 2017-02-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina dėl valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių veiklos priskyrimo individualiai veiklai:LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta, kad valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį renka stebėtojų …

PVM atskaitos tikslinimas (8)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 9. Kokiais atvejais dėl naudojimo mišrioje veikloje santykio pasikeitimo netikslinama ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita?Jeigu pagal faktinius rodiklius apskaičiuota tiems kalendoriniams metams tenkanti atskaitytina to materialiojo ilgalaikio turto pirkimo ir (arba) importo PVM dalis skiriasi nuo …

PVM atskaitos tikslinimas (7)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) Ilgalaikio materialiojo turto metinė PVM atskaitos tikslinimo suma apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo“ patvirtintas Pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimo pasikeitus ilgalaikio …

PVM atskaitos tikslinimas (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 5. Kokiu atveju dėl naudojimo mišrioje veikloje pasikeitimo netikslinama prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaita?Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procento dydis nuo tais kalendoriniais metais naudoto PVM atskaitos procento dydžio skiriasi ne …

Dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu

Nr. (18.2-31-2 E) RM-4122 2017-02-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu (perpardavimo teise) autoriaus naudai.Vadovaujantis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo …

PVM atskaitos tikslinimas (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) Nesvarbu, ar PVM mokėtojas buvo pradėjęs mišrią veiklą vykdyti nuo kalendorinių metų pradžios, ar vėliau (pvz., nuo metų vidurio), perskaičiuojant PVM atskaitos procentą, metinėje PVM deklaracijoje pagal faktinius rodiklius turi būti imami praėjusių pilnų kalendorinių metų …

Dėl 2016 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1E) RM-3283 2017-02-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo …