Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-4721 2014-04-07   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl apskrities valstybinės …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 5 punkto, 5 str. 6 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 3 punkto, 9 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 1 punkto ir 18 str. 3 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 1 punkto papildymo

Registracijos Nr. (32-42-31-1)- RM-2690 2014-03-03   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno apskaičiavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pelno mokesčio deklaracijų priėmimo ir apdorojimo metu nustato atvejus, kai pelno nesiekiantys vienetai (toliau – PNV) daro klaidas pildydami metines pelno mokesčio deklaracijas. Atsižvelgdami į tai, teikiame paaiškinimą, kuriame …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų praktinio taikymo apmokestinant palūkanas už indėlius (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (779)   Kai palūkanos mokamos užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentams Primename, kad tuo atveju, kai palūkanos mokamos nuolatiniams užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų praktinio taikymo apmokestinant palūkanas už indėlius (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (779)   Dėl palūkanų deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo Nuolatiniam Lietuvos gyventojui 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtos palūkanų išmokos (pagal gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms) deklaruojamos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal …

Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (779)   Ar būsimas verslo partneris vykdo mokestines prievoles, galima įsitikinti VMI prie FM interneto svetainėje, patikrinus informaciją: – ar būsimasis verslo partneris įtrauktas į asmenų, laiku vykdančių mokestines prievoles arba daugiausia į VMI sąskaitą sumokančių …

Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos (1)

2014-02-25 Nr. (21.9-32-1)-143-117   Šiose Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) išdėstomi patarimai ekonominę veiklą vykdantiems asmenims (toliau – asmenys), kaip jie turėtų įsitikinti būsimų verslo partnerių patikimumu, kad išvengtų galimų negatyvių pasekmių, susijusių su netinkamu mokestinių …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (8)

Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (771)   7.7. Ar laikomi komandiruočių kompensacijomis jau išėjusiam iš darbo darbuotojui įmonės grąžinti anksčiau apskaičiuoti dienpinigiai (darbuotojui dirbant, dienpinigiai buvo neišmokėti dėl lėšų trūkumo)? Įmonės darbuotojui (jau nebedirbančiam įmonėje) apskaičiuotų, tačiau neišmokėtų dienpinigių sumos (įsiskolinimas …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (7)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   6.2. Ar darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos yra priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams? Pagal PMĮ …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   4.2.4. Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos darbuotojams tuo atveju, kai komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu? Komandiruočių sąnaudoms gali būti priskiriami komandiruotės dienpinigiai, neviršijantys nustatytų dienpinigių normų už laikotarpį, ne ilgesnį, nei …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   III.5. RYŠIŲ (PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ) IŠLAIDOS 3.5.1. Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   III. KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SĄNAUDOS III.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 3.1.1. Kokios vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario komandiruočių Lietuvos Respublikoje sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų? …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   II.4. KOMANDIRUOTĖS KELIONĖS IR DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 2.4.1. Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į užsienio valstybę ir …

Dėl Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos naudojimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-304 2014-01-15   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nuostatas dėl Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos naudojimo. Pagal Pridėtinės vertės …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   II.2. DIENPINIGIŲ IŠLAIDOS 2.2.1. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos? Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną ir grįžimo į ją dieną), o kai darbuotojo …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (1)

ĮVADAS Paaiškinimas parengtas, siekiant įgyvendinti vienodą mokesčių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, konsultuojant mokesčių mokėtojus komandiruočių sąnaudų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir komandiruočių kompensacijų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu klausimais. Atskiroje dalyje paaiškinta padidėjusių išlaidų kompensacijų, mokamų darbuotojams, kurių darbas yra …

Dėl leidinio „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį“ pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-7704 2013-11-18   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į PVM įstatyme nustatytas naujas nuostatas dėl neįregistruoto PVM mokėtojo asmens teisės į PVM atskaitą (PVM įstatymo 57 ir 63-1 straipsniai), parengė leidinio …