Dėl leidinio „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį“ pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-7704 2013-11-18   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į PVM įstatyme nustatytas naujas nuostatas dėl neįregistruoto PVM mokėtojo asmens teisės į PVM atskaitą (PVM įstatymo 57 ir 63-1 straipsniai), parengė leidinio …

Dėl kontroliuojamųjų ir kontroliuojančių asmenų registravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais (1)

Registracijos Nr. (18.3-31-2)-RM-7960 2013-11-22   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kada ekonominę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ir kokiais atvejais jie gali būti išregistruoti …

Elektros energijos apmokestinimas akcizais (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (765) Ar atleidžiama nuo akcizų elektros energija, tiekiama buitiniams vartotojams, kaip jie apibrėžti Elektros energetikos įstatyme? Taip. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 48 str. 1 d. 3 punktu, buitiniams vartotojams, išskyrus gyventojus, vykdančius ekonominę veiklą ir šiai veiklai …

Elektros energijos apmokestinimas akcizais (1)

Kurioje kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) pozicijoje klasifikuojama elektros energija? Elektros energija klasifikuojama KN 2716 pozicijoje.   Nuo kada elektros energija pradėta apmokestinti akcizais? Prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsirado nuo 2010 m. sausio 1 d.   Ar elektros energija, …

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (761)   11. Ar apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM mokėtojas privalo pranešti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai? PVM mokėtojas, už tiekiamą žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą pasirinkęs skaičiuoti PVM, apie tai raštu privalo pranešti apskrities valstybinės mokesčių …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio taikymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-6346 2013-10-23   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į LR pensijų sistemos reformos įstatymo (Žin., 2002, Nr.123-5511) ir LR pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 75‑3472; 2011, Nr. 6822; 2012, Nr. 136-6964; …

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymo) 32  straipsnyje nustatytos Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) taisyklės.   1. Koks turtas, pagal PVM įstatymą, laikomas nekilnojamuoju turtu? Nekilnojamasis turtas – tai daiktas, kuris …

Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pagal naujausius LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ), LR sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; nauja redakcija Žin., 2002, Nr. 123-5512) ir LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., …

Dėl pajamų, gautų iš nekilnojamojo turto pardavimo ir (ar) nuomos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad mokesčių mokėtojams pastaruoju metu kyla klausimų dėl pajamų, gautų iš nekilnojamojo turto pardavimo ir (ar) nuomos, papildomai pateikia informaciją šiais klausimais:   Ar priskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų …

Gaunantiems pajamų pagal paslaugų kvitą

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 13 d. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą Nr. XI-2412 (Žin., 2012, Nr. 136‑6966) ir vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63‑2243) 25 str. …

Kaip taikyti naftos ir dujų išteklių mokesčio kompensacinį tarifą

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į gautus paklausimus dėl naftos ir dujų išteklių mokesčio kompensacinio tarifo taikymo, siekiant formuoti vienodą apmokestinimo praktiką, teikia atitinkamą paaiškinimą. Pagal LR naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo …

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2014 metais

Registracijos Nr. KD-8086 2013-07-16   Deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį Pagal Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 53 str. 1 dalies nuostatas, deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno …

Individualią veiklą vykdančio asmens registravimasis PVM mokėtoju

  Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla, privalo registruotis PVM mokėtojais tuomet, kai bendra atlygio už, vykdant minėtą ekonominę veiklą šalies teritorijoje, patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 155 000 Lt. Kai gyventojų gauta bendra atlygio suma per …

PVM įstatymo 71 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 str. 3 d. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) papildymą.   3. Užsienio apmokestinamasis asmuo PVM …

Dėl saulės elektrinių statybos darbų PVM atskaitos

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-3579 2013-06-05   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsakydama į mokesčių mokėtojų paklausimus, susijusius su teise netikslinti įsigytų prekių bei paslaugų, panaudotų saulės elektrinių statybai, pirkimo PVM atskaitos, kai ši …

Paramos teikimo ir panaudojimo kontrolė

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos gauna paklausimus dėl LR pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110‑3992; toliau – PMĮ) 28 straipsnyje numatytų pelno mokesčio lengvatų taikymo, kai paramos teikėjai ir paramos gavėjai yra tarpusavyje susiję verslo ryšiais ar paramos …