Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (8)

Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (771)   7.7. Ar laikomi komandiruočių kompensacijomis jau išėjusiam iš darbo darbuotojui įmonės grąžinti anksčiau apskaičiuoti dienpinigiai (darbuotojui dirbant, dienpinigiai buvo neišmokėti dėl lėšų trūkumo)? Įmonės darbuotojui (jau nebedirbančiam įmonėje) apskaičiuotų, tačiau neišmokėtų dienpinigių sumos (įsiskolinimas …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (7)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   6.2. Ar darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos yra priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams? Pagal PMĮ …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   4.2.4. Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos darbuotojams tuo atveju, kai komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu? Komandiruočių sąnaudoms gali būti priskiriami komandiruotės dienpinigiai, neviršijantys nustatytų dienpinigių normų už laikotarpį, ne ilgesnį, nei …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   III.5. RYŠIŲ (PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ) IŠLAIDOS 3.5.1. Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   III. KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SĄNAUDOS III.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 3.1.1. Kokios vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario komandiruočių Lietuvos Respublikoje sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų? …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   II.4. KOMANDIRUOTĖS KELIONĖS IR DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 2.4.1. Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į užsienio valstybę ir …

Dėl Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos naudojimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-304 2014-01-15   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nuostatas dėl Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos naudojimo. Pagal Pridėtinės vertės …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   II.2. DIENPINIGIŲ IŠLAIDOS 2.2.1. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos? Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną ir grįžimo į ją dieną), o kai darbuotojo …

Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (1)

ĮVADAS Paaiškinimas parengtas, siekiant įgyvendinti vienodą mokesčių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, konsultuojant mokesčių mokėtojus komandiruočių sąnaudų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir komandiruočių kompensacijų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu klausimais. Atskiroje dalyje paaiškinta padidėjusių išlaidų kompensacijų, mokamų darbuotojams, kurių darbas yra …

Dėl leidinio „Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį“ pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-7704 2013-11-18   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į PVM įstatyme nustatytas naujas nuostatas dėl neįregistruoto PVM mokėtojo asmens teisės į PVM atskaitą (PVM įstatymo 57 ir 63-1 straipsniai), parengė leidinio …

Dėl kontroliuojamųjų ir kontroliuojančių asmenų registravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais (1)

Registracijos Nr. (18.3-31-2)-RM-7960 2013-11-22   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kada ekonominę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais ir kokiais atvejais jie gali būti išregistruoti …

Elektros energijos apmokestinimas akcizais (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (765) Ar atleidžiama nuo akcizų elektros energija, tiekiama buitiniams vartotojams, kaip jie apibrėžti Elektros energetikos įstatyme? Taip. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 48 str. 1 d. 3 punktu, buitiniams vartotojams, išskyrus gyventojus, vykdančius ekonominę veiklą ir šiai veiklai …

Elektros energijos apmokestinimas akcizais (1)

Kurioje kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) pozicijoje klasifikuojama elektros energija? Elektros energija klasifikuojama KN 2716 pozicijoje.   Nuo kada elektros energija pradėta apmokestinti akcizais? Prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsirado nuo 2010 m. sausio 1 d.   Ar elektros energija, …

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (761)   11. Ar apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM mokėtojas privalo pranešti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai? PVM mokėtojas, už tiekiamą žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą pasirinkęs skaičiuoti PVM, apie tai raštu privalo pranešti apskrities valstybinės mokesčių …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio taikymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-6346 2013-10-23   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į LR pensijų sistemos reformos įstatymo (Žin., 2002, Nr.123-5511) ir LR pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 75‑3472; 2011, Nr. 6822; 2012, Nr. 136-6964; …

Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymo) 32  straipsnyje nustatytos Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) taisyklės.   1. Koks turtas, pagal PVM įstatymą, laikomas nekilnojamuoju turtu? Nekilnojamasis turtas – tai daiktas, kuris …