400-asis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio prenumeratorius – Kupiškio socialinių paslaugų centras

Vis dar tęsiasi „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio prenumeratos akcija, todėl 2019 m. metiniai prenumeratoriai gaus numatytas dovanas. Susumavus prenumeratos rezultatus, paaiškėjo, kad nemokama elektroninės versijos prenumerata atitenka 400-ajam savaitraščio prenumeratoriui – Kupiškio socialinių paslaugų centrui.

Kupiškio socialinių paslaugų centras įkurtas 2001 m. pabaigoje. Centras teikia socialines paslaugas Kupiškio rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu. Sužinojusi šią naujieną, Kupiškio socialinių paslaugų centro vyriausioji buhalterė Rima Balčiūnienė buvo maloniai nustebinta. Ji sako, kad elektroninė versija bus labai gera pagalba, suteiks galimybę patogiai skaityti laikraštį ir naudotis archyvu.

 „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ laikraštį prenumeruojame jau septynerius metus, – sako Kupiškio socialinių paslaugų centro vyriausioji buhalterė Rima Balčiūnienė. – Man patinka skaityti popierinį laikraštį, kadangi jame paprastai ir aiškiai pateikiama naujausia informacija apie apskaitos ir mokesčių naujoves, teisės aktus, aktualius Darbo kodekso taikymo klausimus, įvairi kita informacija, kuri reikalinga kasdieniam buhalterio darbui. Skaitydama laikraštį, galiu rasti daug naudingų dalykų. Taip pat man patinka skaityti straipsnius apie Lietuvos valstybės kūrėjus, įžymius buhalterius, įmonių buhalterinės atskaitomybės istoriją, psichologinius straipsnius, o atokvėpio valandėlę – skyrelį „Nusišypsokime“. Savaitraštyje galima rasti atsakymus, ką ir kaip teisingai daryti, nereikia gaišti laiko, ieškoti kažkur kitur. Savaitraštį skaitome ne tik mes, buhalterės, bet ir Centro ir Personalo skyriaus vadovės. Mums taip pat labai patinka ir kasmet leidžiamas „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ kalendorius, o prenumeratoriams dovanota „Buhalterio knyga 2018 m. (Darbo teisės aktualijos)“ tapo tikra mūsų pagalbininke. Ateityje būtų labai įdomu ir reikalinga paskaityti straipsnių apie buhalterio statusą įmonėje ir įstaigoje, apie tai, kaip puoselėti santykius kolektyve, valdyti konfliktines situacijas ir kita. Savaime suprantama, mums labai aktualūs straipsniai apie mokesčių pakeitimus nuo 2019 m. Jau skaitėme pirmuosius straipsnius ir susipažinome su naujovėmis, ateityje tikimės dar daugiau išsamių ir konkrečių mokesčių specialistų išaiškinimų.“

Pasak Rimos Balčiūnienės, perskaičiusi laikraštį, ji mėgsta pažymėti jai aktualią informaciją, straipsnyje pabraukti reikalingas pastraipas, kai kuriuos straipsnius išsikirpti, laikraščius – pasidėti atskirai. Turėdama elektroninę versiją, „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ archyve galės greitai ir patogiai rasti reikalingą informaciją ar straipsnį.

Rima Balčiūnienė buhaltere dirba jau 18 metų, iš jų aštuonerius metus – Kupiškio so­cia­linių paslaugų centre. Rimos Balčiūnienės žodžiais, tapti buhaltere lėmė 1990 m. Lietuvoje prasidėję valstybės ir ekonomikos pokyčiai, todėl teko keisti profesiją – iš inžinieriaus ekonomisto persikvalifikuoti į buhalterius. Visada patiko tikslieji mokslai, skaičiai ir tuo metu atsiradusi didžiausia naujovė – kompiuteriai. 1998 m. Rima Balčiūnienė buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti kompiuteriu, naudodama apskaitos programą. Kompiuteriai palengvino buhalterių darbą, vietoje 10 buhalterių buhalterijose liko keli. „Aš nebijojau kompiuterinės technikos, su ja susipažinau studijuodama, buvau smalsi, domėjausi naujovėmis, kurios atskleidė labai daug galimybių gražiai, tiksliai ir greitai sutvarkyti buhalterinę apskaitą, parengti įvairią analizę, – teigia Rima Balčiūnienė. – Darbo apimtys – nemažos, tačiau, dirbdamas kompiuteriu, gali efektyviai išnaudoti darbo laiką. Dirbti buhalteriu ir rasti ryšį tarp skaičių yra įdomu.“

Šiuo metu buhalteriams kiek neramu, kadangi vėl artėja nelengvas metas, „galvą laužia“ artėjanti mokesčių pertvarka, kai reikės pamiršti viską, ką žinojo, ir mokytis naujovių. Vėl teks eiti į mokesčių seminarus. Bus sudėtinga, nes metų pabaigoje visada ir taip padaugėja darbo. Taigi, buhalteriams nėra kada nuobodžiauti. Rima Balčiūnienė sako, kad visada daugiau padarai, kai esi užsiėmęs, neturi kur trauktis: susikaupi, nusiteiki ir dirbi. „Vyriausiajam buhalteriui nevalia sustoti vietoje, visą gyvenimą reikia mokytis, domėtis ir žiūrėti, ką gali patobulinti, pakeisti, kad būtų geriau, visada gyventi judėjime. Dirbti su skaičiais ir dokumentais reikia tikslaus mąstymo, konkretumo ir atsakomybės“, – teigia Rima Balčiūnienė.

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ sveikina ištikimą savo skaitytoją – Kupiškio socialinių paslaugų centrą ir dovanoja 2019 m. „AAM aktualijų“ elektroninės versijos prenumeratą.

Olita MONTVYDIENĖ

logo_srtrf