Leidinių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (899) 12. Kokio dydžio PVM apmokestinama leidinių spausdinimo paslauga, kai spaustuvė yra:• Lietuvoje,• užsienio valstybėje?Spausdinimo paslaugų apmokestinimo PVM tarifai priklauso nuo to, kur yra paslaugų teikimo vieta. Tais atvejais, kai paslaugų teikimo vieta yra Lietuva (leidinio 11 …

Kokia yra duomenų apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus pateikimo VMI tvarka?

Nr. KD-8504 2016-08-18 Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-105.Prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme, …

Kokiu būdu (kokia forma) finansų rinkos dalyvis turės pateikti duomenis apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus?

Nr. KD-8505 2016-08-18 Finansų rinkos dalyvis duomenis turės teikti, pateikdamas gyventojo likučių, gyventojo ir juridinio asmens sąskaitų metinių įplaukų, gyventojo skolinių įsipareigojimų duomenų rinkmenas. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. …

Ketinantiems teikti papildomo mokymo paslaugas pakanka įsigyti verslo liudijimą

Atnaujinimo data: 2016-09-08 Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad, teikiant pagalbą mokiniams, kurie pageidauja gilinti studijuojamo / mokomojo dalyko žinias, ir gaunant už tai atlygį, būtina šią veiklą įteisinti. Paprasčiausias būdas tai padaryti – įsigyti verslo liudijimą.Mokytojai, padedantys mokiniams pasiruošti …

Leidinių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

Šiame straipsnyje yra paaiškintas tiekiamų knygų ir informacinių neperiodinių leidinių, taip pat ir periodinių leidinių (toliau – leidiniai) apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).  Kokiame teisės akte nustatyta knygų ir neperiodinių informacinių leidinių apmokestinimo PVM lengvata?Tiekiamų knygų ir neperiodinių informacinių leidinių, …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 str. 5 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)

Nr. (32.42-31-1E) RM-22692 2016-08-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais LR finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (896) III. Naudotų automobilių įsigijimas9. Ką turi žinoti naudotus automobilius iš ES valstybių įsigyjantis Lietuvos pirkėjas?Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kas yra naudotų automobilių pardavėjas, t. y. išsiaiškinti, ar ES valstybės pardavėjas taiko naudotų automobilių specialią apmokestinimo PVM …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (896)   Taikant standartinį PVM tarifą, marža apmokestinama, kai naudoti automobiliai tiekiami bet kokiam pirkėjui vidaus rinkoje ar išvežami į kitą ES valstybę narę.   Svarbu įsidėmėti! Kai pardavėjas, PVM mokėtojas, taiko specialią naudotų automobilių apmokestinimo …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas), PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius į ES valstybes, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie šiuos automobilius įsigyja iš ES valstybių. Čia paaiškintos naudotų automobilių …

Dienpinigių apmokestinimas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (894) Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 390 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 300 Eur, padaugintos iš koeficiento 1,3) arba valandinis atlygis neviršija 2,37 Eur sumos (t. …

Dienpinigių apmokestinimas (1)

Nr. KD-2535 Atnaujinimo data: 2016-06-22   Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2016-07-01 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 494 Eur sumos (t. y. minimalios mėnesinės algos 380 Eur, padaugintos iš koeficiento 1,3) arba valandinis atlygis neviršija 3,02 Eur sumos (t. …

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (891)   11. Kokie yra lengvojo automobilio nuomos paslaugų PVM atskaitos apribojimai? Vadovaujantis PVM įstatymo 62 str. 2 d. 3 punkto nuostatomis, negali būti atskaitomas lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo taikymo, įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus

VMI prie FM, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą apie LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų taikymo ypatumus dažniausiai pasitaikančiais privačių subjektų (toliau – PS) sudarytų su viešuoju subjektu partnerystės projektų sutarčių atvejais. Vadovaujantis Investicijų įstatymo nuostatomis, viešojo …

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (891)   4. Ar Lietuvoje įsikūrusiam nuomos paslaugų teikėjui reikia turėti įrodymus, kur jo išnuomotas transportas naudojamas? Įrodymus, kur išnuomotas transportas naudojamas, reikia turėti tuo atveju, kai ilgalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam …

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

Šis paaiškinimas yra skirtas transporto nuomos paslaugų teikėjams, taip pat šių paslaugų pirkėjams, įsigyjantiems transporto nuomos paslaugas iš asmenų, įsikūrusių už Lietuvos ribų. Tačiau čia neaiškinami klausimai dėl transporto priemonių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) finansinės nuomos (lizingo) …

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (888)   9. Kokios prekės ir paslaugos laikomos „glaudžiai“ susijusiomis su sveikatos priežiūros paslaugomis? Remiantis ESTT praktika (bylos Nr. C-394/04 ir C-395/04), „glaudžiai“ su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių prekių ir paslaugų atleidimas nuo PVM mokesčio galimas …

Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (1)

Pagal nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 20 straipsnio nuostatas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, žmogaus organai, kraujas, motinos pienas, odontologų ir (arba) dantų technikų tiekiami dantų protezai, taip pat ligonių, sužeistųjų …