PVM atskaitos tikslinimas (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) Nesvarbu, ar PVM mokėtojas buvo pradėjęs mišrią veiklą vykdyti nuo kalendorinių metų pradžios, ar vėliau (pvz., nuo metų vidurio), perskaičiuojant PVM atskaitos procentą, metinėje PVM deklaracijoje pagal faktinius rodiklius turi būti imami praėjusių pilnų kalendorinių metų …

Dėl 2016 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1E) RM-3283 2017-02-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo …

PVM atskaitos tikslinimas (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) PavyzdysPVM mokėtojas, ketinantis vykdyti PVM apmokestinamą veiklą, 2016 m. sausio mėnesį įsigijo šiai veiklai vykdyti pastatą už 605 000 eurų (apmokestinamoji vertė – 500 000 eurų, PVM suma – 105 000 eurų), kurio pirkimo PVM įtraukė į PVM …

Kai anuliuojama PVM sąskaita faktūra

Nr. KD-8672 2017-02-03 Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose laukelyje „PVM sąskaitos faktūros tipas“ tipas „AN“ nurodomas tuo atveju, jeigu buvo anuliuotų PVM sąskaitų faktūrų, tačiau duomenų apie tokias PVM sąskaitas faktūras registruose pateikti neprivaloma.Jeigu išrašymo metu mokesčiams apskaičiuoti naudojami …

PVM atskaitos tikslinimas (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 1 atvejis2016 m. lapkričio mėnesį įmonė dėl natūralios netekties nuostolių nurašė vaisių už 500 eurų, o jos pajamos, imant nuo metų pradžios, sudarė 300 000 eurų. Todėl nuo metų pradžios nurašyta natūralios netekties nuostolių suma sudarė …

PVM atskaitos tikslinimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 5. PVM atskaitos tikslinimas mišriai veiklai naudotų prekių praradimo atvejais arba pradėjus jas naudoti įmonės veikloje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitąTuo atveju, jeigu prekių įsigijimo momentu PVM mokėtojas vykdė mišrią veiklą ir atskaitė tik dalį įsigytų …

PVM atskaitos tikslinimas (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2017 m. sausio 10 d.)Čia paaiškinta, kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma.I. …

Kuriais atvejais Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2016 m. pajamas? (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (915) 4 priedasGavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn tokį turtą:už nepraėjus 10 metų nuo įsigijimo perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą, toliau – nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas), esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje …

Kuriais atvejais Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti 2016 m. pajamas? (1)

Nr. KD-8659 2017-01-05 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje.Pasibaigus 2016 m. mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), iki 2017 m. gegužės 2 d. pajamas deklaruoti privalo gyventojai:Gavę su darbo …

Kaip Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos nuo 2017-01-01?

Nr. KD-8407 2016-11-30 Garantinį fondą nuo 2017 m. sausio 1 d. administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas …

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 dalies, 12 str. 8 punkto, 17 str. 1 dalies ir 31 str. 1 dalies 3 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-28892 2016-10-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Dėl LR labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-28893 2016-10-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad LR Seimas 2016 m. spalio 12 d. priėmė LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII‑2679, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2016 m. spalio …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (905) 8. Kokios PVM lengvatos yra nustatytos religinėms bendruomenėms?PVM lengvatos, kurias gali taikyti religinės bendruomenės, yra nustatytos PVM įstatymo 24 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas, PVM neapmokestinamos religinių bendruomenių savo nariams teikiamos paslaugos, jeigu jos atitinka šių bendruomenių …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (905) VI. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir akcizai1. Ar religinės bendruomenės gali būti registruojamos PVM mokėtojomis?Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas), religinėms bendruomenėms yra prievolė registruotis PVM mokėtojomis, jeigu:vykdo bet kokio pobūdžio PVM …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (905) III. Žemės mokestis ir valstybinės žemės nuomos mokestis1. Kaip religinės bendruomenės apmokestinamos žemės mokesčiu?Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-27780 2016-10-11 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 str. 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderino su Finansų ministerija …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (1)

I. Bendrosios nuostatos1. Šis Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas (toliau – Paaiškinimas) parengtas siekiant įgyvendinti vienodą valstybės pripažintų religinių bendruomenių apmokestinimo praktiką, taip pat siekiant suteikti metodinę pagalbą, konsultuojant religines bendruomenes mokesčių klausimais.2. Paaiškinime vartojamos tokios sąvokos:religinės bendruomenės – juridinį statusą …

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (902) 5. Tiekimas DAP/DDP/DAT ES valstybė narė sąlygomis, kai pirkėjas perparduoda prekes ne pagal trikampės prekybos schemąTiekimo schema:Tiekėjas DAP/DAT/DDP Kitos valstybės narės AAPS sąlygomis tiekia Prekę Pirkėjui.Prekę iš Lietuvos AAPS į Kitos valstybės narės AAPS gabena Tiekėjas …

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (902) 3. Tiekimas FCA Lietuva sąlygomis, kai prekės išgabenamos į kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, kuris priklauso pirkėjuiTiekimo schema:Tiekėjas FCA Lietuvos AAPS sąlygomis tiekia Prekę Pirkėjui.Prekė iš Lietuvos AAPS Pirkėjo vardu ir sąskaita išgabenama …

0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose (1)

1. Tiekimas FCA Lietuva sąlygomis, kai pirkėjas perparduoda prekes pagal trikampės prekybos schemąTiekimo schema:Tiekėjas FCA Lietuvos AAPS sąlygomis tiekia Prekę Pirkėjui.Pirkėjas, taikydamas Trikampės prekybos schemą, tiekia Prekę Gavėjui.Prekė iš Lietuvos AAPS Pirkėjo vardu ir sąskaita išgabenama į B valstybės narės …