Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 3.2.5. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 37 punktą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir gyventojui skiria olimpinis (parolimpinis) komitetas, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar jų nariai, Lietuvos sporto šakų …

Pakeistas ir papildytas Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MAĮ 102 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas ir pakeitimas 102 straipsnis. Nurodymas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nutraukti pinigų išdavimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų)(Pakeista pagal 2014 m. gruodžio 16 d. įstatymo redakciją Nr. ­XII-1454, įsigaliojo nuo 2015 m. rugpjūčio 1 …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 2.23. Kaip deklaruojamas avansinis pelno mokestis?2.23.1. Avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formoje, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. spalio 8 d. …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 2.12. Kokios sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos?2.12.1. Sąnaudos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų negali būti atskaitomos, nustatytos PMĮ 31 straipsnyje.Jau minėta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2019 m. sausio 1 d.) Paaiškinimas parengtas, siekiant įgyvendinti vienodą mokesčių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, apmokestinant pelno nesiekiančias organizacijas, bei suteikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistams, konsultuojant naujai įsisteigtas ir veikiančias pelno nesiekiančias organizacijas …

Dėl darbdavio darbuotojo naudai mokamų įmokų į III pakopos pensijų fondus apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu, kai įmokos atsiimamos nesulaukus pensinio amžiaus

Nr. (18.17-31-1) RM-29472 2019-10-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 punktuose numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus (toliau …

Skundų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje

Registracijos numeris KD-2658Skundo padavimo Mokestinių ginčų komisijai tvarka ir terminaiMokestinių ginčų komisija (toliau – MGK) nagrinėja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir VMI prie FM.Skundas MGK paduodamas raštu per VMI prie FM ne vėliau kaip per 20 dienų …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 26-1 straipsnio komentaro

Nr. (18.2-31-2 E) RM-26609 2019-09-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 26-1 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kurį suderino su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2019‑09‑03 …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir 30-1 straipsnio komentaro parengimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-26483 2019-09-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2018-12-06 priimto LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1697 nuostatas, vadovaudamasi LR mokesčių …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentaro

Nr. (18.18-31-1E) RM-19252 2019-06-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (trumpoji) (1)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-23984 2019-08-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo nuolatinių Lietuvos gyventojų pagal patikos sutartis gautoms pajamoms

Nr. (18.18-31-1E) RM-20580 2019-07-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų teikiamus paklausimus, paaiškina apie Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų taikymą nuolatinių Lietuvos gyventojų pagal patikos sutartis gautoms pajamoms:Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, siekdami sutvarkyti …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo ir pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-21121 2019-07-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 10 straipsnio …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio komentaro

Nr. (18.18-31-1E) RM-18649 2019-06-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Gyventojų …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-17189 2019-06-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1030) Pagal šios dalies nuostatas, išradimas gali būti apsaugotas ir papildomos apsaugos liudijimu (angl. supplementary protection certificate), kuris pagal Patentų įstatymo nuostatas yra dokumentas, suteikiantis papildomą apsaugą vaistų veikliosioms medžiagoms ir augalų apsaugos priemonėms, pasibaigus jų patento …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1028) PMĮ papildymas 46-3 straipsniu46-3 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti(2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII-1333 redakcija, šio straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (1)

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7–10 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)Nr. (32.42-31-1E) RM-16161 2019-05-22 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama …