Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje

I. Bendroji dalisValstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikdama mokesčių mokėtojams pagalbą, jiems vykdant mokestines prievoles, parengė šį leidinį „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje“ (toliau – …

Dėl 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos dydžio

Registracijos Nr. KM2663 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos patikslina 2020 m. spalio 16 d. rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-54107 nuostatas dėl mėnesio NPD ir metinio NPD taikymo ir visą paaiškinimą išdėsto taip: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl …

Baltarusijos gyventojams ir verslui

Dėl Baltarusijos įmonės nuolatinės buveinės LietuvojeLietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sudarytos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (toliau – DAIS) 5 str. 1 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinės buveinės apibrėžimą, kuris susideda iš trijų būtinųjų …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 E) RM-53743 2020-10-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 17 papunkčio pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-48162 2020-08-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 …

Dėl teisės akto priėmimo

Nr. (32.44-31-3)RM-45880 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 ir 37 straipsnių komentarų

Nr. (18.18-31-1E) RM-3092 2020-01-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. …

Dėl 2019 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1 E) RM-4310 2020-02-12 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2019 metais gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) …

Dėl 2019 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-4707 2020-02-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2019 metais gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant …

Gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-4519 2020-02-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2019 m. gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi …

Dėl 2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1E) RM-6748 2020-03-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai, kai patalpos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2237 2020-01-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (6)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1050) 5.7. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, gaunančioms paramą?Tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas, pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, turintis teisę teikti labdarą, gauna prekes kaip paramą ir įsipareigoja šias prekes sunaudoti …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) V. Pridėtinės vertės mokestis5.1. Ar pelno nesiekiančios organizacijos gali būti registruojamos PVM mokėtojomis?Pagal Pridėtinės vertės įstatymo (toliau – PVM įstatymas) nuostatas, pelno nesiekiantis juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 3.2.5. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 37 punktą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir gyventojui skiria olimpinis (parolimpinis) komitetas, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar jų nariai, Lietuvos sporto šakų …

Pakeistas ir papildytas Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MAĮ 102 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas ir pakeitimas 102 straipsnis. Nurodymas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nutraukti pinigų išdavimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų)(Pakeista pagal 2014 m. gruodžio 16 d. įstatymo redakciją Nr. ­XII-1454, įsigaliojo nuo 2015 m. rugpjūčio 1 …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 2.23. Kaip deklaruojamas avansinis pelno mokestis?2.23.1. Avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formoje, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. spalio 8 d. …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) 2.12. Kokios sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos?2.12.1. Sąnaudos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų negali būti atskaitomos, nustatytos PMĮ 31 straipsnyje.Jau minėta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2019 m. sausio 1 d.) Paaiškinimas parengtas, siekiant įgyvendinti vienodą mokesčių įstatymų nuostatų taikymo praktiką, apmokestinant pelno nesiekiančias organizacijas, bei suteikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistams, konsultuojant naujai įsisteigtas ir veikiančias pelno nesiekiančias organizacijas …

Dėl darbdavio darbuotojo naudai mokamų įmokų į III pakopos pensijų fondus apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu, kai įmokos atsiimamos nesulaukus pensinio amžiaus

Nr. (18.17-31-1) RM-29472 2019-10-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 punktuose numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus (toliau …