Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentaro

Nr. (18.18-31-1E) RM-19252 2019-06-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (trumpoji) (1)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-23984 2019-08-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo nuolatinių Lietuvos gyventojų pagal patikos sutartis gautoms pajamoms

Nr. (18.18-31-1E) RM-20580 2019-07-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų teikiamus paklausimus, paaiškina apie Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų taikymą nuolatinių Lietuvos gyventojų pagal patikos sutartis gautoms pajamoms:Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, siekdami sutvarkyti …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo ir pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-21121 2019-07-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 10 straipsnio …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio komentaro

Nr. (18.18-31-1E) RM-18649 2019-06-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Gyventojų …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-17189 2019-06-04 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1030) Pagal šios dalies nuostatas, išradimas gali būti apsaugotas ir papildomos apsaugos liudijimu (angl. supplementary protection certificate), kuris pagal Patentų įstatymo nuostatas yra dokumentas, suteikiantis papildomą apsaugą vaistų veikliosioms medžiagoms ir augalų apsaugos priemonėms, pasibaigus jų patento …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1028) PMĮ papildymas 46-3 straipsniu46-3 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti(2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII-1333 redakcija, šio straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (1)

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7–10 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)Nr. (32.42-31-1E) RM-16161 2019-05-22 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų)

Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (1028) 2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) …

Gyventojams – apie nekilnojamojo turto mokestį (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (1027) III. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifaiNTMĮ gyventojams nustatyti dviejų rūšių NTM tarifai: Progresinis NTM tarifas taikomas, apmokestinant fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį ar jų įsigyjamą gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (1)

Nr. (32.42-31-1E) RM-15145 2019-05-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1187, …

Gyventojams – apie nekilnojamojo turto mokestį (1)

Šiame leidinyje aptariami pagrindiniai gyventojų nekilnojamojo turto (toliau – NT) apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – NTM) ypatumai. I. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS1.1. Nekilnojamojo turto sąvokaPagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą (toliau – NTMĮ), NT laikomi Nekilnojamojo turto registre (toliau – …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 20-2, 39, 56 punktų ir šio straipsnio 2 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-12500 2019-04-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į …

Dėl 2018 m. birželio 11 d. rašto Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo“ patikslinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-9934 2019-04-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patikslina 2018 m. birželio 11 d. rašto Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo“ dalies „Virtualioji valiuta, pirminis …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 36, 37 ir 57 punktų komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-03-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į 2018 m. spalio 18 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑1547 (toliau – GPMĮ), parengė GPMĮ 17 str. 1 d. 36, 37 ir 57 punktų …

Dėl 2018 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1 E) RM-7549 2019-03-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2018 m. gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamos. FP pardavimo …

Dėl pelno mokesčio lengvatos taikymo (PMĮ 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktai) po 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoms įmonėms

Nr. (18.11-31-1) RM-7250 2019-03-08 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą dėl Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų taikymo Laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ) statusą turinčioms įmonėms:   Ar visos …