Iš darbdavio gautų prizų apmokestinimas

Neapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau − iš darbdavio), pinigais ar natūra 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais per mokestinį laikotarpį gautų 200 eurų prizų ir dovanų bendra vertė. PavyzdysDarbuotojas …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2020 m. gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas.Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir (ar) gyventojams, šios pajamos …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2020 m. gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1 MR) RM-5473 2021-02-04 Vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų aiškinimą ir taikymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atnaujino GPMĮ 15 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą) ir …

„Brexit“ įtaka tiesioginiams mokesčiams

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. balandžio 11 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 (toliau – PMĮ) papildymo 59-1 straipsniu įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) papildymo 40 straipsniu įstatymą, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII‑1725 (toliau – RĮ) 6 straipsnio pakeitimo ir įstatymo …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 …

Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje

I. Bendroji dalisValstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikdama mokesčių mokėtojams pagalbą, jiems vykdant mokestines prievoles, parengė šį leidinį „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu, mokesčių vengimu ar piktnaudžiavimu PVM srityje“ (toliau – …

Dėl 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos dydžio

Registracijos Nr. KM2663 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos patikslina 2020 m. spalio 16 d. rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-54107 nuostatas dėl mėnesio NPD ir metinio NPD taikymo ir visą paaiškinimą išdėsto taip: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl …

Baltarusijos gyventojams ir verslui

Dėl Baltarusijos įmonės nuolatinės buveinės LietuvojeLietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sudarytos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (toliau – DAIS) 5 str. 1 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinės buveinės apibrėžimą, kuris susideda iš trijų būtinųjų …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 E) RM-53743 2020-10-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 17 papunkčio pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-48162 2020-08-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 …

Dėl teisės akto priėmimo

Nr. (32.44-31-3)RM-45880 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 ir 37 straipsnių komentarų

Nr. (18.18-31-1E) RM-3092 2020-01-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. …

Dėl 2019 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1 E) RM-4310 2020-02-12 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2019 metais gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) …

Dėl 2019 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-4707 2020-02-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2019 metais gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant …

Gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-4519 2020-02-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2019 m. gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį, turi …

Dėl 2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1E) RM-6748 2020-03-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai, kai patalpos …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2237 2020-01-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (6)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (1050) 5.7. Kokios prievolės atsiranda pelno nesiekiančioms organizacijoms, gaunančioms paramą?Tais atvejais, kai pelno nesiekianti organizacija, kaip paramos gavėjas, pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, turintis teisę teikti labdarą, gauna prekes kaip paramą ir įsipareigoja šias prekes sunaudoti …

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (1050) V. Pridėtinės vertės mokestis5.1. Ar pelno nesiekiančios organizacijos gali būti registruojamos PVM mokėtojomis?Pagal Pridėtinės vertės įstatymo (toliau – PVM įstatymas) nuostatas, pelno nesiekiantis juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris …