Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Nr. (18.16-31-1E)RM-4157 2019-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos paklausimą dėl mažosios bendrijos (toliau – MB) nario saviems poreikiams išsiimtų lėšų, nuo kurių nėra mokamos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo …

Dėl Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus ir operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus papildymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-5195 2019-02-14 Pagal Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1327, nuo 2019 m. kovo 1 d.:– išskiriami kaitinamojo tabako produktai (iki 2019 m. vasario 28 d. šie produktai priskiriami …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) 1.5. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamasApskaičiuojant apmokestinamąsias žemės ūkio veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų atimami GPMĮ 18 straipsnyje nustatyti leidžiami atskaitymai.Remiantis nuo 2018 m. įsigaliojusiomis GPMĮ …

Dėl suteiktos / gautos paramos vertės pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais

Nr. (18.10-31-1E) RM-4064 2019-02-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), artėjant duomenų apie suteiktą / gautą paramą ir jos panaudojimą teikimo mokesčių administratoriui terminui, paaiškina dėl suteiktos / gautos paramos vertės pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais.Pagal Pelno …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) 1. Gyventojų pajamų mokestis1.1. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklosŪkininkų ir jų partnerių bei kitų fizinių asmenų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) pajamų, gautų iš žemės …

Taikyti ar netaikyti NPD?

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) primena: jei gyventojas anksčiau buvo pateikęs darbdaviui prašymą taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD), tai 2019 m. jokių papildomų prašymų jis teikti neprivalo. NPD ir toliau yra taikomas.Jei gyventojui iki …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. 2 punkto ir 2 str. 38 dalies komentarų

Nr. (18.18-31-1E) RM-2898 2019-01-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Gyventojų …

Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.) Laisvasis mokytojas, kaip jis apibrėžtas Švietimo įstatyme, švietimo bei mokymo savarankišką veiklą gali vykdyti įregistravęs individualią veiklą (pagal pažymą) arba individualios veiklos vykdymui įsigijęs verslo liudijimą.Treneris, kaip jis apibrėžtas Kūno …

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-33783 2018-09-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Akcizų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą, teikia paaiškinimą dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – AMLAR), …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (997) PVM įstatymo 64 str. 9 dalyje nustatyta, kad PVM mokėtojo turimose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos pirkimo PVM sumos neatskaitomos Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pagrindais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitos faktūros atitinka visus PVM įstatymo …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (3)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas Tęsinys. Pradžia Nr. 37 (997) 2 pavyzdysSituacijos:a) 2015 m. vasario mėnesį vienetas savo darbuotoją apdraudė gyvybės draudimu ir save paskyrė naudos gavėju. Draudimo sutartyje numatyta, kad draudimo sutarties terminas – 15 metų, mėnesinė draudimo įmoka …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (2)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas Tęsinys. Pradžia Nr. 37 (997) PavyzdysUAB X 2018 m. balandžio mėnesį pardavė savo produkciją už 500 000 eurų ir apsidraudė savo riziką, susijusią su pirkėjo neatsiskaitymu, sudarydama kredito draudimo sutartį. Draudimo sutartyje nurodoma draudimo suma …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (1)

Nr. (18.32-31-1E) RM-32321 2018-09-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, …

Dėl studentams skiriamos paramos neapmokestinimo pajamų mokesčiu

Nr. (18.16-31-1E) RM-29348 2018-08-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi LR švietimo ir mokslo ministerijos paklausimą Valstybinio studijų fondo teikiamos paramos į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje įstojusiems ar studijuojantiems asmenims apmokestinimo klausimu, paaiškina:Stipendijų ir kitos studentams teikiamos paramos būdai …

Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir anuliavimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-26118 2018-07-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pastebi, kad praktikoje dažnai kyla klausimų, susijusių su akcizų apskaičiavimo dokumentų (toliau – DAA) (ne)anuliavimu tais atvejais, kai, pagal DAA duomenis, degalai iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) …

Pakeistas komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-25021 2018-07-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – …

Prizų apmokestinimas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (989) Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimasGyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 100 Eur (iki 2014-12-31 − 320 Lt), nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-21298 2018-06-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Prizų apmokestinimas (1)

Prizas, laimėjimas − sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai ir laimėjimai (kai laimėtojas nustatomas pagal sėkmės principą arba tam tikrų nustatytų sąlygų įvykdymą). Kai prizas gaunamas iš darbdavioNeapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio …