Gyventojams – apie nekilnojamojo turto mokestį (1)

Šiame leidinyje aptariami pagrindiniai gyventojų nekilnojamojo turto (toliau – NT) apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – NTM) ypatumai. I. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS1.1. Nekilnojamojo turto sąvokaPagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą (toliau – NTMĮ), NT laikomi Nekilnojamojo turto registre (toliau – …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 20-2, 39, 56 punktų ir šio straipsnio 2 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-12500 2019-04-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į …

Dėl 2018 m. birželio 11 d. rašto Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo“ patikslinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-9934 2019-04-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patikslina 2018 m. birželio 11 d. rašto Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 „Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo“ dalies „Virtualioji valiuta, pirminis …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 36, 37 ir 57 punktų komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-03-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į 2018 m. spalio 18 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑1547 (toliau – GPMĮ), parengė GPMĮ 17 str. 1 d. 36, 37 ir 57 punktų …

Dėl 2018 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1 E) RM-7549 2019-03-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2018 m. gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamos. FP pardavimo …

Dėl pelno mokesčio lengvatos taikymo (PMĮ 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktai) po 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoms įmonėms

Nr. (18.11-31-1) RM-7250 2019-03-08 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą dėl Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų taikymo Laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ) statusą turinčioms įmonėms:   Ar visos …

Atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžiai (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1019) Neatskleistos individualios veiklos pajamosLaisvai samdomas darbuotojas (angl. freelancer) 2016 m. nuotoliniu būdu gavo keletą užsakymų sukurti internetines svetaines ir reklaminius projektus. Už kiekvieną užsakymą asmuo gavo atlygį, tačiau tokiai veiklai neturėjo įregistravęs individualios veiklos Tokiu atveju …

Dėl 2018 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-6108 2019-02-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2018 metais gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant …

Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų Nr. C-288/16 ir C-495/17 nuostatų taikymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6887 2019-03-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dar 2017 m. su Finansų ministerija suderino poziciją dėl ESTT bylos Nr. C-288/16 nuostatų taikymo Lietuvoje (2017-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), kai teikiamos eksportuojamų / importuojamų …

Atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžiai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019) Neatskleistos / neteisingai apskaitytos su darbo santykiais susijusios pajamosĮmonė X dalį darbo užmokesčio darbuotojams 2017 m. išmokėjo „vokeliuose“. Nuo „vokeliuose“ išmokėtos darbo užmokesčio sumos mokėtiną pajamų mokestį įmonė gali sumokėti savomis lėšomis. Tokiu atveju įmonė turėtų pateikti …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (5)

Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1016) VII. Aktualūs klausimai – atsakymai žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims Ar gali žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys samdyti kitus gyventojus sezoninių darbų atlikimui?Darbams atlikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti sudarydami darbo sutartį darbams …

Atleidimo nuo delspinigių ­situacijų pavyzdžiai (1)

Neatskleisti realūs akcijų sandoriai Pareiškėjas savo valdomai įmonei po 2014 m. parduoda akcijas, kurios, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 p., atėmus akcijų įsigijimo kainą, priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, t. y. susidaro apmokestinamosios pajamos, nuo …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Nr. (18.18-31-1E) RM-5557 2019-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kuriems 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 3 dalies komentaro pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-5478 2019-02-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 41 str. …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) IV. Valstybinio socialinio draudimo įmokosFiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį …

Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2019 metais

Nr. (18.18-31-1E)RM-5347 2019-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) primena, kad iki 2019 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau − gyventojai) privalo deklaruoti 2018 m. turėtą turtą ir gautas pajamas. I. Dėl turto deklaravimo Kurie gyventojai …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) 1.9. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gaunamų kompensacijų priskyrimas neapmokestinamosioms pajamomsVadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu, prie neapmokestinamųjų pajamų priskiriamos Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-5049 2019-02-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Nr. (18.16-31-1E)RM-4157 2019-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos paklausimą dėl mažosios bendrijos (toliau – MB) nario saviems poreikiams išsiimtų lėšų, nuo kurių nėra mokamos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo …