Darbuotojo perkėlimas į kitą įmonę

  Pasitaiko atvejų, kai vienas asmuo (juridinis arba fizinis), turintis kelias atskiras įmones, susiduria su klausimais dėl darbuotojų perkėlimo iš vienos įmonės į kitą. Pavyzdžiui, kyla neaiškumų, kuris Darbo kodekso (DK) straipsnis reglamentuoja tokį darbuotojo perkėlimą (ir ar apskritai yra toks …

Lietuvai geriausiai Europos Sąjungoje sekasi įdarbinti ukrainiečius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad, Europos Komisijos (EK) duomenimis, lyginant su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis, įdarbinti ukrainiečius Lietuvai sekasi labai gerai. Lietuvoje dirba 53 proc. darbingo amžiaus ukrainiečių, o Liuksemburge, Bulgarijoje ar Belgijoje – vos 5 …

Ką apie vaiko priežiūros atostogas reikia žinoti tėvams?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai. Kodėl keičiasi vaiko priežiūros tvarka ir išmokų skaičiavimas?Pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų inicijuoti, Europos …

Vidutinė pensijų anuitetų išmoka – 64 eurai

„Sodra“ skelbia, kad jos Pensijų anuitetų fondo turtas padidėjo daugiau nei du kartus, o anuitetų gavėjų skaičius – beveik tris kartus. „Sodros“ duomenimis, neatsižvelgiant į infliaciją, Rusijos karą Ukrainoje ir akcijų kainų mažėjimą, fondo veikla yra pelninga ir užtikrina stabilias …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo kai kurie ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1177) Aktualūs premijų ir skatinamųjų išmokų įskaičiavimo į darbuotojo VDU klausimaiNeretai akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, valstybės ir savivaldybių įmonėse, kartais viešosiose įstaigose įteisintos vienkartinės, tikslinės, specialiosios ir pan. premijos, kitokio pobūdžio skatinamosios išmokos – terminuoto laikotarpio …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo kai kurie ypatumai (1)

  Skaičiuojant darbuotojų atostoginius, neretai kyla nesutarimų dėl kai kurių išmokų įtraukimo į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą. Štai savaitraščio skaitytojai iš Utenos, Alytaus ir Klaipėdos pageidauja išsamiai paaiškinti apie darbuotojų gautas skatinamojo pobūdžio išmokas – metinių, ketvirtinių, taip pat vienkartinių premijų …

Automobilio likvidumas: kaip neprarasti pinigų parduodant automobilį?

Nesvarbu, kokį biudžetą vairuotojai numato būsimam automobiliui įsigyti, transporto priemonės pirkimas beveik visada bus kompromisas tarp norų ir galimybių. Pirkėjų tikslas – už kuo mažesnę pinigų sumą rasti geriausiai namų ūkio poreikius tenkinantį automobilį. Tačiau po kelerių metų automobilį parduodant, …

Dėl pailgintų atostogų suteikimo

  Darbuotojams, kuriems tenka vieniems auginti vaikus, Darbo kodeksas (DK) nustato papildomas garantijas ir lengvatas, pavyzdžiui, ilgesnės, nei kitiems, trukmės atostogas. Kita vertus, gyvenime dažnai pasitaiko situacijų, kai tėvai išsiskiria, o vaikai lieka gyventi su vienu iš tėvų, kuris turi sugyventinį. …

Kas atsako už atitiktį muitinės reikalavimams?

  „Esame vidutinio dydžio gamybos įmonė, importuojame ir eksportuojame prekes, o įforminimu muitinėje rūpinasi muitinės tarpininkai. Ketiname atsidaryti savo muitinės sandėlį, kreiptis dėl AEO statuso ir gauti leidimus muitinės formalumų supaprastinimams. Taip pat susidūrėme su apribojimais dėl Rusijai ir Baltarusijai įvestų …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (6)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1165) 3) Perkėlus biudžetinės įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje biudžetinėje įstaigoje arba kitoje biudžetinėje įstaigoje (biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito biudžetinės …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (5)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) IX skyriusMokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Pedagoginio darbo stažas (metais)Pastoviosios dalies koeficientaiiki 109,1 10,66nuo daugiau kaip 10 iki 159,5 11,12daugiau kaip 1510 11,71 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) VI skyriusAuklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)PareigybėPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 3nuo daugiau kaip 3 iki 10nuo daugiau kaip 10 iki 15daugiau kaip …

Asmenų įdarbinimo supaprastinta tvarka žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje praktiniai reguliavimo aspektai

  Nuo 2013 m. galiojantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Įstatymas) įteisino naujo pobūdžio darbo teisinius santykius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje, kurie yra reguliuojami ne darbo sutarties, o paslaugų kvito nuostatomis.Įstatymo rengėjai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) III skyriusMokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Kvalifikacinė ­kategorijaPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 2nuo daugiau kaip 2 iki 5nuo daugiau kaip …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) II skyriusValstybės ir savivaldybių įstaigų administracijos padalinių vadovų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Vadovaujamo darbo patirtis (metais)Pareigybės lygisABprofesinio darbo patirtis (metais)profesinio darbo patirtis (metais)iki 5nuo daugiau kaip 5 iki 10daugiau …

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako nekilnojamojo turto

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako joms nereikalingo ir nenaudojamo nekilnojamojo turto ir jį perduoda VĮ Turto bankui. Įgyvendindamas centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, Turto bankas nekilnojamąjį turtą išnuomoja arba organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus ir jį parduoda.Neseniai Turto …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (1)

  „Skelbiama, kad šiais metais biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai vidutiniškai padidėjo apie 100 eurų. Apie tai rašė ir „AAM aktualijos“. Tačiau kai kurių įstaigų vadovai tvirtina, kad visiems darbuotojams didinti atlyginimų koeficientų nepriklauso, nes to nenumato teisės aktai. Prašome pateikti informaciją, …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1162) Kas gali būti savanoriais, kokios jų teisės ir pareigos?Savanoriams SVĮ nustatyti šie reikalavimai:Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. Tačiau asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (1)

  Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga visuomenei. Savanorystė yra svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų atliekama kultūrinė, švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Statistika teigia, kad Europos Sąjungoje …

Registrų centras šiemet dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai

Elektroninių paslaugų plėtra ir efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje ir 2022 metais išliks pagrindinius nacionalinius registrus bei informacines sistemas prižiūrinčio Registrų centro dėmesio centre. Pasak įmonės vadovo Sauliaus Urbanavičiaus, šiemet įmonė ketina įgyvendinti ne vieną projektą, kuris turėtų …