Automobilio likvidumas: kaip neprarasti pinigų parduodant automobilį?

Nesvarbu, kokį biudžetą vairuotojai numato būsimam automobiliui įsigyti, transporto priemonės pirkimas beveik visada bus kompromisas tarp norų ir galimybių. Pirkėjų tikslas – už kuo mažesnę pinigų sumą rasti geriausiai namų ūkio poreikius tenkinantį automobilį. Tačiau po kelerių metų automobilį parduodant, …

Dėl pailgintų atostogų suteikimo

  Darbuotojams, kuriems tenka vieniems auginti vaikus, Darbo kodeksas (DK) nustato papildomas garantijas ir lengvatas, pavyzdžiui, ilgesnės, nei kitiems, trukmės atostogas. Kita vertus, gyvenime dažnai pasitaiko situacijų, kai tėvai išsiskiria, o vaikai lieka gyventi su vienu iš tėvų, kuris turi sugyventinį. …

Kas atsako už atitiktį muitinės reikalavimams?

  „Esame vidutinio dydžio gamybos įmonė, importuojame ir eksportuojame prekes, o įforminimu muitinėje rūpinasi muitinės tarpininkai. Ketiname atsidaryti savo muitinės sandėlį, kreiptis dėl AEO statuso ir gauti leidimus muitinės formalumų supaprastinimams. Taip pat susidūrėme su apribojimais dėl Rusijai ir Baltarusijai įvestų …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (6)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1165) 3) Perkėlus biudžetinės įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje biudžetinėje įstaigoje arba kitoje biudžetinėje įstaigoje (biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito biudžetinės …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (5)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) IX skyriusMokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Pedagoginio darbo stažas (metais)Pastoviosios dalies koeficientaiiki 109,1 10,66nuo daugiau kaip 10 iki 159,5 11,12daugiau kaip 1510 11,71 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) VI skyriusAuklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)PareigybėPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 3nuo daugiau kaip 3 iki 10nuo daugiau kaip 10 iki 15daugiau kaip …

Asmenų įdarbinimo supaprastinta tvarka žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje praktiniai reguliavimo aspektai

  Nuo 2013 m. galiojantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Įstatymas) įteisino naujo pobūdžio darbo teisinius santykius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje, kurie yra reguliuojami ne darbo sutarties, o paslaugų kvito nuostatomis.Įstatymo rengėjai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) III skyriusMokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Kvalifikacinė ­kategorijaPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 2nuo daugiau kaip 2 iki 5nuo daugiau kaip …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) II skyriusValstybės ir savivaldybių įstaigų administracijos padalinių vadovų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Vadovaujamo darbo patirtis (metais)Pareigybės lygisABprofesinio darbo patirtis (metais)profesinio darbo patirtis (metais)iki 5nuo daugiau kaip 5 iki 10daugiau …

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako nekilnojamojo turto

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako joms nereikalingo ir nenaudojamo nekilnojamojo turto ir jį perduoda VĮ Turto bankui. Įgyvendindamas centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, Turto bankas nekilnojamąjį turtą išnuomoja arba organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus ir jį parduoda.Neseniai Turto …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (1)

  „Skelbiama, kad šiais metais biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai vidutiniškai padidėjo apie 100 eurų. Apie tai rašė ir „AAM aktualijos“. Tačiau kai kurių įstaigų vadovai tvirtina, kad visiems darbuotojams didinti atlyginimų koeficientų nepriklauso, nes to nenumato teisės aktai. Prašome pateikti informaciją, …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1162) Kas gali būti savanoriais, kokios jų teisės ir pareigos?Savanoriams SVĮ nustatyti šie reikalavimai:Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. Tačiau asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (1)

  Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga visuomenei. Savanorystė yra svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų atliekama kultūrinė, švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Statistika teigia, kad Europos Sąjungoje …

Registrų centras šiemet dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai

Elektroninių paslaugų plėtra ir efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje ir 2022 metais išliks pagrindinius nacionalinius registrus bei informacines sistemas prižiūrinčio Registrų centro dėmesio centre. Pasak įmonės vadovo Sauliaus Urbanavičiaus, šiemet įmonė ketina įgyvendinti ne vieną projektą, kuris turėtų …

Dėl darbo švenčių dienomis ir naktimis kompensavimo

 Pagal Darbo kodeksą (DK), paprastai švenčių dienomis nedirbama, tačiau, kaip būna daugeliu atvejų, taikant šią nuostatą, numatytos išimtys. Siekiant užtikrinti neatidėliotinų svarbių paslaugų teikimą gyventojams, aptarnaujant nepertraukiamus gamybos procesus, saugant objektus ir kitais atvejais, darbdavys organizuoja darbą švenčių dienomis, o …

Dėl atostogų suteikimo ir apmokėjimo

 Praktikoje darbdaviams kartais kyla įvairių klausimų dėl atostogų suteikimo ar atostoginių apskaičiavimo, kurių tiesiogiai ir konkrečiai nereglamentuoja teisės aktai. Pabandykime apžvelgti kai kuriuos jų. Ar darbuotojams, kurie nuolat ar dalį laiko dirba ne visą darbo laiką, t. y. ne visą darbo dieną …

Dėl lankstaus darbo režimo

 Pastaruoju metu dėl visiems aiškių priežasčių susipynė visi Darbo kodekse (DK) numatyti darbo režimai ir darbo organizavimo būdai. Pavyzdžiui, atsirado labai populiarus vadinamasis mišrus darbo organizavimas, kai dalį darbo laiko dirbama nuotoliniu būdu, dalį – iš biuro. Nemažai klausimų praktikoje …

2021 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita, finansinė atskaitomybė, auditasLaskauskienė. „Kultūros vertybių apskaita“. Nr. 1. Volodkovič. „Veiklos tęstinumo dėl COVID-19 padarinių vertinimas, sudarant 2020 m. finansines ataskaitas“. Nr. 4. Volodkovič. „2020 m. finansinių ataskaitų rengimas, veikiant COVID-19 padariniams“. Nr. 5. Janavičienė. „Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 …

Dėl užsieniečio darbo ypatumų

 Pastaruoju metu Lietuvos įmonės vis dažniau į darbą pri­ima užsienio šalių piliečių. Pasitaiko įvairių tokių asmenų darbo organizavimo schemų, atsižvelgiant į įvairius poreikius, naujas technologijas, veiklos pobūdį, ir su tokiais darbo santykiais susijusių klausimų, pavyzdžiui, ar gali trečiųjų šalių pilietis, …