Draudimo nauda, leidžiami atskaitymai ir reprezentacija (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1111) KlausimasĮmonėje A dirbantis darbuotojas apdraustas papildomu sveikatos draudimu. Kokios mokestinės pasekmės būtų įmonei ir darbuotojui? AtsakymasPagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14-1 punkto nuostatas, gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama darbuotojo naudai darbdavio per kalendorinius metus sumokėta bendra įmokų …

Kokią pagalbą teikė ES valstybės narės?

COVID-19 pandemija sukėlė sveikatos krizę. 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad protrūkis yra tarptautinės svarbos visuomenės sveikatos krizė, ir nurodė, kad COVID-19 plitimą gali nutraukti ankstyvas aptikimas, izoliacija, greitas gydymas ir įdiegta tvirta sistema kontaktams atsekti.Taip pat …

Kam 2021 metais padidės darbo užmokestis? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (1108) Padidėja kai kurių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos ir kiti darbo užmokesčio dydžiaiSeimas pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimams (įst. Nr. XIV-127), kuriais:1) padidinti šiame …

Kam 2021 metais padidės darbo užmokestis? (1)

 COVID-19 2020 m. sukėlė neigiamą poveikį ne tik Lietuvos, bet ir daugumos šalių ekonomikai. Pagal Finansų ministerijos prognozuojamus valstybės biudžeto rodiklius, parengtus remiantis ūkio raidos scenarijumi, 2020 m. BVP susitraukė ir siekia (palyginus su 2019 m.) – 1,5 proc., tačiau 2021 m. tikimasi sulaukti …

Uždaroji akcinė bendrovė

Praėjusiais metais spausdinome keletą straipsnių apie kai kurių verslo teisinių formų privalumus ir trūkumus. Skaitytojų pageidavimu šiemet tęsiame teisinių verslo formų pristatymą.Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB …

Europos Sąjunga – nuo Arkties iki Antarktidos

„Įmonė X surado prekybos partnerius Madeiroje, Farerų salose ir Grenlandijoje. Ar yra kokių nors išimčių apmokestinimo srityje, prekiaujant su šiomis teritorijomis? Ar visoje Kipro teritorijoje galioja ES teisės aktai?“ – klausia X įmonės buhalterė.Kai kurios Europos Sąjungos (ES) valstybės narės …

Dėl atostogų ir saviizoliacijos

 Praktikoje tenka susidurti su klausimais, kaip derinti saviizoliacijos laikotarpį su darbu ar kitais darbo santykių metu atsirandančiais laikotarpiais, pavyzdžiui, atostogomis. Kaip elgtis, jei kasmetinių atostogų metu darbuotojas privalo saviizoliuotis, klausia tiek darbdaviai, tiek darbuotojai.Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad darbuotojas tokiais atvejais …

2020 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita, finansinė atskaitomybė, auditasL. Janavičienė. „Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita“. Nr. 1, 2.K. Volodkovič. „Inventorizacijos metu nustatyti neatitikimai“. Nr. 1.K. Volodkovič. „Atidėjiniai. Kada juos pripažinti ir tikslinti?“. Nr. 2.V. Bružauskas. „Kaip spręstini aiškinamojo rašto rengimo klausimai?“. Nr. 3.K. Volodkovič. „Ar …

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Estijoje

 Tobulinant Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemą, svarbu atsižvelgti į kitų šalių apskaitos organizavimo patirtį. Šiuo požiūriu pravartu panagrinėti valstybinį apskaitos reguliavimą Estijoje, šalyje, palyginti sėkmingai tvarkančioje apskaitos ir finansų reikalus. Labiausiai atkreiptinas dėmesys į pagrindinius apskaitos reglamentus: Buhalterinės apskaitos įstatymą (BAĮ) …

Mažoji bendrija

Juridinių asmenų registre įregistruota beveik 25 tūkst. mažųjų bendrijų. Tai labai sparčiai plintanti juridinių asmenų teisinė forma. Skaitytojų pageidavimu supažindiname su šios verslo formos privalumais ir mokamais mokesčiais. Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo …

Asociacijos ir viešosios įstaigos palyginimas

Pagal Civilinį kodeksą, abu šie juridiniai asmenys yra viešieji. Tai valstybės, savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (tai – valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, asociacijos, …

Individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą palyginimas

 Individuali veikla pagal pažymąIndividuali veikla pagal verslo liudijimąKaip greitai galima pradėti?Galima pradėti vykdyti nuo teisingai užpildyto prašymo (REG812) pateikimo dienos.Išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.Galimos vykdyti veiklosGalima vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą, išskyrus veiklą, kurią galima vykdyti …

Juridinių asmenų palyginimas

Sulaukėme skaitytojų laiškų, kuriuose prašoma paaiškinti, kokią verslo teisinę formą rinktis. Šiandien supažindiname su penkių tipų juridiniais asmenimis. Kituose laikraščio numeriuose plačiau palyginsime įvairių teisinių formų privalumus ir trūkumus.Vertinimo kriterijaiMažoji bendrija (MB)Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)Akcinė bendrovė (AB)Individuali įmonė (IĮ)Viešoji įstaiga …

Trumpiausias savaitės nepertraukiamasis poilsis

 Po karantino darbuotojai po truputį grįžo į savo darbo vietas dirbti įprastomis darbo sąlygomis. Vis dažniau kyla klausimų, susijusių ne tik su prastovų, nuotolinio darbo, bet ir kitų aktualijų po karantino taikymu. Pavyzdžiui, koks trumpiausias nepertraukiamojo poilsio laikas turi būti …

Svarbu valstybės tarnautojams

2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymas.Svarbiausi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai:– Įstatyme pateiktas tarnybinio nusižengimo apibrėžimas: „Valstybės tarnautojai …

Kas pasikeitė darbo santykių reguliavime?

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gegužės 21 d. priėmė Darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, …

Dėl vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus

 Sprendžiant klausimą dėl tam tikrų prievolių darbdaviui privalomumo (pvz, nustatyti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones; darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones, kai darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50 ir kt.), svarbu teisingai …

Dėl pasyviojo budėjimo namuose

 Kai įmonėje atliekami darbai, susiję su neplanuotų paslaugų suteikimo organizavimu, kitaip tariant, su klientų iškvietimais, darbdaviai gali pasinaudoti Darbo kodekse (DK) numatyta galimybe organizuoti pasyvųjį budėjimą namuose. Nors DK nuostatos reglamentuoja šią budėjimo rūšį, neretai kyla klausimų ir neaiškumų dėl …

Automobilių registracijos mokestis. Kaip viskas vyks?

Nuo liepos 1 d. Lietuvoje įsigalios priimtas įstatymas, numatantis, kad, registruojant lengvuosius automobilius, bus taikomas registracijos mokestis pagal jų išmetamą CO2 kiekį. VĮ „Regitra“ įstatymų leidėjo sprendimu paskirta atsakinga už šio mokesčio, kuris bus sumokamas į valstybės biudžetą, apskaičiavimą ir …