Ar dažnai Lietuvos gyventojai serga?

Skaitytojai teiraujasi, ar tikrai Lietuvos gyventojai serga labai dažnai? Kiek dienų per metus mokama ligos išmoka?Kokios yra ligos, vaiko priežiūros atostogų išmokos? Atsakymus į šiuos klausimus pateikiu mano sudarytose lentelėse su trumpais komentarais. Išvadas galite pasidaryti patys. NedarbingumasMetaiNedarbingumo pažymėjimai (tūkst.)20152 889,220163 …

Pagalba verslui Europos Sąjungoje – kontaktiniai centrai

 Norintieji pradėti verslą turi nueiti nemenką administracinių procedūrų kelią. Taip pat dažnam kyla klausimas, ar jo kuriamai veiklai nereikia leidimų, licencijų ar kitų veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų. Veiklos įteisinimui reikalingų dokumentų surinkimas užima daug laiko, kadangi interesantai kreipiasi į įvairias …

Dar kartą apie viršvalandžius

 Darbo kodeksas (DK) nustato papildomas garantijas darbuotojams už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Vienas iš tokių nukrypimų – darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko trukmę, t. y. viršvalandžiai. Kai yra taikomas įprastas darbo laiko režimas, apskaičiuoti ir kompensuoti viršvalandinį …

Darbo užmokesčio padidėjimas 2020 m.
Atostoginių, išeitinių išmokų, kitų sumų skaičiavimo ypatumai, padidėjus darbo užmokesčiui (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (1060) Darbdaviai, spręsdami, ar konkreti pareigybė ar darbas priskirtini nekvalifikuotam darbui, turėtų vadovautis ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 (nauja redakcija, patv. 2019-01-16 įsak. Nr. 4-23) patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriumi, kuriame nurodytas nekvalifikuotų darbininkų sąrašas, …

Kuri profesija paklausiausia?

Pastaraisiais metais daug diskutuojama dėl buhalterio profesijos ateities. Pasigirsta nuomonių, kad buhalteriai išnyks per kelerius ateinančius metus. Visai priešingą nuomonę išreiškia kiti, teigiantys, kad buhalterio profesijos reikšmė ir paklausa tik didės. Kas teisus – parodys tik ateitis. Tačiau svarbu pabrėžti, …

Darbo užmokesčio padidėjimas 2020 m.
Atostoginių, išeitinių išmokų, kitų sumų skaičiavimo ypatumai, padidėjus darbo užmokesčiui (1)

 Savaitraščio skaitytojai iš Klaipėdos ir kitų rajonų pageidauja sužinoti, kam nuo 2020 m. sausio 1 d. turi didėti darbo užmokestis; kaip turi būti įteisinamas darbo užmokesčio padidėjimas; darbuotojams, kuriems padidėjo užmokestis, neaišku dėl atostoginių, kitų išmokų, kurių dydis priklauso nuo …

Savanoriška praktika: kas ir kokiomis sąlygomis gali ją atlikti?

 Viena iš aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, kuri skirta jaunimui, norinčiam įgyti darbo rinkoje aktualių praktinių įgūdžių, – savanoriška praktika. Jauniems žmonėms, kuriems darbinių įgūdžių paprastai trūksta, tai trukdo sėkmingai integruotis į darbo rinką. Savanoriškos praktikos plėtojimas turėtų padidinti jaunų …

Šventinių renginių išlaidų, dovanų ir prizų apmokestinimas

 Įmonė Kalėdų proga darbuotojams įteikė dovanų po 100 eurų prekybos centro dovanų čekį ir 50 eurų nominalo vertės pinigų kupiūrą. Ar galima tokias patirtas išlaidas priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams?Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. …

2019 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita ir atskaitomybė, auditas Janavičienė. „Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų“. Nr. 1. Volodkovič. „Elektroninių knygų ir prieigų apskaita pagal VSAFAS“. Nr. 2. Volodkovič. „Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės“. Nr. …

Kas naujo, apmokestinant pelną?

 Kaip nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno nesiekiantys vienetai apmokestina apmokestinamąjį pelną?Nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio, siekiant suvienodinti apmokestinimo sąlygas vienetams, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, nepriklausomai nuo jų pasirinktos verslo organizavimo formos, yra pakeista pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo …

Savanoriškas darbas:
kur gali būti taikomas ir kas gali jį dirbti;
kokios išmokos mokamos savanoriams? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1053) Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimasSavanoriui kompensuojamos savanoriškos veiklos išlaidos nėra laikomos savanorio pajamomis. Todėl, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 (su vėlesniais pakeitimais) 2 str. 14 d. 5 p. (2011 m. birželio 22 d. įst. Nr. XI-1501 …

Metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas – ataskaita FR0438 apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1053) 1 pavyzdysPaskutinę mokestinio laikotarpio dieną (2019 m. gruodžio 31 d.) Lietuvos įmonė „A“ tiesiogiai valdo 60 proc. Lietuvos įmonės „B“ akcijų. Kadangi įmonė „A“ tiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. įmonės „B“ akcijų, laikoma, kad įmonė „A“ yra kontroliuojanti …

Metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas – ataskaita FR0438 apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (1)

 Kartais įmonių apskaitą tvarkantiems darbuotojams kyla klausimas, ar, teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją, reikia teikti ataskaitą apie įmonės kontroliuojamuosius ir įmonę kontroliuojančius vienetus bei asmenis. Šiame straipsnyje aptarsime atvejus, kada įmonės turi pateikti minėtą ataskaitą.Pagal Pelno mokesčio įstatymo 50 str. …

Savanoriškas darbas:
kur gali būti taikomas ir kas gali jį dirbti;
kokios išmokos mokamos savanoriams? (1)

 Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga visuomenei. Savanorystė svarbi valstybės ekonomikai, nes, be didelių išlaidų, atliekama kultūrinė, švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Štai Europos Sąjungoje savanoryste sukuriama 0,5–5 …

Kredito reitingas – šalies ekonomikos barometras

„Dažnai spaudoje skaitau, kad pagerėjo Lietuvos kredito reitingas. Būtų įdomu paskaityti apie tai, kas yra kredito reitingai, kokį svorį jie turi, ką reiškia ženklinimas, kokios agentūros vertina valstybes, kompanijas, bankus, kokie kriterijai pasirenkami ir t. t.“, – rašo buhalterė A. Ž. Nauji …

Dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo tvarkos

 Vis dažniau praktikoje ne tik vaikų mamytės, bet ir tėveliai naudojasi Darbo kodekso (toliau – DK) garantuojamu papildomu poilsio laiku, skirtu du ir daugiau vaikų iki 12 m. turintiems tėvams. Aptarkime tokio papildomo poilsio suteikimo niuansus.DK 138 straipsnis reglamentuoja pailgintų …