Asmenų įdarbinimo supaprastinta tvarka žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje praktiniai reguliavimo aspektai

  Nuo 2013 m. galiojantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Įstatymas) įteisino naujo pobūdžio darbo teisinius santykius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sektoriuje, kurie yra reguliuojami ne darbo sutarties, o paslaugų kvito nuostatomis.Įstatymo rengėjai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) III skyriusMokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Kvalifikacinė ­kategorijaPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 2nuo daugiau kaip 2 iki 5nuo daugiau kaip …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) II skyriusValstybės ir savivaldybių įstaigų administracijos padalinių vadovų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Vadovaujamo darbo patirtis (metais)Pareigybės lygisABprofesinio darbo patirtis (metais)profesinio darbo patirtis (metais)iki 5nuo daugiau kaip 5 iki 10daugiau …

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako nekilnojamojo turto

Valstybės įmonės ir viešosios įstaigos atsisako joms nereikalingo ir nenaudojamo nekilnojamojo turto ir jį perduoda VĮ Turto bankui. Įgyvendindamas centralizuotą valstybės nekilnojamojo turto valdymą, Turto bankas nekilnojamąjį turtą išnuomoja arba organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus ir jį parduoda.Neseniai Turto …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (1)

  „Skelbiama, kad šiais metais biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai vidutiniškai padidėjo apie 100 eurų. Apie tai rašė ir „AAM aktualijos“. Tačiau kai kurių įstaigų vadovai tvirtina, kad visiems darbuotojams didinti atlyginimų koeficientų nepriklauso, nes to nenumato teisės aktai. Prašome pateikti informaciją, …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1162) Kas gali būti savanoriais, kokios jų teisės ir pareigos?Savanoriams SVĮ nustatyti šie reikalavimai:Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai. Tačiau asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti …

Savanoriškas darbas. Kur ir kam jis gali būti taikomas, kokios garantijos taikomos savanoriams? (1)

  Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga visuomenei. Savanorystė yra svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų atliekama kultūrinė, švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Statistika teigia, kad Europos Sąjungoje …

Registrų centras šiemet dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai

Elektroninių paslaugų plėtra ir efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje ir 2022 metais išliks pagrindinius nacionalinius registrus bei informacines sistemas prižiūrinčio Registrų centro dėmesio centre. Pasak įmonės vadovo Sauliaus Urbanavičiaus, šiemet įmonė ketina įgyvendinti ne vieną projektą, kuris turėtų …

Dėl darbo švenčių dienomis ir naktimis kompensavimo

 Pagal Darbo kodeksą (DK), paprastai švenčių dienomis nedirbama, tačiau, kaip būna daugeliu atvejų, taikant šią nuostatą, numatytos išimtys. Siekiant užtikrinti neatidėliotinų svarbių paslaugų teikimą gyventojams, aptarnaujant nepertraukiamus gamybos procesus, saugant objektus ir kitais atvejais, darbdavys organizuoja darbą švenčių dienomis, o …

Dėl atostogų suteikimo ir apmokėjimo

 Praktikoje darbdaviams kartais kyla įvairių klausimų dėl atostogų suteikimo ar atostoginių apskaičiavimo, kurių tiesiogiai ir konkrečiai nereglamentuoja teisės aktai. Pabandykime apžvelgti kai kuriuos jų. Ar darbuotojams, kurie nuolat ar dalį laiko dirba ne visą darbo laiką, t. y. ne visą darbo dieną …

Dėl lankstaus darbo režimo

 Pastaruoju metu dėl visiems aiškių priežasčių susipynė visi Darbo kodekse (DK) numatyti darbo režimai ir darbo organizavimo būdai. Pavyzdžiui, atsirado labai populiarus vadinamasis mišrus darbo organizavimas, kai dalį darbo laiko dirbama nuotoliniu būdu, dalį – iš biuro. Nemažai klausimų praktikoje …

2021 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita, finansinė atskaitomybė, auditasLaskauskienė. „Kultūros vertybių apskaita“. Nr. 1. Volodkovič. „Veiklos tęstinumo dėl COVID-19 padarinių vertinimas, sudarant 2020 m. finansines ataskaitas“. Nr. 4. Volodkovič. „2020 m. finansinių ataskaitų rengimas, veikiant COVID-19 padariniams“. Nr. 5. Janavičienė. „Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 …

Dėl užsieniečio darbo ypatumų

 Pastaruoju metu Lietuvos įmonės vis dažniau į darbą pri­ima užsienio šalių piliečių. Pasitaiko įvairių tokių asmenų darbo organizavimo schemų, atsižvelgiant į įvairius poreikius, naujas technologijas, veiklos pobūdį, ir su tokiais darbo santykiais susijusių klausimų, pavyzdžiui, ar gali trečiųjų šalių pilietis, …

Dėl negalią turinčio asmens darbo

 Darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai, siekiant įtraukti į visavertį socialinį gyvenimą, nustato papildomas garantijas darbuotojams, turintiems neįgaliojo asmens statusą. Tačiau praktikoje pastebėta, kad darbdaviai ne itin noriai pri­ima tokius darbuotojus į darbą ir susiduria su daugybe klausimų dėl …

Dėl saugos darbe pandemijos metu

 Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti iš darbuotojų, ypač mokymo įstaigose, kad dėl pandemijos, vis sparčiau plintančio viruso, mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys jaučiasi darbe nesaugiai, nes yra nesitestavusių mokinių, kurie, pagal teisės aktus, gali vaikščioti be kaukių. Tėvai dažnu …

Dėl įmonėje patvirtintų tvarkų sąrašo

 Darbo kodeksas (DK) įpareigoja darbdavį tinkamai, saugiai ir sveikai organizuoti darbą, nustatyti darbų atlikimo tvarkas, nurodyti ir paaiškinti darbuotojams, kaip ir kada jie turi atlikti savo funkcijas, jų teises ir pareigas. Praktikoje dažnai kyla klausimas – ar yra nustatytas aiškus …

Dėl dienpinigių už poilsio dienas komandiruotėje

 Pastaruoju metu vis didėja užsienio piliečių, dirbančių transporto sektoriuje, skaičius. Ypač dažnai vairuotojais Lietuvoje įsidarbina Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai. Darbdaviai tokiais atvejais neretai susiduria su problemomis dėl minėtų darbuotojų įforminimo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, apskaitos ir kt. Pavyzdžiui, Lietuvoje …

Dėl darbo laiko normos nustatymo

 Praktikoje gana dažnai pasitaiko, kad reikalingas darbuotojas, kuris, esant poreikiui, atliktų darbus, tačiau darbdavys abejoja, kad galės jam užtikrinti 40 valandų kas savaitę darbą. Kaip darbdavys gali organizuoti šio darbuotojo darbą, kad nepažeistų nei savo, nei darbuotojo interesų ir laikytųsi …

Dėl komandiruojamo darbuotojo, auginančio vaikus, garantijų

 Tam tikrų kategorijų darbuotojų darbas yra susijęs su komandiruotėmis. Praktikoje kartais kyla klausimas, ar gali darbdavys vienašališkai siųsti darbuotoją į komandiruotę, jei jis su tuo nesutinka dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, augina mažametį vaiką.Darbo kodekso (DK) 107 str. 1 dalyje …