Naujausi Darbo kodekso pakeitimai

  Darbo kodekso (DK) pakeitimai nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 2022 m. rugpjūčio 1 d. DK 59 straipsnio pakeitimu papildytas diskriminacijos draudimo kriterijų sąrašas (draudimas atleisti dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą …

Kam šiais metais padidėjo darbo užmokestis ir kitos išmokos? (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (1206) Didėja kai kurių iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įstaigų darbuotojų ir valstybės tarnautojų bei pareigūnų pareiginės algos bei kiti darbo užmokesčio dydžiai1) Seimas 2022 m. lapkričio 24 d. įstatymu Nr. XIV-1559 patvirtino Valstybės ir savivaldybių įstaigų …

Kam šiais metais padidėjo darbo užmokestis ir kitos išmokos? (1)

  Lietuvos ekonomikai artimiausiu metu ir toliau teks susidurti su neigiamomis netiesioginėmis Rusijos sukelto karo Ukrainoje pasekmėmis. Pagal Finansų ministerijos (FM) parengtus ir 2022 m. gruodžio 21 d. patikslintus ūkio raidos scenarijaus prognozuojamus rodiklius, 2023 m. tikimasi sulaukti kai kurių šiek tiek …

Savaitės darbo laiko trumpinimas

 Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo tam tikri Darbo kodekso (DK) pakeitimai, vienas kurių yra labai svarbus ir aktualus. Tai DK 112 str. 5 dalies pakeitimas, numatantis galimybes dirbti trumpiau. Teko pastebėti, kad jau iš anksto tiek darbuotojai, tiek darbdaviai …

2022 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita, finansinė atskaitomybė, auditasJ. Mackevičius. „Kaip diegti ir taikyti veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)?“. Nr. 1.D. Tamulevičienė. „Dar kartą apie veikla pagrįstą produkcijos savikainos kalkuliavimo metodą (ABC)“. Nr. 2.D. Tamulevičienė. „Žaliavų (medžiagų) įsigijimo ir sunaudojimo išlaidų apskaita“. Nr. …

Kitąmet padidės mažiausiai uždirbančiųjų darbo užmokestis (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (1196) 16) Socialinėms įmonėms, kurioms buvo skiriamos subsidijos, kurių dydžiai priklauso nuo MMA dydžio, vadovaujantis Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX‑2251 (su vėlesniais pakeitimais) 15–22 straipsniais, šis įstatymas nuo 2023 m. sausio 1 d. netenka galios, todėl minėtos subsidijos gali …

Kitąmet padidės mažiausiai uždirbančiųjų darbo užmokestis (1)

  Vyriausybė kasmet peržiūri ir tvirtina kitų metų minimalaus darbo užmokesčio (MDU) dydžius – minimalią mėnesinę algą (MMA) ir minimalų valandinį atlygį (MVA), vadovaudamasi Darbo kodekso (įst. Nr.XII-2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) 141 str. 3 dalimi ir atsižvelgdama į …

Darbuotojo perkėlimas į kitą įmonę

  Pasitaiko atvejų, kai vienas asmuo (juridinis arba fizinis), turintis kelias atskiras įmones, susiduria su klausimais dėl darbuotojų perkėlimo iš vienos įmonės į kitą. Pavyzdžiui, kyla neaiškumų, kuris Darbo kodekso (DK) straipsnis reglamentuoja tokį darbuotojo perkėlimą (ir ar apskritai yra toks …

Lietuvai geriausiai Europos Sąjungoje sekasi įdarbinti ukrainiečius

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad, Europos Komisijos (EK) duomenimis, lyginant su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis, įdarbinti ukrainiečius Lietuvai sekasi labai gerai. Lietuvoje dirba 53 proc. darbingo amžiaus ukrainiečių, o Liuksemburge, Bulgarijoje ar Belgijoje – vos 5 …

Ką apie vaiko priežiūros atostogas reikia žinoti tėvams?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kaip nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai. Kodėl keičiasi vaiko priežiūros tvarka ir išmokų skaičiavimas?Pokyčiai dėl vaiko priežiūros atostogų inicijuoti, Europos …

Vidutinė pensijų anuitetų išmoka – 64 eurai

„Sodra“ skelbia, kad jos Pensijų anuitetų fondo turtas padidėjo daugiau nei du kartus, o anuitetų gavėjų skaičius – beveik tris kartus. „Sodros“ duomenimis, neatsižvelgiant į infliaciją, Rusijos karą Ukrainoje ir akcijų kainų mažėjimą, fondo veikla yra pelninga ir užtikrina stabilias …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo kai kurie ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1177) Aktualūs premijų ir skatinamųjų išmokų įskaičiavimo į darbuotojo VDU klausimaiNeretai akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, valstybės ir savivaldybių įmonėse, kartais viešosiose įstaigose įteisintos vienkartinės, tikslinės, specialiosios ir pan. premijos, kitokio pobūdžio skatinamosios išmokos – terminuoto laikotarpio …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo kai kurie ypatumai (1)

  Skaičiuojant darbuotojų atostoginius, neretai kyla nesutarimų dėl kai kurių išmokų įtraukimo į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą. Štai savaitraščio skaitytojai iš Utenos, Alytaus ir Klaipėdos pageidauja išsamiai paaiškinti apie darbuotojų gautas skatinamojo pobūdžio išmokas – metinių, ketvirtinių, taip pat vienkartinių premijų …

Automobilio likvidumas: kaip neprarasti pinigų parduodant automobilį?

Nesvarbu, kokį biudžetą vairuotojai numato būsimam automobiliui įsigyti, transporto priemonės pirkimas beveik visada bus kompromisas tarp norų ir galimybių. Pirkėjų tikslas – už kuo mažesnę pinigų sumą rasti geriausiai namų ūkio poreikius tenkinantį automobilį. Tačiau po kelerių metų automobilį parduodant, …

Dėl pailgintų atostogų suteikimo

  Darbuotojams, kuriems tenka vieniems auginti vaikus, Darbo kodeksas (DK) nustato papildomas garantijas ir lengvatas, pavyzdžiui, ilgesnės, nei kitiems, trukmės atostogas. Kita vertus, gyvenime dažnai pasitaiko situacijų, kai tėvai išsiskiria, o vaikai lieka gyventi su vienu iš tėvų, kuris turi sugyventinį. …

Kas atsako už atitiktį muitinės reikalavimams?

  „Esame vidutinio dydžio gamybos įmonė, importuojame ir eksportuojame prekes, o įforminimu muitinėje rūpinasi muitinės tarpininkai. Ketiname atsidaryti savo muitinės sandėlį, kreiptis dėl AEO statuso ir gauti leidimus muitinės formalumų supaprastinimams. Taip pat susidūrėme su apribojimais dėl Rusijai ir Baltarusijai įvestų …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (6)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1165) 3) Perkėlus biudžetinės įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje biudžetinėje įstaigoje arba kitoje biudžetinėje įstaigoje (biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų veiklos vertinimą, išlieka iki kito biudžetinės …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (5)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) IX skyriusMokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)Pedagoginio darbo stažas (metais)Pastoviosios dalies koeficientaiiki 109,1 10,66nuo daugiau kaip 10 iki 159,5 11,12daugiau kaip 1510 11,71 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai …

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbo apmokėjimo sąlygos (4)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1165) VI skyriusAuklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara(Baziniais dydžiais, 2022 m. – 181 euras)PareigybėPastoviosios dalies koeficientaipedagoginio darbo stažas (metais)iki 3nuo daugiau kaip 3 iki 10nuo daugiau kaip 10 iki 15daugiau kaip …