Kokią įmonę verta steigti 2017 m.?

 Nuo 2017 m. sausio 1 d. padidėjus savarankiškai dirbančiųjų, mažųjų bendrijų ir individualių įmonių socialinio draudimo įmokoms, peržvelgsime, kokią įmonę išlieka patrauklu steigti šiais metais. Palyginsime keturias populiariausias juridinio asmens veiklos vykdymo formas, įmonių steigimo ir mokamų mokesčių skirtumus. Įmonių steigimo …

Naujos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos (IV)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (918) Tęsiame Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII‑198 (toliau – Įstatymas), įsigaliojusio 2017 m. vasario 1 d., nuostatų aiškinimus. Kitos, papildomos darbo apmokėjimo ir skatinimo sąlygosĮstatymas suteikia teisę biudžetinių įstaigų darbuotojams pagal įstaigos darbo apmokėjimo …

Kaip apmokestinamas pelnas Lietuvoje ir pasaulyje?

Lietuvoje pelnas yra apmokestinamas 15 proc. tarifu. Pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) yra įtvirtinta nemažai lengvatų.Įmonės (išskyrus pelno nesiekiančias), kuriose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 …

Kokia infliacija pasaulyje?

Žiniasklaidoje nuolat kartojama, kad Lietuvoje labai pakilo kainos. O kaip kainos didėjo kitose ES ir pasaulio valstybėse? Gal Lietuva – infliacijos rekordininkė? Į tokius klausimus prašo atsakyti „AAM aktualijų“ skaitytojai. Infliacija 2017 m. sausio mėn. ES valstybėseLietuva nėra infliacijos rekordininkė tarp …

Naujos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos (III)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (918) Tęsiame Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII‑198 (toliau – Įstatymas), įsigaliojusio 2017 m. vasario 1 d., nuostatų aiškinimus. Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimasĮstatymo 8 straipsnis ir 5 priedas, reglamentuojantys pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo dydžius ir …

Naujos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos (II)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (918) Tęsiame Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII‑198 (toliau – Įstatymas), įsigaliojusio 2017 m. vasario 1 d., nuostatų aiškinimus. Pareiginės algos nustatymo sąlygos ir dydžiaiPagal šį Įstatymą, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pagrindinė dalis – …

Kokia minimali mėnesio alga?

Visos ES valstybės, išskyrus Graikiją, per pastaruosius dvejus metus didino minimalią mėnesinę algą. Pavyzdžiui, Estijoje ir Lietuvoje MMA padidėjo 80 eurų, Rumunijoje – 70 eurų, Lenkijoje – 49 eurais, Latvijoje – 20 eurų.Portugalijoje MMA (556 eurai) buvo įšaldyta nuo 2011 m. 2015 m. …

Naujos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos (I)

 Savaitraščio skaitytojai pageidauja, kad „AAM aktualijose“ išsamiau paaiškintume apie biudžetinių įstaigų darbuotojų naują darbo apmokėjimo sistemą. Įstatymas pakeitė Vyriausybės nutarimą, prieštaraujantį KonstitucijaiPagaliau Seimas, vykdydamas Konstitucinio Teismo (KT) 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimą, kuriame konstatuota, kad Vyriausybės patvirtintos biudžetinių įstaigų ir …

Benzino kainos

„AAM aktualijų“ skaitytojai teiraujasi, kokios degalų kainos pasaulyje. Ar Lietuvoje degalai labai brangūs, lyginant su kitomis ES valstybėmis?Benzino ir kitų degalų kainos ES ir pasaulyje svyruoja. Pastaraisiais metais jos smarkiai sumažėjo, tačiau praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje vėl …

Karinės išlaidos

„AAM aktualijų“ skaitytojai prašo parašyti apie karines išlaidas pasaulyje. Jie domisi, kiek pinigų gynybai išleidžia Lietuva. Ginklavimosi išlaidų vertinimas nėra paprastas. Įvairūs šaltiniai skelbia skirtingus duomenis. Autoritetingais laikomi Londono tarptautinio strateginių tyrimų instituto ir Stokholmo tarptautinių taikos problemų tyrimų instituto vertinimai. …

Terminų darbo teisiniuose santykiuose skaičiavimo ypatumai

 Bendrieji terminų skaičiavimo pagrindaiTerminas yra tam tikras laiko tarpas, su kuriuo yra siejamas darbo teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas arba pasibaigimas, t. y. juridinis įvykis, su kuriuo įstatymas dažniausiai sieja tam tikrų teisinių padarinių atsiradimą. Darbo kodekso (toliau – DK) 25 …

2016 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Buhalterinė apskaita Miškinis. „Daugiabučių renovacijos lėšų šaltiniai ir jų panaudojimo apskaita“. Nr. 2. Paškauskienė. „Kultūros vertybių registravimas apskaitoje“. Nr. 2. Čibirienė. „Buhalterinė apskaita, kai prekių ir paslaugų pardavimo kaina priklauso nuo atsiskaitymo termino“. Nr. 3. Janavičienė. „Neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio …

Darbuotojų skatinimo iš sutaupytų lėšų švenčių ir kitomis progomis ypatumai

 „Biudžetinė įstaiga metų pabaigoje turi sutaupytų darbo užmokesčio lėšų, nes buvo laisvų etatų, dalis darbuotojų sirgo, buvo vaiko priežiūros atostogose. Tačiau įstaigos vadovybė tvirtina, kad aukštesnioji institucija – įstaigos steigėja – neleidžia iš šių lėšų premijuoti darbuotojų. Ar naujai išrinkta Lietuvos …

Užsieniečių įdarbinimas – mokestinės ypatybės

 Prieš gerą dešimtmetį įdarbinti užsienietį, kitos šalies nuolatinį gyventoją, pagal darbo sutartį bet kokioje Lietuvos įmonėje gal ir buvo reta, tačiau šiais laikais tai jau tapo kasdienybe. Darbuotojų „migravimas“ iš vienos ES šalies į kitą, iš trečiosios šalies į Lietuvą …

Kaip tvarkyti mokesčių apskaitą ir derinti likučius su VMI?

 „AAM aktualijų“ nemokamuose seminaruose, skirtuose laikraščio prenumeratoriams, didelio dėmesio sulaukė pranešimas apie likučių derinimą su VMI. Seminarų klausytojai pageidavo, kad pranešėja parengtų šia tema straipsnį „AAM aktualijoms“. Skaitytojų pageidavimu spausdiname straipsnį.Kiekvienas vyriausiasis buhalteris bent kartą per metus suderina įmonės likučius …

Paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų pateikimas vidutinių ir didelių įmonių balanse

 Nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitus finansinių ataskaitų formoms, pasikeitė ir paskolų bei kitų finansinių įsipareigojimų pateikimas balanse.Šiame straipsnyje finansiniais įsipareigojimais vadinsime tik įsipareigojimus pagal paskolų, kredito linijų, lizingo, sąskaitos perviršio, faktoringo su regreso teise sutartis, įsipareigojimus, kilusius iš …

Kiek uždirba pasaulio gyventojai ir kiek socialinių mokesčių moka?

Laikraščio skaitytojai prašo papasakoti, kiek uždirba pasaulio gyventojai ir kokius socialinius mokesčius moka. Ar tikrai Lietuvoje socialiniai mokesčiai dideli, lyginant su kitomis ES valstybėmis?Turbūt daugiausia uždirba Pie­tų Korėjos gyventojai. Jų mėnesio atlyginimas siekia 3,22 mln. vonų (1 vonas lygus 0,0008 Eur). …

Kaip apmokestinamos gyventojų pajamos?

Pasaulyje egzistuoja dvi pajamų apmokestinimo sistemos: progresiniai ir vienodo tarifo mokesčiai. Pasaulyje, ypač galingiausiose pasaulio ekonomikose, vyrauja progresiniai mokesčiai. Vienodo tarifo mokesčius taiko trečiojo pasaulio ir buvusios tarybinės respublikos arba Varšuvos sutarties valstybės.Tokią sistemą, pavyzdžiui, taiko Rusija, Baltarusija, Serbija, Makedonija, …

Specifinės ES valstybių narių teritorijos

Skaitytojų prašymu parengiau straipsnį apie ES valstybių narių užjūrio teritorijas, atokiausius regionus, trečiąsias teritorijas. Daugiau negu 40 ES valstybių teritorijų yra kitos muitų ir PVM taisyklės nei valstybėse, kurioms jos priklauso. Vienos jų yra euro zonos teritorijos, kitose yra savi …