Pajamų apmokestinimas

Kaip apmokestinamos už darbą rinkimų komisijose dirbančių asmenų gautos pajamos ir jiems mokamos premijos?Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa VIRVILIENĖ.Apygardų, savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų nariams mokamos išmokos yra priskiriamos nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms, apmokestinamoms taikant 15 proc. …

Permokėtas transporto priemonės mokestis

Registracijos numeris KM3056 Kaip gauti pažymą, kad sumokėtas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę nebuvo panaudotas?Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į …

1. Kas laikoma pajamomis?
2. Ar bus taikomos sankcijos?

Kas laikoma pajamomis?Nr. KM3120 2022-10-26Ką reiškia pajamos, kai apibrėžiama, kokie subjektai turi pradėti teikti duomenis į i. EKA? Ar pajamos reiškia bendrą atliktų pardavimų sumą be PVM? Ar skaičiuojamos tik tos pajamos, kurios buvo apskaitytos per kasos aparatus?Mokesčių administravimo įstatymo Nr. …

Dokumentai komandiruočių sąnaudoms pripažinti

Kieno vardu turi būti išrašyti komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai?Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu. Tačiau kiek­vienu atveju išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos dokumentais, kurie privalo …

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais nuo lapkričio 1 d.

Lapkričio 1 d. įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas (AGPRĮ), pagal kurį atsiskaitymai ir mokėjimai už sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 000 eurų sumos (arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta).Kai atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų …

Mažėja kilnojamojo darbo kompensacijos

Ar darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, gali būti kompensuojamos padidėjusios jų išlaidos?Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, …

Kaip apmokestinamos atliekų pardavimo pajamos?

Atliekų pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) apmokestinamos nuo pirmo euro taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.Jeigu atliekas pardavėte įmonei ar gyventojui, kuris vykdo individualią atliekų supirkimo veiklą, 5 proc. pajamų mokestį nuo išmokamos sumos privalo išskaičiuoti įmonė ar minėtas …

Kaip skaičiuoti nenukirsto miško įsigijimo kainą?

Kaip nustatoma parduoto nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina, jeigu miškas buvo pirktas, dovanotas, gautas paveldėjimo būdu ar grąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą? Įsigijimo būdasĮsigijimo kainaPirkimasPirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta nenukirsto miško (medynų) ar …

MB nario iš MB gautų pajamų apmokestinimas

SituacijaMB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) per 2021 m. iš mažosios bendrijos (MB) išsiėmė 165 000 eurų (t. y. išsiimta suma viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) ir viršija 120 VDU). Šią sumą priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno. KlausimasKokio dydžio gyventojų pajamų mokesčio …

Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas

Nuo ko priklauso, ar turėsite deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį Lietuvoje.Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:• Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);• gautų pajamų rūšies …

NPD taikymas Lietuvoje įdarbintiems gyventojams, dėl karo Ukrainoje atvykusiems į Lietuvą

Ar darbdaviai (gyventojus pagal darbo sutartį įdarbinęs Lietuvos vienetas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), įdarbinę dėl karo veiksmų iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukusius  gyventojus, nuo už …

Įmonės automobilis naudojamas ne darbo metu

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Kai darbuotojas visiškai apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. už automobilio nuomą, …

Gavote pajamų užsienio valstybėse. Kaip jas deklaruoti?

Nuo ko priklauso, ar turėsite deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį Lietuvoje?Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);gautų pajamų rūšies (gavote darbo …

Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra apskaičiuojamas taip:GPM = (pardavimo pajamos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai***) × 15 proc.Kur:* pardavimo pajamos – suma, už kurią pardavėte nekilnojamąjį turtą;** įsigijimo kaina – nekilnojamojo turto pirkimo kaina, o kai turtas įsigytas kitu …

Kaip apmokestinamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos?

Jeigu nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) per metus neviršija 2 500 eurų, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėti nereikia.Į 2500 eurų įskaičiuojamos visos iš nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo gautos pajamos, įskaitant kito neregistruotino turto pardavimo pajamas.Jeigu …

Atsako Valstybinė mokesčių inspekcija

 Kokia informacija turi būti nurodoma OSS deklaracijoje?Standartinė informacija (kokio asmens deklaracija teikiama, mokestinis laikotarpis ir pan.) bei informacija, kuri priklauso nuo to, kokios OSS schemos deklaracija yra teikiama.Ne ES schemos ir Importo schemos deklaracijose nurodoma: vartojimo valstybė narė, PVM tarifas, …

Pajamos natūra, nuoma ir PVM atskaita

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Tais atvejais, kai darbuotojas apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. automobilio nuomą, …

Ar patirtos mažosios bendrijos steigimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalimi?

Mažosios bendrijos (MB) išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pavyzdžiui, įstatų parengimu ir įregistravimu, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės MB vykdomai veiklai sąnaudos. MB veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su MB steigimu (pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms …

Turgaviečių prekeiviams

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad nuo liepos mėnesio prekybininkai gali rinktis, kokią apskaitą tvarkyti: popierinę ar elektroninę. O nuo rugsėjo 1 d. prie i.ŽUR sistemos turės prisijungti visi šio sektoriaus smulkieji verslininkai. Atkreipiame dėmesį, kad, jei prekybininkai dar tik …

Kokių asmenų išvyka laikoma komandiruote?

Komandiruote gali būti laikomas:• vieneto darbuotojų išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nuostatas sudaryto specialiojo derybų …