Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra apskaičiuojamas taip:GPM = (pardavimo pajamos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai***) × 15 proc.Kur:* pardavimo pajamos – suma, už kurią pardavėte nekilnojamąjį turtą;** įsigijimo kaina – nekilnojamojo turto pirkimo kaina, o kai turtas įsigytas kitu …

Kaip apmokestinamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos?

Jeigu nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) per metus neviršija 2 500 eurų, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėti nereikia.Į 2500 eurų įskaičiuojamos visos iš nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo gautos pajamos, įskaitant kito neregistruotino turto pardavimo pajamas.Jeigu …

Atsako Valstybinė mokesčių inspekcija

 Kokia informacija turi būti nurodoma OSS deklaracijoje?Standartinė informacija (kokio asmens deklaracija teikiama, mokestinis laikotarpis ir pan.) bei informacija, kuri priklauso nuo to, kokios OSS schemos deklaracija yra teikiama.Ne ES schemos ir Importo schemos deklaracijose nurodoma: vartojimo valstybė narė, PVM tarifas, …

Pajamos natūra, nuoma ir PVM atskaita

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Tais atvejais, kai darbuotojas apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. automobilio nuomą, …

Ar patirtos mažosios bendrijos steigimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalimi?

Mažosios bendrijos (MB) išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pavyzdžiui, įstatų parengimu ir įregistravimu, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės MB vykdomai veiklai sąnaudos. MB veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su MB steigimu (pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms …

Turgaviečių prekeiviams

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad nuo liepos mėnesio prekybininkai gali rinktis, kokią apskaitą tvarkyti: popierinę ar elektroninę. O nuo rugsėjo 1 d. prie i.ŽUR sistemos turės prisijungti visi šio sektoriaus smulkieji verslininkai. Atkreipiame dėmesį, kad, jei prekybininkai dar tik …

Kokių asmenų išvyka laikoma komandiruote?

Komandiruote gali būti laikomas:• vieneto darbuotojų išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nuostatas sudaryto specialiojo derybų …

Valdymo organo nario komandiruotė

Ar valdymo organų narių išvykimas atlikti vieneto pavedimą gali būti laikomas komandiruote? Valdymo organų narių, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su vienetu (išskyrus individualios įmonės savininką, ūkinės bendrijos tikruosius narius ar mažosios bendrijos narius), išvykimas atlikti vieneto pavedimą nelaikomas komandiruote, o …

Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas

Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimo lengvatų nėra nustatyta. Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos, atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų rezultatą, …

Jaunimo darbas vasarą: ką svarbu žinoti ketinantiems pradėti savarankišką veiklą?

Nuo kelerių metų galiu vykdyti savarankišką veiklą, kokią veiklos formą geriau pasirinkti – verslo liudijimą ar individualią veiklą pagal pažymą, kokias veiklas galima vykdyti? – šių ir panašių klausimų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Vilniaus AVMI) spe­cia­listai sulaukia iš jaunų …

Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimas

Gyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė − ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių vertė yra didesnė nei 100 eurų, ir visi piniginiai prizai …

Dienpinigių į užsienio valstybes skaičiavimas

„Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?“ – teiraujasi buhalterė Algė Rasteikaitė.Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į …

Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas

„Kokiu pajamų mokesčio tarifu apmokestinami azartinių lošimų laimėjimai ir ar taikomos kokios nors lengvatos?“ – klausia skaitytojas iš Klaipėdos.1. Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių …

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Gyventojas – Lietuvos Respublikos pilietis, mokestiniu laikotarpiu dirba ir gyvena Londone. Ar toks gyventojas privalo deklaruoti Jungtinėje Karalystėje uždirbtas pajamas ir nuo jų sumokėti pajamų mokestį Lietuvoje?Jeigu toks gyventojas mokestiniu laikotarpiu asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų daugiau turi Jungtinėje Karalystėje, …

Ar galima atskaityti PVM?

Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa VIRVILIENĖ 1. Įmonė, ne PVM mokėtoja, yra elektroninių pinigų įstaiga (fintechas, banko paslaugos), įsigyja įvairių paslaugų iš užsienio, už kurias reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM. Taip pat įsigyja paslaugų ir iš Lietuvos įmonių su …

Kaip deklaruoti pajamas?

Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento vyresnioji patarėja Inga GEDMINIENĖ „Šiuo metu VMI sistema neatsirenka, kaip buvo teiktos paslaugos: pagal verslo liudijimą ar pagal individualią veiklą. Nė vienas mūsų darbuotojas neteikė paslaugų „Pagavai“ pagal individualios veiklos pažymą. Tačiau buvo perkamos …

Pajamų deklaravimas

Kokiomis pajamų mokesčio lengvatomis galiu pasinaudoti, deklaruodamas 2020 m. pajamas?Iš apmokestinamųjų pajamų galite atimti tokias patirtas išlaidas:• sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis;• sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus (trečios pakopos);• sumokėtas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas, mokamas pagal Pensijų …

Kokias pajamas gali gauti MB narys iš MB?

1. Mažosios bendrijos (MB) narys iš MB gali gauti sumas, pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų tikslu priskiriamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.Iš MB gauta suma, priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais …

BREXIT įtaka mokesčiams

2021 m. sausio 8 d. akcizais apmokestinamos prekės yra siunčiamos į Didžiąją Britaniją. Kaip tokios prekės turėtų būti siunčiamos?Nuo 2021 m. sausio 1 d. Didžioji Britanija nėra Europos Sąjungos valstybė narė, todėl, siunčiant prekes į ją, yra taikomi tokie patys …

PVM grąžinimas iš Jungtinės Karalystės

Prašome atkreipti dėmesįJungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu.D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos.Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos. Kaip gali būti prašoma grąžinti PVM, sumokėtą Š. Airijoje už įsigytas prekes, jei …