Kaip apmokestinamos atliekų pardavimo pajamos?

Atliekų pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) apmokestinamos nuo pirmo euro taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.Jeigu atliekas pardavėte įmonei ar gyventojui, kuris vykdo individualią atliekų supirkimo veiklą, 5 proc. pajamų mokestį nuo išmokamos sumos privalo išskaičiuoti įmonė ar minėtas …

Kaip skaičiuoti nenukirsto miško įsigijimo kainą?

Kaip nustatoma parduoto nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina, jeigu miškas buvo pirktas, dovanotas, gautas paveldėjimo būdu ar grąžintas pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą? Įsigijimo būdasĮsigijimo kainaPirkimasPirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta nenukirsto miško (medynų) ar …

MB nario iš MB gautų pajamų apmokestinimas

SituacijaMB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) per 2021 m. iš mažosios bendrijos (MB) išsiėmė 165 000 eurų (t. y. išsiimta suma viršija 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) ir viršija 120 VDU). Šią sumą priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno. KlausimasKokio dydžio gyventojų pajamų mokesčio …

Užsienyje gautų pajamų apmokestinimas

Nuo ko priklauso, ar turėsite deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį Lietuvoje.Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:• Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);• gautų pajamų rūšies …

NPD taikymas Lietuvoje įdarbintiems gyventojams, dėl karo Ukrainoje atvykusiems į Lietuvą

Ar darbdaviai (gyventojus pagal darbo sutartį įdarbinęs Lietuvos vienetas, nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), įdarbinę dėl karo veiksmų iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukusius  gyventojus, nuo už …

Įmonės automobilis naudojamas ne darbo metu

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Kai darbuotojas visiškai apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. už automobilio nuomą, …

Gavote pajamų užsienio valstybėse. Kaip jas deklaruoti?

Nuo ko priklauso, ar turėsite deklaruoti pajamas ir mokėti pajamų mokestį Lietuvoje?Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);gautų pajamų rūšies (gavote darbo …

Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos?

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra apskaičiuojamas taip:GPM = (pardavimo pajamos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai***) × 15 proc.Kur:* pardavimo pajamos – suma, už kurią pardavėte nekilnojamąjį turtą;** įsigijimo kaina – nekilnojamojo turto pirkimo kaina, o kai turtas įsigytas kitu …

Kaip apmokestinamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos?

Jeigu nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamos (gautos nevykdant individualios veiklos) per metus neviršija 2 500 eurų, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėti nereikia.Į 2500 eurų įskaičiuojamos visos iš nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo gautos pajamos, įskaitant kito neregistruotino turto pardavimo pajamas.Jeigu …

Atsako Valstybinė mokesčių inspekcija

 Kokia informacija turi būti nurodoma OSS deklaracijoje?Standartinė informacija (kokio asmens deklaracija teikiama, mokestinis laikotarpis ir pan.) bei informacija, kuri priklauso nuo to, kokios OSS schemos deklaracija yra teikiama.Ne ES schemos ir Importo schemos deklaracijose nurodoma: vartojimo valstybė narė, PVM tarifas, …

Pajamos natūra, nuoma ir PVM atskaita

Ar tuo atveju, kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį asmeniniais tikslais (pvz., savaitgalį ar pan.) ir už tai sumoka automobilio nuomos mokestį, pripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamų natūra?Tais atvejais, kai darbuotojas apmoka už jam darbdavio suteiktą paslaugą, t. y. automobilio nuomą, …

Ar patirtos mažosios bendrijos steigimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalimi?

Mažosios bendrijos (MB) išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pavyzdžiui, įstatų parengimu ir įregistravimu, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės MB vykdomai veiklai sąnaudos. MB veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su MB steigimu (pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms …

Turgaviečių prekeiviams

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad nuo liepos mėnesio prekybininkai gali rinktis, kokią apskaitą tvarkyti: popierinę ar elektroninę. O nuo rugsėjo 1 d. prie i.ŽUR sistemos turės prisijungti visi šio sektoriaus smulkieji verslininkai. Atkreipiame dėmesį, kad, jei prekybininkai dar tik …

Kokių asmenų išvyka laikoma komandiruote?

Komandiruote gali būti laikomas:• vieneto darbuotojų išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos;• pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nuostatas sudaryto specialiojo derybų …

Valdymo organo nario komandiruotė

Ar valdymo organų narių išvykimas atlikti vieneto pavedimą gali būti laikomas komandiruote? Valdymo organų narių, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su vienetu (išskyrus individualios įmonės savininką, ūkinės bendrijos tikruosius narius ar mažosios bendrijos narius), išvykimas atlikti vieneto pavedimą nelaikomas komandiruote, o …

Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas

Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimo lengvatų nėra nustatyta. Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos, atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų rezultatą, …

Jaunimo darbas vasarą: ką svarbu žinoti ketinantiems pradėti savarankišką veiklą?

Nuo kelerių metų galiu vykdyti savarankišką veiklą, kokią veiklos formą geriau pasirinkti – verslo liudijimą ar individualią veiklą pagal pažymą, kokias veiklas galima vykdyti? – šių ir panašių klausimų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Vilniaus AVMI) spe­cia­listai sulaukia iš jaunų …

Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimas

Gyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė − ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių vertė yra didesnė nei 100 eurų, ir visi piniginiai prizai …

Dienpinigių į užsienio valstybes skaičiavimas

„Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?“ – teiraujasi buhalterė Algė Rasteikaitė.Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į …

Azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimas

„Kokiu pajamų mokesčio tarifu apmokestinami azartinių lošimų laimėjimai ir ar taikomos kokios nors lengvatos?“ – klausia skaitytojas iš Klaipėdos.1. Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių …