Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Gyventojas – Lietuvos Respublikos pilietis, mokestiniu laikotarpiu dirba ir gyvena Londone. Ar toks gyventojas privalo deklaruoti Jungtinėje Karalystėje uždirbtas pajamas ir nuo jų sumokėti pajamų mokestį Lietuvoje?Jeigu toks gyventojas mokestiniu laikotarpiu asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų daugiau turi Jungtinėje Karalystėje, …

Ar galima atskaityti PVM?

Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa VIRVILIENĖ 1. Įmonė, ne PVM mokėtoja, yra elektroninių pinigų įstaiga (fintechas, banko paslaugos), įsigyja įvairių paslaugų iš užsienio, už kurias reikia skaičiuoti atvirkštinį PVM. Taip pat įsigyja paslaugų ir iš Lietuvos įmonių su …

Kaip deklaruoti pajamas?

Komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento vyresnioji patarėja Inga GEDMINIENĖ „Šiuo metu VMI sistema neatsirenka, kaip buvo teiktos paslaugos: pagal verslo liudijimą ar pagal individualią veiklą. Nė vienas mūsų darbuotojas neteikė paslaugų „Pagavai“ pagal individualios veiklos pažymą. Tačiau buvo perkamos …

Pajamų deklaravimas

Kokiomis pajamų mokesčio lengvatomis galiu pasinaudoti, deklaruodamas 2020 m. pajamas?Iš apmokestinamųjų pajamų galite atimti tokias patirtas išlaidas:• sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis;• sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus (trečios pakopos);• sumokėtas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas, mokamas pagal Pensijų …

Kokias pajamas gali gauti MB narys iš MB?

1. Mažosios bendrijos (MB) narys iš MB gali gauti sumas, pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų tikslu priskiriamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.Iš MB gauta suma, priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais …

BREXIT įtaka mokesčiams

2021 m. sausio 8 d. akcizais apmokestinamos prekės yra siunčiamos į Didžiąją Britaniją. Kaip tokios prekės turėtų būti siunčiamos?Nuo 2021 m. sausio 1 d. Didžioji Britanija nėra Europos Sąjungos valstybė narė, todėl, siunčiant prekes į ją, yra taikomi tokie patys …

PVM grąžinimas iš Jungtinės Karalystės

Prašome atkreipti dėmesįJungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu.D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos.Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos. Kaip gali būti prašoma grąžinti PVM, sumokėtą Š. Airijoje už įsigytas prekes, jei …

Jei gavote turto nuomos pajamų

Kaip apmokestinamos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos pajamos?Nuomodami gyvenamosios paskirties patalpas, turite teisę pasirinkti, kaip apmokestinti nuomos pajamas:• įsigyti verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, už kurį sumokamas savivaldybių …

Kaip taikyti lengvatą?

Ar priklauso lengvata, jeigu už atliktus remonto darbus sumoka gyventojas ir draudimo bendrovė?Registracijos Nr. KM2729 Tuo atveju, kai už atliktus automobilio remonto darbus šią paslaugą suteikusiam asmeniui sumoka dalimis gyventojas ir draudimo bendrovė, gyventojo patirtomis išlaidomis laikoma tik jo paties už …

Jeigu pardavėte nenukirstą mišką ar apvaliąją medieną

Ar, parduodant nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, reikia registruoti individualią veiklą?Tuo atveju, jei nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimas yra vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio (pvz., miškas paveldėtas, gautas dovanų, atkurta nuosavybė), individualios veiklos registruoti neprivalote.Jeigu atsiranda veiklos požymių, tokių kaip: savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės …

Jei parduodate finansines priemones

Kas yra finansinės priemonės?Finansinėmis priemonėmis laikomi:perleidžiamieji vertybiniai popieriai (pvz., akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos, obligacijos ir kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai);pinigų rinkos priemonės (pvz., iždo vekseliai);kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai (pvz., investicinių fondų vienetai);išvestinės finansinės priemonės (pvz., pasirinkimo …

Kokia yra mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka juridiniams asmenims (įmonėms) ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos?

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie automatiškai įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) galimai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, ir įtrauktiems į galimai nukentėjusių sąrašą pagal atskirą juridinio asmens prašymą)Juridiniai asmenys (įmonės), patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus …

Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas

Kokia mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka fiziniams asmenims ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos? Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (individualią veiklą, kurį įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą, vykdantiems ir veiklos nevykdantiems)Fiziniai asmenys, kurie patyrė neigiamas pasekmes dėl ­COVID-19, …

Karantinas ir mokesčiai

Ar atsiranda prievolė apmokestinti PVM gautą avansą, jeigu renginiai, kurie turėjo įvykti karantino laikotarpiu, bus atidėti dėl COVID-19 pandemijos ir nuo avanso gavimo iki faktinės renginio datos bus praėję daugiau nei 12 mėnesių?Siekiant sumažinti naštą dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos, …

Dėl lengvatinio PVM tarifo medicinos pagalbos priemonėms ir paramos traktavimo mokesčių tikslais

Kada medicininėms kaukėms, respiratoriams ir pirštinėms gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?Lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo …

Karantinas ir mokesčiai

Ar gali įmonė patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose (parodos, mokymai, konferencijos ir kt.), komandiruotėmis, priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu šie renginiai ir komandiruotės atšaukti dėl paskelbto karantino?Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. …

Jei karantino metu iškilo sunkumų

Kada turės sumokėti mokesčius gyventojai, dirbantys su individualios veiklos pažyma?Gyventojams, taip pat vykdžiusiems individualią veiklą su pažyma, atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, nukeltas pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas. Vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais gyventojams pajamas deklaruoti …

Ar reikia teikti FR0711 formą, jeigu individualios įmonės savininkas įneša daugiau kaip 15 000 eurų tikslines įmokas?

Nr. KD-9040 Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas yra …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. …

Kokios nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikomos fiziniams asmenims?

Nr. KD-7562 Atnaujinimo data: 2020-01-05 Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį, pagal NTMĮ 3 straipsnį, moka fizinis asmuo:1) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, …