Jei gavote turto nuomos pajamų

Kaip apmokestinamos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos pajamos?Nuomodami gyvenamosios paskirties patalpas, turite teisę pasirinkti, kaip apmokestinti nuomos pajamas:• įsigyti verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“, už kurį sumokamas savivaldybių …

Kaip taikyti lengvatą?

Ar priklauso lengvata, jeigu už atliktus remonto darbus sumoka gyventojas ir draudimo bendrovė?Registracijos Nr. KM2729 Tuo atveju, kai už atliktus automobilio remonto darbus šią paslaugą suteikusiam asmeniui sumoka dalimis gyventojas ir draudimo bendrovė, gyventojo patirtomis išlaidomis laikoma tik jo paties už …

Jeigu pardavėte nenukirstą mišką ar apvaliąją medieną

Ar, parduodant nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, reikia registruoti individualią veiklą?Tuo atveju, jei nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimas yra vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio (pvz., miškas paveldėtas, gautas dovanų, atkurta nuosavybė), individualios veiklos registruoti neprivalote.Jeigu atsiranda veiklos požymių, tokių kaip: savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės …

Jei parduodate finansines priemones

Kas yra finansinės priemonės?Finansinėmis priemonėmis laikomi:perleidžiamieji vertybiniai popieriai (pvz., akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijos, obligacijos ir kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai);pinigų rinkos priemonės (pvz., iždo vekseliai);kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai (pvz., investicinių fondų vienetai);išvestinės finansinės priemonės (pvz., pasirinkimo …

Kokia yra mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka juridiniams asmenims (įmonėms) ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos?

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie automatiškai įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) galimai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, ir įtrauktiems į galimai nukentėjusių sąrašą pagal atskirą juridinio asmens prašymą)Juridiniai asmenys (įmonės), patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus …

Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas

Kokia mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka fiziniams asmenims ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos? Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (individualią veiklą, kurį įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą, vykdantiems ir veiklos nevykdantiems)Fiziniai asmenys, kurie patyrė neigiamas pasekmes dėl ­COVID-19, …

Karantinas ir mokesčiai

Ar atsiranda prievolė apmokestinti PVM gautą avansą, jeigu renginiai, kurie turėjo įvykti karantino laikotarpiu, bus atidėti dėl COVID-19 pandemijos ir nuo avanso gavimo iki faktinės renginio datos bus praėję daugiau nei 12 mėnesių?Siekiant sumažinti naštą dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos, …

Dėl lengvatinio PVM tarifo medicinos pagalbos priemonėms ir paramos traktavimo mokesčių tikslais

Kada medicininėms kaukėms, respiratoriams ir pirštinėms gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas?Lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo …

Karantinas ir mokesčiai

Ar gali įmonė patirtas išlaidas, susijusias su dalyvavimu renginiuose (parodos, mokymai, konferencijos ir kt.), komandiruotėmis, priskirti leidžiamiems atskaitymams, jeigu šie renginiai ir komandiruotės atšaukti dėl paskelbto karantino?Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. …

Jei karantino metu iškilo sunkumų

Kada turės sumokėti mokesčius gyventojai, dirbantys su individualios veiklos pažyma?Gyventojams, taip pat vykdžiusiems individualią veiklą su pažyma, atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, nukeltas pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas. Vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais gyventojams pajamas deklaruoti …

Ar reikia teikti FR0711 formą, jeigu individualios įmonės savininkas įneša daugiau kaip 15 000 eurų tikslines įmokas?

Nr. KD-9040 Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie iš juridinio asmens dalyvių (fizinių asmenų) gautas pinigines įmokas, kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta įmokų suma yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų. Kadangi individualios įmonės savininkas yra …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. …

Kokios nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikomos fiziniams asmenims?

Nr. KD-7562 Atnaujinimo data: 2020-01-05 Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį, pagal NTMĮ 3 straipsnį, moka fizinis asmuo:1) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Kaip 2020 m. apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?Taip pat, kaip ir 2019 m., – taikant 15 proc. mokesčio tarifą ir iš apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos atėmus mokesčio kreditą (vykdant skirtingų rūšių veiklą, mokesčio kreditas pritaikomas 1 …

Kokį pajamų mokestį mokėsime 2020 m.?

Koks pajamų mokesčio tarifas nustatytas darbo užmokesčiui, išmokamam 2020 m.?20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 84 VDU,15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu …

Deklaracijos pateikimo termino pratęsimo atvejai ir tvarka

Registracijos Nr. KD-737 Kuriais atvejais ir kas gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas:1. miršta (pripažįstamas mirusiu);2. pripažįstamas neveiksniu ar …

Supaprastintos apskaitos tvarkymas

Ar gyventojas gali išbandyti, kaip veikia virtualus buhalteris (i. APS)?Sužinoti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis – apsispręsti, ar nori naudotis i. APS paslauga, ar ne, gyventojai gali išbandydami demonstracinę virtualaus buhalterio (i. APS DEMO) versiją. Paprasčiausias būdas …

Ar gali gyventojas įregistruoti individualią masažo veiklą?

Registracijos numeris KD-6963 Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364, masažo paslauga yra nurodyta, kaip licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga. Vadovaujantis sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 str. 1 dalimi ir Asmens sveikatos priežiūros …

Kaip apmokestinami azartinių lošimų laimėjimai?

1. Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami, nes azartinių lošimų laimėjimų apmokestinimo lengvatų nėra nustatyta. Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos, atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų …

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymas

Kaip pildomas gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas taikant pinigų apskaitos principą ir kaupimo apskaitos principą?Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Žurnalą galima …