Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos išmokamos sumos?

Kaip apmokestinamos MB vadovo gautos pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį?MB vadovui pagal civilinę paslaugų sutartį išmokamos sumos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. VSD įmokos nuo pagal paslaugų sutartį gaunamų pajamų nemokamos.Jeigu paslaugų sutartis sudaryta su MB vadovu (nariu), …

Kokios naujos pajamų mokesčio lengvatos bus taikomos nuo 2019 m.?

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:– iki 1 500 eurų suma, sumokėta kaip:• papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos,• įmokos …

Kaip bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata?

Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir (ar) neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2 000 eurų išlaidomis už automobilio ir buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1 000 eurų …

Kaip nutraukti i. MAS galiojantį atstovavimą?

Nr. KD-8815 2018-09-18 Kaip nutraukti i. MAS galiojantį atstovavimą, jeigu nebeatstovauju mokesčių mokėtojui (išėjau iš darbo ir pan.)?Pagal tai, kaip buvo gautos teisės, priklausys, kaip jos gali būti nutraukiamos.Teisės jungtis prie i. MAS galėjo būti suteiktos rankiniu arba automatiniu būdu.  Teisės buvo …

i. MAS naudotojams

Ar i. MAS yra pritaikyta naudotis mobiliaisiais įrenginiais – telefonais ir planšetėmis?Taip, naudotojui yra galimybė vienu metu matyti ir meniu hierarchiją, ir lygmenį, kuriame tuo metu jis yra. Tame pačiame puslapyje matomi visi navigacijos lygiai:naudojama trijų lygių navigacija;suskleista elementų grupė …

Kaip naudotis PVM sąskaitų faktūrų ruošiniais?

Nr. KD-8908 2018-06-08 Yra galimybė, įvedant sąskaitą į gaunamų ir (ar) išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, ją išsaugoti kaip sąskaitos faktūros ruošinį. Ateityje pildant registrą, galima sąskaitą pasirinkti iš sąskaitų faktūrų ruošinių žurnalo, pvz., galima susikurti gaunamos PVM sąskaitos faktūros ruošinį, …

Supaprastintas įgaliojimas

Ar supaprastintas įgaliojimas, kurį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo, yra tinkamas ir gali būti naudojamas visoms VMI teikiamoms paslaugoms (pvz., prašymams pateikti, pažymoms atsiimti) gauti?Nr. KD-8811 2018-07-13 Jeigu teisės aktai nenumato imperatyvaus reikalavimo tvirtinti atitinkamą įgaliojimą notarine tvarka, įgaliojimas gali …

Gavus pajamų vykdant veiklą su verslo liudijimu

Ar vykdant veiklą su verslo liudijimu ir gavus pajamų daugiau kaip 45 000 Eur per metus, tokios pajamos apmokestinamos kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos?Nuo 2018 m. sausio 1 d. veiklos vykdymui įsigijus verslo liudijimą galima gauti 45 000 eurų …

Apie važtaraščius

Koks galimas maksimalus viename važtaraštyje nurodytų krovinio eilučių skaičius?Maksimalus viename važtaraštyje nurodytų eilučių skaičius yra 999. Jei važtaraštyje turėtų būti daugiau nei 999 eilučių, siūloma išrašyti du atskirus važtaraščius.Pavyzdžiui, jei gabenamos 1002 skirtingos prekės, siūloma išrašyti vieną važtaraštį 999 skirtingoms …

Loterijų laimėjimų apmokestinimas

Loterijos laimėjimas − pagal nustatytas taisykles organizuoto žaidimo žaidėjo (asmens, įsigijusio loterijos bilietą) išloštas piniginis arba daiktinis laimėjimas.Nepiniginiai laimėjimai, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 100 Eur (iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 320 Lt), nelaikomi natūra gautomis pajamomis.Neapmokestinami:– …

Dėl kryžminio sutikrinimo ataskaitos

Ar kryžminio sutikrinimo ataskaitoje bus rodomi neatitikimai, kai viena sandorio pusė, registruodama registre PVM sąskaitą faktūrą, nurodo tokias sumas, kokios nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, pvz., 57,42 Eur, o jos verslo partneris, dėl apvalinimo buhalterinės apskaitos sistemose, nurodo 57,40 Eur?Kryžminio sutikrinimo …

Ar tai išmokos už atliekas?

Ar išmokos už supirktas sulūžusias sidabrines grandinėles yra laikomos išmokomis už atliekas?Išmokos už sulūžusias sidabrines grandinėles nėra laikytinos išmokomis už atliekas.

Kai kurie komandiruočių sąnaudų pripažinimo ypatumai

Ar mažosios bendrijos vadovui, kuris nėra mažosios bendrijos narys, teikiančiam paslaugas pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, kompensuotos komandiruočių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?Jeigu mažosios bendrijos vadovas nėra šios bendrijos narys ir paslaugas teikia pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, jo komandiruočių išlaidos …

Nario teisių perleidimas

MBĮ 10 str. numatytas nario teisių perleidimas. Kaip nario teisių perleidimo pajamos arba pagal MBĮ 11 str. savanoriško pasitraukimo atveju gautos pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu?Už nario teisių perleidimą gautos pajamos prilyginamos vertybinių popierių pardavimo pajamoms. Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo (MBĮ) …

Kokia informacija apie mokesčių mokėtoją nelaikoma paslaptyje ir kam ji gali būti suteikta?

Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją:1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;2. atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai:2.1. …

Kelionės ir degalų įsigijimo išlaidos komandiruotės į užsienį metu

Kokios komandiruotės kelionės išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos susijusios su …

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos komandiruotės į užsienį metu

Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų?Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos faktinės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, turint šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, …

Dienpinigių mokėjimo ypatumai

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš komandiruotės dieną šis darbuotojas vėl yra siunčiamas į kitą komandiruotę?Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas yra siunčiamas į vieną komandiruotę, o …

Dienpinigių mokėjimo ypatumai

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vykstama į keletą užsienio valstybių?Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o …