Dokumentai komandiruočių sąnaudoms pripažinti

Kieno vardu turi būti išrašyti komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai?Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.