„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKŲ DEKLARA­CIJŲ FORMOS20440 2021 09 30VMI prie FM Nr. VA-60 2021 09 30Dėl 2021 07 26 įsakymo Nr. VA-46 „Dėl 2018 02 06 įsakymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ20039 2021 09 24AM/VMI prie FM Nr. D1-547/VA-54 2021 09 23Dėl 2016 10 04 įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosCUKRAUS GAMYBOS IR PERTEKLIAUS MOKESČIAI19563 2021 09 17VMI prie FM Nr. VA-53 2021 09 17Dėl 2007 05 09 įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19074 2021 09 10LRV Nr. 714 2021 09 08Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19075 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPALŪKANŲ KOMPEN­SAVIMAS18656 2021 09 02ŽŪM Nr. 3D-547 2021 09 02Dėl 2014 11 20 įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ DALYVAVIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE17841 2021 08 24MITA Nr. 2V-284 2021 08 23Dėl 2017 09 28 įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA17455 2021 08 13LRV Nr. 651 2021 08 11Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŽALIEJI PIRKIMAI16928 2021 08 02AM Nr. D1-448 2021 07 30Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025 metų priemonių plano patvirtinimoLRV 2020 09 09 nutarimas Nr. 998.ŠALPOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA16824 2021 07 30LRV Nr. 584 2021 07 28Dėl 2018 11 28 nutarimo Nr. 1176 „Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimoPriėmimo į valstybės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖ16441 2021 07 26LRV Nr. 572 2021 07 14Dėl 2004 05 20 nutarimo Nr. 617 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS15645 2021 07 09SAM Nr. V-1622 2021 07 08Dėl 2021 06 30 sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimoTEISĖ GAUTI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosASMENŲ APTARNAVIMAS VĮ „REGITRA“15798 2021 07 13RC Nr. 1V-326 2021 07 13Dėl 2020 06 16 įsakymo Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPALŪKANŲ KOMPENSA­VIMAS SVV15065 2021 07 01EIM Nr. 4-729 2021 07 01Dėl 2020 05 13 įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS14448 2021 06 28LRV Nr. 499 2021 06 28Dėl 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galiosNEDARBINGU­MAS DĖL EKSTREMA­LIOSIOS SITUACIJOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENIŠO ASMENS IŠMOKA13460 2021 06 14VSDFV Nr. V-354 2021 06 14Dėl Prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimoVienišo asmens išmokos įstatymo 5 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ VALSTY­BINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS13021 2021 06 07AM Nr. D1-347 2021 06 07Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS11862 2021 05 28LRV Nr. 385 2021 05 26Dėl 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino paskelbimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja redakcija.APSKAITA. ATASKAITOS11953 2021 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatos2021 METŲ STABILUMO PROGRAMA9020 2021 04 29LRV Nr. 279 2021 04 28Dėl Lietuvos stabilumo 2021 metų programos1997 07 07 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97.PETICIJOS9126 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENA STOTELĖ ŠEIMOMS IR VAIKAMS10756 2021 05 14CPVA Nr. 2021/20-2-20 2021 05 13Dėl Kvietimo „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ pagal 2014–2021 m. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI10178 2021 05 07VDI Nr. EV-105 2021 05 07Dėl 2017 07 04 įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir …