„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖ­JIMAS VDI27917 2021 12 31VDI Nr. EV-313 2021 12 31Dėl 2020 01 17 įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINĖ PREKYBA66 2022 01 04LRS Nr. XIV-885 2021 12 23Civilinio kodekso 6.228-1, 6.228-3, 6.228-4, 6.228-6, 6.228-7, 6.228-8, 6.228-10, 6.228-11 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymasVARTOTOJŲ TEISIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIGOS IR MOTINYSTĖS SOC. DRAUDIMAS26584 2021 12 22LRS Nr. XIV-752 2021 12 14Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIDUTINIAI MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIAI26006 2021 12 17SADM Nr. A1-916 2021 12 16Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKIEPIJIMAS COVID-19 VAKCINA25596 2021 12 10SAM Nr. V-2792 2021 12 10Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimoKONSOLI­DAVIMO KALENDORIUS25725 2021 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ ATSKAITO­MYBĖ25106 2021 12 03LRS Nr. XIV-681 2021 11 23Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAITME­NINIMO PLĖTROS PROGRAMA24419 2021 11 26LRV Nr. 971 2021 11 17Dėl 2021–2030 metų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimoStrateginio valdymo įstatymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS23878 2021 11 18TM Nr. 1R-388 2021 11 18Dėl 2013 12 23 įsakymo Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMPENSA­CIJA INDIVIDUALIAI VEIKLAI23468 2021 11 12EIM Nr. 4-1183 2021 11 10Dėl 2021 09 01 įsakymo Nr. 4-967 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSUBSIDIJOS INDIVI­DUALIAI VEIKLAI23154 2021 11 08LRV Nr. 912 2021 11 03Dėl Vyriausybės 2021 03 24 nutarimo Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNUOTOLINĖ SUTARTIS22113 2021 10 22TM Nr. 1R-357 2021 10 22Dėl 2014 04 30 įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCELERA­TORIUS 221276 2021 10 11EIM Nr. 4-1073 2021 10 11Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimoLRV 2001 07 11 nutarimas Nr. 887.KONTRO­LINIAI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA21217 2021 10 08LRS Nr. XIV-550 2021 09 30Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22-2, 23, 23-3, 25, 27, 28, 29-3, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKŲ DEKLARA­CIJŲ FORMOS20440 2021 09 30VMI prie FM Nr. VA-60 2021 09 30Dėl 2021 07 26 įsakymo Nr. VA-46 „Dėl 2018 02 06 įsakymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ20039 2021 09 24AM/VMI prie FM Nr. D1-547/VA-54 2021 09 23Dėl 2016 10 04 įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosCUKRAUS GAMYBOS IR PERTEKLIAUS MOKESČIAI19563 2021 09 17VMI prie FM Nr. VA-53 2021 09 17Dėl 2007 05 09 įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19074 2021 09 10LRV Nr. 714 2021 09 08Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19075 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPALŪKANŲ KOMPEN­SAVIMAS18656 2021 09 02ŽŪM Nr. 3D-547 2021 09 02Dėl 2014 11 20 įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ DALYVAVIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE17841 2021 08 24MITA Nr. 2V-284 2021 08 23Dėl 2017 09 28 įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA17455 2021 08 13LRV Nr. 651 2021 08 11Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas …