„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKES­TINIMO IŠVENGIMO4233 2022 03 09LRV Nr. 139 2023 03 01Dėl kreipimosi į Prezidentą su prašymu pateikti Seimui ratifikuoti …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVEIKLOS PATIKRINIMAI2984 2022 02 20VDI Nr. EV-33 2023 02 20Dėl 2014 07 29 įsakymo Nr. V-334 „Dėl VDI ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLEIDIMAI- HIGIENOS PASAI2093 2022 02 03SAM Nr. V-154 2023 02 03Dėl 2010 07 13 įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo1–4 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSAVARAN­KIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS1044 2022 01 20VSDFV Nr. V-28 2023 01 20Dėl 2010 01 08 įsakymo Nr. V-35 „Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS POLITIKA103 2022 01 03UT Nr. V-1 2023 01 03Dėl 2022 07 04 įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖ SISTEMA26911 2022 12 27VMI prie FM Nr. VA-97 2022 12 27Dėl 2006 11 09 įsakymo Nr. V-370 „Dėl VMI Gyventojų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS25741 2022 12 16LRV Nr. 1261 2022 12 14Dėl Vyriausybės 2002 08 29 nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Gyventojų pajamų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEPAPRAS­TOJI PADĖTIS25507 2022 12 15LRS Nr. XIV-1657 2022 12 13Dėl nepaprastosios padėties įvedimoDRAUDŽIAMŲJŲ PSD REGISTRAS25584 2022 12 15LRV Nr. 1246 2022 12 14Dėl 2007 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS23548 2022 11 23SADM Nr. A1-776 2022 11 23Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimoSocialinių paslaugų įstatymo 6-1 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ TEIKIMAS E BŪDU24135 2022 11 29VMI prie FM Nr. VA-87 2022 11 29Dėl 2010 07 21 įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJAR TEIKIAMOS FORMOS23317 2022 11 18RC Nr. VE-841 (1.3 E) 2022 11 18Dėl 2020 04 28 įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIDUTINIAI MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIAI22825 2022 11 11SADM Nr. A1-744 2022 11 11Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ TVARKYMAS22477 2022 11 04LVAT Nr. VE-48 2022 11 04Dėl 2011 07 04 įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVAIKŲ IŠLAIKYMO IŠMOKOS20959 2022 10 14VSDFV Nr. V-395 2022 10 14Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimoNELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMAS20963 2022 10 14VDI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM20582 2022 10 07VMI prie FM Nr. VA-77 2022 10 07Dėl 2003 05 06 įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS NUSTATYMAS19912 2022 09 30STT Nr. 2-214 2022 09 30Dėl 2021 11 30 įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŽEMĖS MOKESTIS19942 2022 09 30VMI prie FM Nr. VA-73 2022 09 30Dėl 2006 06 09 įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEPAPRAS­TOJI PADĖTIS18772 2022 09 14LRS Nr. XIV-1413 2022 09 13Dėl nepaprastosios padėties įvedimoCIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO 8 DALIS19343 2022 09 22LRV Nr. 954 2022 09 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAITME­NINIAI SPRENDIMAI18667 2022 09 12EIM Nr. 4-984 2022 09 12Dėl Planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodikos patvirtinimoEIM 2022 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVSDF BIUDŽETAS18590 2022 09 09LRV Nr. 904 2022 09 07Dėl 2005 06 14 nutarimo Nr. 647 „Dėl VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ …