„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINVENTORI­ZACIJOS TAISYKLĖS13072 2022 06 17LRV Nr. 630 2022 06 15Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimoFinansinės apskaitos įstatymo 15 str. 3 dalis ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALUS APMOKES­TINIMAS PVM12681 2022 06 13VMI prie FM Nr. VA-55 2022 06 13Dėl 2003 06 17 įsakymo Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖS PARAMOS RODIKLIAI10912 2022 05 25LRV Nr. 528 2022 05 23Dėl 2014 11 05 nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuo­jama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVSD ĮSTATYMO 19 STR. 2 DALIES ATITIKTIS KONSTITUCIJAI10567 2022 05 19KT Nr. 62-N6/2022 2022 05 19Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 str. 2 dalies …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI5982 2022 03 28MD Nr. 1B-212 2022 03 25Dėl 2017 06 08 įsakymo Nr.1B-466 „Dėl Sulaikytų prekių apskaitymo III tipo atvirajame muitinės sandėlyje taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIŲ RYŠIŲ PASLAUGOS7395 2022 04 08RRT Nr. (1.9E) 1V-257 2022 04 08Dėl 2011 09 20 įsakymo Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosRIBOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS8454 2022 04 26EIM/SADM Nr. 4-638/A1-302 2022 04 26Dėl 2020 12 30 įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFINANSINĖ APSKAITA8328 2022 04 25ŽŪM Nr. 3D-280 2022 04 25Dėl Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGARANTIJOS SOCIALIAI PAŽEIDŽIA­MIEMS ELEKTROS VARTOTOJAMS7455 2022 04 11LRV Nr. 341 2022 04 06Dėl Vyriausybės 2015 05 27 nutarimo Nr. 527 „Dėl Papildomų garantijų socialiai …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM7459 2022 04 11VMI prie FM Nr. VA-31 2022 04 11Dėl 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Pasirinkimo skaičiuoti PVM deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITOS TVARKYMAS CENTRALI­ZUOTAI6435 2022 03 31LRV Nr. 281 2022 03 30Dėl 2018 02 07 nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM5121 2022 03 22LRS Nr. XIV-942 2022 03 17PVM įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-2 straipsniu ir 125-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymasĮstatymas papildytas 125-2 straipsniu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS4563 2022 03 09VMI prie FM Nr. VA-23 2022 03 09Dėl 2018 12 03 įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas (PRC912) …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPIS4017 2022 03 01SADM Nr. A1-149 2022 03 01Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimoVyriausybės įstatymo 26 str. 3 d. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA. ATSKAI­TOMYBĖ3946 2022 02 28LRV Nr. 160 2022 02 23Dėl 2002 03 12 nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Buhalterinės apskaitos įstatymą, Įmonių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSTT SKAIDRUMO POLITIKA2985 2022 02 18STT Nr. 2-39 2022 02 18Dėl STT skaidrumo politikos patvirtinimoKorupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 12 punktas, 5 ir 13 straipsniai.MINIMALUS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITO­MYBĖS 29-ASIS STANDARTAS1709 2022 02 01FM Nr. 1K-28 2022 01 31Dėl 2020 12 08 įsakymo Nr. 1K-423 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA2040 2022 02 04LRV Nr. 83 2022 02 02Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymąPinigų plovimo ir teroristų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIS NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAS1487 2022 01 31NVSC Nr. VKE-44 2022 01 28Dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimo prašymo formų patvirtinimoSAM ir SADM 2020 02 27 įsakymas Nr. V-238/A1-170.BEVILTIŠKOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA969 2022 01 21VVTAT Nr. 1-25 2022 01 21Dėl 2016 02 03 įsakymo Nr. 1-41 „Dėl VVTA T ūkio subjektų priežiūros nurodymų …