„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS23373 2020 11 06SAM Nr. V-2511 2020 11 06Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygųCivilinės saugos įstatymo 9 str. 19 dalis, 15 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIAI NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAI22583 2020 10 30SAM/SADM Nr. V-2459/A1-1058 2020 10 30Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSIJOS22045 2020 10 23LRV Nr. 1167 2020 10 21Dėl Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8, 22, 23, 54 straipsnių pakeitimo įstatymų projektųPAGALBA MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGPM PARAMOS GAVĖJAMS21573 2020 10 16VMI prie FM Nr. VA-71 2020 10 16Dėl 2018 10 11 įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIAI NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAI21216 2020 10 12SAM/SADM Nr. V-2250/A1-957 2020 10 12Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo bei elektroninių nėštumo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI20481 2020 10 01MD Nr. 1B-775 2020 09 30Dėl žinyno kainų taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.PRIEMONĖ „PAGALBOS VERSLUI FONDAS“20525 2020 10 01EIM/FM …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKTYVI DARBO RINKOS POLITIKA19373 2020 09 17UT Nr. V-368 2020 09 17Dėl 2017 07 05 įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAI19133 2020 09 11SAM/SADM Nr. V-2032/A1-833 2020 09 11Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS18804 2020 09 04SADM/SAM Nr. A1-812/V-1942 2020 09 04Dėl 2007 06 04 įsakymo Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRIVAČIŲ INTERESŲ REGISTRAS18229 2020 08 31VTEK Nr. KS-109 2020 08 31Dėl 2020 08 14 sprendimo Nr. KS-104 „Dėl Privačių interesų registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosESPBI INFORMA­CINĖ SISTEMA17774 2020 08 24LRV Nr. 914 2020 08 19Dėl 2011 09 07 nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENKARTINĖ AR PERIODINĖ IŠMOKA17371 2020 08 14VSDFV Nr. V-396 2020 08 14Dėl Elektroninės asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę ar periodinę išmoką žemės ūkio veiklą …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16848 2020 08 03MD Nr. 1B-609 2020 07 31Dėl žinynų taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS16855 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATEITIES EKONO­MIKOS DNR16702 2020 07 31LRV Nr. 832 2020 07 29Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimoLRV …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ RESTRUK­TŪRIZAVIMAS IR BANKROTAS16410 2020 07 24AATVNVT Nr. V1-79 2020 07 01Dėl 2019 06 21 įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento 2007 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPROFESIJOS, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA15596 2020 07 13UT Nr. V-255 2020 07 10Dėl 2020 06 30 įsakymo Nr. V-245 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINVESTICI­JOS15492 2020 07 10LRS Nr. XIII-3161 2020 06 26Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9-1, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-2 skirsniu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM15004 2020 07 03LRS Nr. XIII-3169 2020 06 26PVM įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas PELNO MOKESTIS15010 2020 07 03LRS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO KODEKSAS13792 2020 06 23LRV Nr. 674 2020 06 17Dėl 2017 06 21 nutarimo Nr. 496 „Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS13908 2020 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM13008 2020 06 15LRV Nr. 594 2020 06 10Dėl 2002 06 13 nutarimo Nr. 899 „Dėl PVM grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja redakcija.LAIKINASIS …