„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAIDRUMO AKADEMIJA17445 2023 09 05STT Nr. 2-114 2023 09 04Dėl 2022 05 20 įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimoReglamentas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS16408 2023 08 21RC Nr. VE-444 (1.3 E) 2023 08 21Dėl 2020 04 28 įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS15392 2023 07 28VMI prie FM Nr. VA-52 2023 07 28Dėl 2004 05 05 įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIGOS IR MOTINYSTĖS SOC. DRAUDIMO IŠMOKOS14608 2023 07 14LRV Nr. 547 2023 07 10Dėl 2001 01 25 nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuo­jama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUKCIONAI10998 2023 06 05TM Nr. 1R-202 2023 06 02Dėl Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklių patvirtinimoNotariato įstatymo 20-3 str. 6 dalis.TARPTAUTINĖS SANKCIOS11059 2023 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosREGLAMEN­TUOJAMOS PROFESINĖS KVALIFIKA­CIJOS12131 2023 06 19LRV Nr. 459 2023 06 14Dėl 2008 06 18 nutarimo Nr. 637 „Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPATIKRINIMŲ KONTROLINIAI KLAUSIMYNAI11257 2023 06 07Nr. EV-95 2023 06 07Dėl 2017 07 04 įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS9040 2023 05 12VMI prie FM Nr. VA-37 2023 05 12Dėl 2010 07 02 įsakymo Nr. VA-80 „Dėl VMI elektroninio deklaravimo informacinės sistemos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuo­jama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI7770 2023 04 21MD Nr. 1BE-283 2023 04 21Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo karinės agresijos Ukrainoje bėgantiems asmenims ir Ukrainoje …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDUOMENŲ TEIKIMAS Į VDVIS7301 2023 04 14VDA Nr. DĮ-98 2023 04 14Dėl Duomenų teikimo į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą sąlygų aprašo patvirtinimoOficialiosios statistikos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA5987 2023 03 31VVTAT Nr. 1-71 2023 03 31Dėl 2019 06 28 įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSTATISTIKOS IR VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYSENA4652 2023 03 16LRV Nr. 156 2023 03 15Dėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo įgyvendinimoOficialiosios statistikos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKES­TINIMO IŠVENGIMO4233 2022 03 09LRV Nr. 139 2023 03 01Dėl kreipimosi į Prezidentą su prašymu pateikti Seimui ratifikuoti …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVEIKLOS PATIKRINIMAI2984 2022 02 20VDI Nr. EV-33 2023 02 20Dėl 2014 07 29 įsakymo Nr. V-334 „Dėl VDI ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLEIDIMAI- HIGIENOS PASAI2093 2022 02 03SAM Nr. V-154 2023 02 03Dėl 2010 07 13 įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo1–4 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSAVARAN­KIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS1044 2022 01 20VSDFV Nr. V-28 2023 01 20Dėl 2010 01 08 įsakymo Nr. V-35 „Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS POLITIKA103 2022 01 03UT Nr. V-1 2023 01 03Dėl 2022 07 04 įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖ SISTEMA26911 2022 12 27VMI prie FM Nr. VA-97 2022 12 27Dėl 2006 11 09 įsakymo Nr. V-370 „Dėl VMI Gyventojų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS25741 2022 12 16LRV Nr. 1261 2022 12 14Dėl Vyriausybės 2002 08 29 nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Gyventojų pajamų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEPAPRAS­TOJI PADĖTIS25507 2022 12 15LRS Nr. XIV-1657 2022 12 13Dėl nepaprastosios padėties įvedimoDRAUDŽIAMŲJŲ PSD REGISTRAS25584 2022 12 15LRV Nr. 1246 2022 12 14Dėl 2007 …