„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIDUTINIAI MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIAI22825 2022 11 11SADM Nr. A1-744 2022 11 11Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ TVARKYMAS22477 2022 11 04LVAT Nr. VE-48 2022 11 04Dėl 2011 07 04 įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVAIKŲ IŠLAIKYMO IŠMOKOS20959 2022 10 14VSDFV Nr. V-395 2022 10 14Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimoNELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMAS20963 2022 10 14VDI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM20582 2022 10 07VMI prie FM Nr. VA-77 2022 10 07Dėl 2003 05 06 įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS NUSTATYMAS19912 2022 09 30STT Nr. 2-214 2022 09 30Dėl 2021 11 30 įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŽEMĖS MOKESTIS19942 2022 09 30VMI prie FM Nr. VA-73 2022 09 30Dėl 2006 06 09 įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEPAPRAS­TOJI PADĖTIS18772 2022 09 14LRS Nr. XIV-1413 2022 09 13Dėl nepaprastosios padėties įvedimoCIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNIO 8 DALIS19343 2022 09 22LRV Nr. 954 2022 09 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAITME­NINIAI SPRENDIMAI18667 2022 09 12EIM Nr. 4-984 2022 09 12Dėl Planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodikos patvirtinimoEIM 2022 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVSDF BIUDŽETAS18590 2022 09 09LRV Nr. 904 2022 09 07Dėl 2005 06 14 nutarimo Nr. 647 „Dėl VSDF biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINOVACIJŲ SKATINIMAS18173 2022 09 01EIM Nr. 4-962 2022 09 01Dėl 2017 06 16 įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosREFEREN­DUMAS15209 2022 07 11LRS Nr. XIV-1163 2022 06 23Referendumo konstitucinis įstatymasTALENTŲ IR KOMPETENCIJŲ PAŽANGIAI EKONOMIKAI SKATINIMAS15339 2022 07 13EIM Nr. 4-875 2022 07 12Dėl …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosES INVESTICIJŲ ADMINIS­TRAVIMAS17063 2022 08 12FM Nr. 1K-274 2022 07 28Dėl ES investicijų administravimo informacinės sistemos steigimoValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 str. 3 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKASOS APARATAI16803 2022 08 05LRV Nr. 808 2022 08 03Dėl 2002 08 13 nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS POLITIKA14604 2022 07 04UT Nr. V-197 2022 07 04Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 35–47 straipsniai.DARBO SUTARTIS16367 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM15073 2022 07 08LRV Nr. 722 2022 07 07Dėl 2002 06 13 nutarimo Nr. 899 „Dėl PVM grąžinimo užsienio asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ SOC. DRAUDIMO IŠMOKOS15301 2022 07 12LRV Nr. 744 2022 07 11Dėl 2004 03 22 nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA. ATSKAITO­MYBĖ15008 2022 07 08FM Nr. 1K-252 2022 07 08Dėl 2008 05 08 įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TURTO PERDAVIMAS14346 2022 07 01LRV Nr. 699 2022 06 29Dėl 2001 01 05 nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM13654 2022 06 27MD Nr. 1BE-461 2022 06 23Dėl PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos įforminimo muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimoLRV 2002 06 13 nutarimas Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINVENTORI­ZACIJOS TAISYKLĖS13072 2022 06 17LRV Nr. 630 2022 06 15Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimoFinansinės apskaitos įstatymo 15 str. 3 dalis ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 19 str. …