„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI. PVM4755 2024 03 15MD Nr. 1BE-231 2024 03 15Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą bėgantiems …

„AAM aktualijų”ekspresas

Reglamentuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtini mo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM GRAŽINIMAS246802023 12 20VMI prie FMNr. VA-972023 12 20Dėl 2002 11 25 įsakymo Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų sumokėtą PVM“ pakeitimoĮsakymas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuo­jama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINISTRA­VIMAS3012 2024 02 19VMI prie FM Nr. VA-17 2024 02 19Dėl 2004 07 08 įsakymo Nr. VA-129 „Dėl Sprendimo pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia FR0757 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIETUVA 205025659 2023 12 28LRS Nr. XIV-2466 2023 12 23Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ patvirtinimoPROFESIJOS, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA166 2024 01 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM GRĄŽINIMAS24680 2023 12 20VMI prie FM Nr. VA-97 2023 12 20Dėl 2002 11 25 įsakymo Nr. 339 „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMETINIAI VIDUTINIAI MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIAI24961 2023 12 21SADM Nr. A1-895 2023 12 21Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO APMOKĖ­JIMAS25599 2023 12 28LRS Nr. XIV-2341 2023 12 14Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKONKUREN­CINGUMO DIDINIMAS21824 2023 11 10SADM Nr. A1-731 2023 11 10Dėl Projekto „Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą“ partnerių (profesinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPARAMA GAVĖJAMS IR POLITINĖMS ORGANIZA­CIJOMS22213 2023 11 17VMI prie FM Nr. VA-84 2023 11 17Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Gyventojų pajamų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKONTROLĖS TVARKA21533 2023 11 03SADM Nr. A1-714 2023 10 31Dėl VSDFV atliekamos viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų su negalia dalies kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimoSVEIKATOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, ­dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIGOS IR MOTINYSTĖS SOC. DRAUDIMAS20773 2023 10 25LRS Nr. XIV-2193 2023 10 10Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 straipsnio pakeitimo įstatymasSVEIKATOS DRAUDIMAS20774 2023 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLABDARA. PARAMA19774 2023 10 06VMI prie FM Nr. VA-71 2023 10 02Dėl 2006 05 30 įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, ­dokumento Nr., ­patvirtinimo (­priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPROKURORŲ ETIKOS KODEKSAS18257 2023 09 18GP Nr. I-192 2023 09 18Dėl prokurorų etikos kodekso patvirtinimoProkuratūros įstatymo 2 str. dalis, 39-1 str. 1 dalis.MUITAI18260 2023 09 18MD Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAIDRUMO AKADEMIJA17445 2023 09 05STT Nr. 2-114 2023 09 04Dėl 2022 05 20 įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimoReglamentas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS16408 2023 08 21RC Nr. VE-444 (1.3 E) 2023 08 21Dėl 2020 04 28 įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS15392 2023 07 28VMI prie FM Nr. VA-52 2023 07 28Dėl 2004 05 05 įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLIGOS IR MOTINYSTĖS SOC. DRAUDIMO IŠMOKOS14608 2023 07 14LRV Nr. 547 2023 07 10Dėl 2001 01 25 nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuo­jama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUKCIONAI10998 2023 06 05TM Nr. 1R-202 2023 06 02Dėl Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklių patvirtinimoNotariato įstatymo 20-3 str. 6 dalis.TARPTAUTINĖS SANKCIOS11059 2023 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosREGLAMEN­TUOJAMOS PROFESINĖS KVALIFIKA­CIJOS12131 2023 06 19LRV Nr. 459 2023 06 14Dėl 2008 06 18 nutarimo Nr. 637 „Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPATIKRINIMŲ KONTROLINIAI KLAUSIMYNAI11257 2023 06 07Nr. EV-95 2023 06 07Dėl 2017 07 04 įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių …