„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos BENDRIJOS 2014-05735 2014-05-27 LRS Nr. XII-882 2014-05-15 Daugiabučių   gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos PENSIJŲ KAUPIMAS 2014-05651 2014-05-26 VSDFV Nr. V-320 2014-05-26 Dėl Tipinės VSDFV ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos SOC. DRAUDIMAS 2014-05504 2014-05-19 VSDFV Nr. V-305 2014-05-19 Dėl VSDFV 2010 11 19 įsakymo Nr. V-495 „Dėl Asmens duomenų teikimo automatiniu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos NEĮGA­LUMO, DARBIN­GUMO NUSTATYMAS 2014-05283 2014-05-09 NDNT Nr. V-55 2014-05-08 Dėl 2005 08 22 įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos KONVER­GEN­CIJA 2014-04603 2014-04-22 LRV Nr. 346 2014-04-16 Dėl Lietuvos konvergencijos 2014 metų programos 1997 07 07 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA 2014-04566 2014-04-18 LRV Nr. 343 2014-04-16 Dėl Ūkio subjektų veiklos priežiūros konsolidavimo komisijos sudarymo LRS 2012 12 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos BAZINĖ ALGA 2014-04323 2014-04-11 LRV Nr. 326 2014-04-09 Dėl R. Povilaičio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo Pavesta SADM ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos VERSLO LIUDIJIMAI 2014-04120 2014-04-04 FM Nr. 1K-096 2014-03-28 Dėl 2003 02 17 įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos PINIGŲ KEITIMAS 2014-03721 2014-03-31 LB Nr. 03-42 2014-03-28 Dėl Grynųjų pinigų keitimo gairių patvirtinimo LRV 2013 06 26 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos INFORMACINĖ VISUOMENĖ 2014-03386 2014-03-21 LRV Nr. 244 2014-03-12 Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos DARBINGUMO LYGIS 2014-03072 2014-03-14 SADM ir SAM Nr. A1-131/V-349 2014-03-12 Dėl 2005 03 21 įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos SAVIVALDA 2014-02770 2014-03-06 SADM Nr. A1-125 2014-03-05 Dėl 2013 03 07 įsakymo Nr. A1-102 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos SOC. DRAUDIMAS 2014-02237 2014-02-28 VSDFV Nr. V-149 2014-02-28 Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos ĮGALIOJIMŲ REGISTRAS 2014-01916 2014-02-21 LRV Nr. 156 2014-02-19 Dėl 2010 12 15 nutarimo Nr. 1770 „Dėl Notarine …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritis Identifika­cinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos DIVIDENDAI 2014-01519 2014-02-14 LRV Nr. 121 2014-02-12 Dėl 1997 10 14 nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos DRAUDŽIA­MOSIOS PAJAMOS 2014-01323 2014-02-10 LRV Nr. 104 2014-02-05 Dėl einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų patvirtinimo Einamųjų 2014 m. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos VIEŠA­SIS INTERE­SAS 2014-00778 2014-01-31 GP Nr. I-25 2014-01-31 Dėl rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo patvirtinimo Prokuratūros įstatymo 8 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos PAJAMŲ DEKLA­RA­VIMAS 2014-00498 2014-01-24 VMI prie FM Nr. VA-5 2014-01-23 Dėl 2013 11 08 įsakymo Nr. VA-77 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos ŽEMĖS PASKIRTIS 2014-00283 2014-01-20 LRV Nr. 44 2014-01-15 Dėl 1999 09 29 nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritis Identifikacinis TAR Nr., data Institucija, dokumento Nr.,   patvirtinimo (priėmimo) data Teisės aktų registre paskelbto   dokumento pavadinimas Nuorodos, pagrindinės nuostatos APSKAITA 2014-00166 2014-01-13 FM Nr. 1K-417 2013-12-31 Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo   finansų ministerijai …