„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAI19133 2020 09 11SAM/SADM Nr. V-2032/A1-833 2020 09 11Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS18804 2020 09 04SADM/SAM Nr. A1-812/V-1942 2020 09 04Dėl 2007 06 04 įsakymo Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRIVAČIŲ INTERESŲ REGISTRAS18229 2020 08 31VTEK Nr. KS-109 2020 08 31Dėl 2020 08 14 sprendimo Nr. KS-104 „Dėl Privačių interesų registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosESPBI INFORMA­CINĖ SISTEMA17774 2020 08 24LRV Nr. 914 2020 08 19Dėl 2011 09 07 nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENKARTINĖ AR PERIODINĖ IŠMOKA17371 2020 08 14VSDFV Nr. V-396 2020 08 14Dėl Elektroninės asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę ar periodinę išmoką žemės ūkio veiklą …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16848 2020 08 03MD Nr. 1B-609 2020 07 31Dėl žinynų taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS16855 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATEITIES EKONO­MIKOS DNR16702 2020 07 31LRV Nr. 832 2020 07 29Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimoLRV …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ RESTRUK­TŪRIZAVIMAS IR BANKROTAS16410 2020 07 24AATVNVT Nr. V1-79 2020 07 01Dėl 2019 06 21 įsakymo Nr. V1-165 „Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento 2007 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPROFESIJOS, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA15596 2020 07 13UT Nr. V-255 2020 07 10Dėl 2020 06 30 įsakymo Nr. V-245 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINVESTICI­JOS15492 2020 07 10LRS Nr. XIII-3161 2020 06 26Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 9-1, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-2 skirsniu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM15004 2020 07 03LRS Nr. XIII-3169 2020 06 26PVM įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas PELNO MOKESTIS15010 2020 07 03LRS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO KODEKSAS13792 2020 06 23LRV Nr. 674 2020 06 17Dėl 2017 06 21 nutarimo Nr. 496 „Dėl Darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS13908 2020 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM13008 2020 06 15LRV Nr. 594 2020 06 10Dėl 2002 06 13 nutarimo Nr. 899 „Dėl PVM grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja redakcija.LAIKINASIS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS12304 2020 06 05VSDFV Nr. V-248 2020 06 04Dėl Draudėjo kodo ir asmens socialinio draudimo numerio suteikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimoVSDFV 2020 02 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUTOTRANS­PORTO KAINOS11663 2020 05 29MD Nr. 1B-391 2020 05 28Dėl žinynų taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.SOCIALINĖS PASLAUGOS11671 2020 05 29LRS Nr. XIII-2945 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINFRA­STRUK­TŪRA10869 2020 05 22LRS Nr. XIII-2895 2020 05 07Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymasPAREIGŪNŲ PENSIJOS10916 2020 05 22LRS Nr. XIII-2915 2020 05 07Pareigūnų ir karių valstybinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRIEŽIŪROS FUNKCIJOS10732 2020 05 21LRV Nr. 501 2020 05 20Dėl 2010 05 04 nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosCOVID-19 VALDYMO PRIEMONĖS10111 2020 05 12SAM Nr. V-1118 2020 05 11Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTURTO DEKLARA­CIJA09152 2020 04 30VMI prie FM Nr. VA-34 2020 04 30Dėl 2004 02 09 įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORONA­VIRUSAS08577 2020 04 24SAM Nr. V-969 2020 04 23Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigomsCivilinės saugos įstatymo 15 str. 2 d. …