„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS15645 2021 07 09SAM Nr. V-1622 2021 07 08Dėl 2021 06 30 sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimoTEISĖ GAUTI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosASMENŲ APTARNAVIMAS VĮ „REGITRA“15798 2021 07 13RC Nr. 1V-326 2021 07 13Dėl 2020 06 16 įsakymo Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPALŪKANŲ KOMPENSA­VIMAS SVV15065 2021 07 01EIM Nr. 4-729 2021 07 01Dėl 2020 05 13 įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS14448 2021 06 28LRV Nr. 499 2021 06 28Dėl 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galiosNEDARBINGU­MAS DĖL EKSTREMA­LIOSIOS SITUACIJOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENIŠO ASMENS IŠMOKA13460 2021 06 14VSDFV Nr. V-354 2021 06 14Dėl Prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimoVienišo asmens išmokos įstatymo 5 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ VALSTY­BINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS13021 2021 06 07AM Nr. D1-347 2021 06 07Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS11862 2021 05 28LRV Nr. 385 2021 05 26Dėl 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino paskelbimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja redakcija.APSKAITA. ATASKAITOS11953 2021 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatos2021 METŲ STABILUMO PROGRAMA9020 2021 04 29LRV Nr. 279 2021 04 28Dėl Lietuvos stabilumo 2021 metų programos1997 07 07 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97.PETICIJOS9126 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIENA STOTELĖ ŠEIMOMS IR VAIKAMS10756 2021 05 14CPVA Nr. 2021/20-2-20 2021 05 13Dėl Kvietimo „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ pagal 2014–2021 m. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI10178 2021 05 07VDI Nr. EV-105 2021 05 07Dėl 2017 07 04 įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI9273 2021 04 30MD Nr. 1B-271 2021 04 29Dėl žinyno taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.KARANTINAS9293 2021 04 30LRV Nr. 300 2021 04 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS8441 2021 04 23VDI Nr. EV-93 2021 04 23Dėl 2017 06 20 įsakymo Nr. EV-95 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (fizinio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS7895 2021 04 16LRV Nr. 229 2021 04 15Dėl Vyriausybės 2020 11 04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino paskelbimo“ pakeitimoKarantino režimo trukmė – nuo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAGALBA VERSLUI5721 2021 03 23EIM/FM Nr. 4-216/1K-97 2021 03 23Dėl 2020 09 30 įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI6446 2021 03 30MD Nr. 1B-203 2021 03 30Dėl žinyno taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.SOC. DRAUDIMAS6712 2021 04 01VSDFV Nr. V-225 2021 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PRIPAŽINIMAS NUKENTĖJUSIAIS5750 2021 03 23VMI prie FM Nr. VA-21 2021 03 23Dėl 2021 01 29 įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS5101 2021 03 12VMI prie FM Nr. VA-16 2021 03 12Dėl 2019 12 20 įsakymo Nr. VA-109 „Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTURGAVIETĖS MOKESČIO KOMPENSA­CIJA4664 2021 03 05EIM Nr. 4-167 2021 03 05Dėl Nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos nukentėjusio turgavietės prekiautojo paraiškos formos patvirtinimoLRV 2021 03 03 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMAS3785 2021 02 26SAM Nr. V-398 2021 02 26Dėl 2020 04 30 įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS2221 2021 02 04SADM Nr. A1-108 2021 02 04Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimoLRV 2010 03 24 nutarimas Nr. 330.PREKIŲ PARDAVIMAS …