„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIDUTINIAI MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VALANDŲ SKAIČIAI26006 2021 12 17SADM Nr. A1-916 2021 12 16Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKIEPIJIMAS COVID-19 VAKCINA25596 2021 12 10SAM Nr. V-2792 2021 12 10Dėl skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paslaugų teikimo bei informacijos skelbimoKONSOLI­DAVIMO KALENDORIUS25725 2021 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ ATSKAITO­MYBĖ25106 2021 12 03LRS Nr. XIV-681 2021 11 23Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSKAITME­NINIMO PLĖTROS PROGRAMA24419 2021 11 26LRV Nr. 971 2021 11 17Dėl 2021–2030 metų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimoStrateginio valdymo įstatymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS23878 2021 11 18TM Nr. 1R-388 2021 11 18Dėl 2013 12 23 įsakymo Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMPENSA­CIJA INDIVIDUALIAI VEIKLAI23468 2021 11 12EIM Nr. 4-1183 2021 11 10Dėl 2021 09 01 įsakymo Nr. 4-967 „Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSUBSIDIJOS INDIVI­DUALIAI VEIKLAI23154 2021 11 08LRV Nr. 912 2021 11 03Dėl Vyriausybės 2021 03 24 nutarimo Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNUOTOLINĖ SUTARTIS22113 2021 10 22TM Nr. 1R-357 2021 10 22Dėl 2014 04 30 įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCELERA­TORIUS 221276 2021 10 11EIM Nr. 4-1073 2021 10 11Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleratorius 2“ schemos patvirtinimoLRV 2001 07 11 nutarimas Nr. 887.KONTRO­LINIAI …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA21217 2021 10 08LRS Nr. XIV-550 2021 09 30Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22-2, 23, 23-3, 25, 27, 28, 29-3, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKŲ DEKLARA­CIJŲ FORMOS20440 2021 09 30VMI prie FM Nr. VA-60 2021 09 30Dėl 2021 07 26 įsakymo Nr. VA-46 „Dėl 2018 02 06 įsakymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ20039 2021 09 24AM/VMI prie FM Nr. D1-547/VA-54 2021 09 23Dėl 2016 10 04 įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosCUKRAUS GAMYBOS IR PERTEKLIAUS MOKESČIAI19563 2021 09 17VMI prie FM Nr. VA-53 2021 09 17Dėl 2007 05 09 įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19074 2021 09 10LRV Nr. 714 2021 09 08Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA19075 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPALŪKANŲ KOMPEN­SAVIMAS18656 2021 09 02ŽŪM Nr. 3D-547 2021 09 02Dėl 2014 11 20 įsakymo Nr. 3D-877 „Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ DALYVAVIMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE17841 2021 08 24MITA Nr. 2V-284 2021 08 23Dėl 2017 09 28 įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEKSTREMA­LIOJI SITUACIJA17455 2021 08 13LRV Nr. 651 2021 08 11Dėl 2020 02 26 nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŽALIEJI PIRKIMAI16928 2021 08 02AM Nr. D1-448 2021 07 30Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2021–2025 metų priemonių plano patvirtinimoLRV 2020 09 09 nutarimas Nr. 998.ŠALPOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA16824 2021 07 30LRV Nr. 584 2021 07 28Dėl 2018 11 28 nutarimo Nr. 1176 „Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimoPriėmimo į valstybės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖ16441 2021 07 26LRV Nr. 572 2021 07 14Dėl 2004 05 20 nutarimo Nr. 617 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio …