„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS PAGALBA2355 2021 02 05ŽŪM Nr. 3D-89 2021 02 05Dėl 2020 06 26 įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALIO­SIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS2332 2021 02 05RC Nr. VE-60 (1.3 E) 2021 02 01Dėl Pranešimo apie nustatytas, bet į Nekilnojamojo turto kadastrą neįrašytas, naujai …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS1691 2021 01 29VMI prie FM Nr. VA-6 2021 01 29Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDELSPINI­GIAI1149 2021 01 22SADM Nr. A1-72 2021 01 22Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSUBSIDIJOS SAVARAN­KIŠKOMS ĮMONĖMS765 2021 01 19EIM Nr. 4-42 2021 01 19Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formos patvirtinimoLRV 2021 01 15 nutarimas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPIS106 2021 01 05SADM Nr. A1-4 2021 01 05Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimoValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 43 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKARANTINAS29079 2020 12 30EIM/SADM Nr. 4-1171/ A1-1301 2020 12 30Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimoLRV 2020 11 04 nutarimas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatos2020 METŲ KONSOLI­DAVIMO KALENDORIUS27989 2020 12 21FM Nr. 1K-438 2020 12 21Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimoFM 2011 04 19 įsakymas Nr. 1K-152.SOCIALINĖS PARAMOS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosXVIII VYRIAUSYBĖS PROGRAMA27121 2020 12 11LRS Nr. XIV-72 2020 12 11Dėl XVIII Vyriausybės programosKonstitucijos 67 str. 7 punktas, 92 str. 5 dalis.KARANTINAS27122 2020 11 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPROFESINIŲ IR AUDITO STANDARTŲ TAIKYMAS26250 2020 12 04AATVNVT Nr. V3-12 2020 1 02Dėl 2019 12 06 įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir tarptautinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS25202 2020 11 27SAM/SADM Nr. V-2764/ A1-1167 2020 11 27Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA24541 2020 11 20LRS Nr. XIII-3399 2020 11 10Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymasTRANSPORTO LENGVATOS24574 2020 11 20LRS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM23933 2020 11 13LRS Nr. XIII-3346 2020 11 05PVM įstatymo Nr. IX-751 keleto straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS23373 2020 11 06SAM Nr. V-2511 2020 11 06Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygųCivilinės saugos įstatymo 9 str. 19 dalis, 15 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIAI NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAI22583 2020 10 30SAM/SADM Nr. V-2459/A1-1058 2020 10 30Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSIJOS22045 2020 10 23LRV Nr. 1167 2020 10 21Dėl Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8, 22, 23, 54 straipsnių pakeitimo įstatymų projektųPAGALBA MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosGPM PARAMOS GAVĖJAMS21573 2020 10 16VMI prie FM Nr. VA-71 2020 10 16Dėl 2018 10 11 įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIAI NEDARBIN­GUMO PAŽYMĖJIMAI21216 2020 10 12SAM/SADM Nr. V-2250/A1-957 2020 10 12Dėl 2020 02 27 įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo bei elektroninių nėštumo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI20481 2020 10 01MD Nr. 1B-775 2020 09 30Dėl žinyno kainų taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.PRIEMONĖ „PAGALBOS VERSLUI FONDAS“20525 2020 10 01EIM/FM …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKTYVI DARBO RINKOS POLITIKA19373 2020 09 17UT Nr. V-368 2020 09 17Dėl 2017 07 05 įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių …