Didėja delspinigiai darbdaviams, laiku nesumokantiems atlyginimo darbuotojams. Numatytos neatidėliotinos priemonės ir pagalba pieno ūkiams. Atliktas tyrimas dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio…

Didėja delspinigiai darbdaviams, laiku nesumokantiems atlyginimo darbuotojamsNuo 2023 m. vasario 1 d. darbdaviams įsigaliojo didesnis delspinigių dydis – 0,1 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, kai neatsiskaitoma su darbuotoju. Tai aktualu darbuotojams, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2023-02-27MokėtiPridėtinės vertės mokestisDeklaracijos formaPridėtinės vertės mokesčio deklaracija (FR0600) Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (FR0608) Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (FR0766)Mokestinis laikotarpis2023-01-01 – 2023-01-31Įmokos kodas1001 – …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo ypatumai

  Kokie numatyti pagrindiniai reikalavimai pelno nesiekiantiems vienetams, apskaičiuojantiems pelno mokestį?Pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, t. y. jų veikla faktiškai turi atitikti šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir įstatuose numatytus tikslus …

Dėl akcininko teisės sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, sprendimų jame priėmimo ir kvorumo

Bendrovė prašė pripažinti bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą neteisėtu, taip pat pripažinti negaliojančiais nuo priėmimo momento neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtus sprendimus.Byloje buvo nustatyta, kad ieškovei, turinčiai 50 proc. bendrovės akcijų, tarp akcininkų vykstančiame ginče dėl priverstinio akcijų pardavimo …

Ką svarbu žinoti verslui apie mokestinius nuostolius:
10 pagrindinių taisyklių

Mokestinių ginčų komisija (MGK), atsižvelgdama į ginčų praktiką, pristato, kokias klaidas daro verslas, pripažindamas nuostolius, ir pateikia patarimus, kaip šių klaidų išvengti.Lietuvoje 2021 m. apie 43 000 verslo subjektų, arba 28 proc. visų įregistruotų įmonių, deklaravo mokestinius nuostolius, kurie susidaro, …

Elektros įrangos naudojimas versle ir apmokestinimas (I)

Vidmantas JONAITIS Tiek elektromobiliai, tiek ir kita su jais susijusi įranga, pavyzdžiui, elektros įkrovimo stotelės, vis dažniau naudojama įmonėse, todėl straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai šiuo metu aktualiausi visų mokesčių klausimai šia tema. Įmonių pelno mokestisĮmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

2023-01-30 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-394 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai) pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo …

Dėl 2022 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

2023-01-20 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-278 Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2022 metais gyventojų gautos palūkanos:1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir …

Patikslintas i.EKA terminas dėl susitarimų pasirašymo su kasų diegėjais

2023-01-31 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad i.EKA dažniausiai užduodamų klausimų dalyje patikslino datą, iki kada rekomenduojama įmonėms kreiptis į sertifikuotą kasos aparatų aptarnavimo įmonę dėl naujo tipo kasos aparato įrengimo ir pasirašyti susitarimą.• Iki 2023 m. kovo 1 d. tai …

Permokėtas transporto priemonės mokestis

Registracijos numeris KM3056 Kaip gauti pažymą, kad sumokėtas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę nebuvo panaudotas?Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į …

Patikrinimų ir mokestinių tyrimų mažėja, mokesčių surinkimas gerėja

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) surengta spaudos konferencija, kurioje VMI viršininkė Edita Janušienė pristatė inspekcijos 2022 m. nuveiktus darbus ir pagrindines šių metų darbo kryptis. Pranešėja pasidžiaugė, kad VMI administruojamų nacionalinio biudžeto pajamų surinkimo planas įvykdytas 110 proc. Iš viso į valstybės …

Individualių įmonių pagrindinės mokestinės prievolės (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (1203) Kai individualios įmonės turi komercinio nekilnojamojo turto2022 m. pabaigoje vykusiame Europos Komisijos (EK) organizuojamame tarptautiniame Europos Sąjungos (ES) valstybių narių mokesčių administratorių susitikime buvo kalbama ir apie tai, kad mažoms įmonėms reikėtų palikti prievolę mokėti pelno …

Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena 2023 m. bus atliekama pagal nustatytas gaires

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos (AVNT) parengė „Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos 2023 metais gaires“. Šiose gairėse yra nustatyta, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros …

Kaleidoskopas

Vasario 22 d. – Nusikaltimų aukų rėmimo diena, Gavėnios pradžia, Pelenų diena.Sukanka 70 m., kai 1953 m. gimė lietuvių disidentas Romas Kalanta, kuris susidegino 1972 m. Kaune, protestuodamas prieš TSRS valdžią Lietuvoje.Sukanka 78 m., kai 1945 m. mirė teisės profesorius, universiteto …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosLEIDIMAI- HIGIENOS PASAI2093 2022 02 03SAM Nr. V-154 2023 02 03Dėl 2010 07 13 įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo1–4 …

Lietuvos bankas pateikė siūlymus, kaip didinti konkurenciją finansų rinkoje

2022 m. Lietuvoje sparčiai didėjo infliacija, taip pat didėjo paskolų palūkanos ir gyventojų nepasitenkinimas. Kodėl šios problemos nesprendžiamos? Susiklosčiusia situacija susirūpino ir Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad susiklosčiusios išskirtinės aplinkybės 2022 m. lėmė didelį komercinių …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti.
Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1202) Garantijos, taikomos esant budėjimamsNumatant budėjimus, darbdaviams būtina atsižvelgti į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Nr. IX-1672) nuostatas, nurodančias, kad:a) nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti skiriamos budėti tik joms sutikus (37 str. 7 ir …

Kaip Frydrichas II Didysis Abiejų Tautų Respublikos pinigus padirbinėjo (1)

Šarūnas SUBATAVIČIUS Frydrichas II Didysis (1712–1786) savo valdymą pradėjo su trenksmu: sėkmingai užbaigė kelis vietinius ginkluotus konfliktus, įvedė naujus įstatymus, mokesčius ir sustiprino Prūsijos valdžios sistemą. Jis garsėjo kaip išsilavinęs ap­švietos epochos valdovas, tačiau nedraugiškas Abiejų Tautų Respublikai.Vienas iš Prūsijos valstybės …

Karaliaus Jogailos palikuonis padeda kariaujančiai Ukrainai

Eldoradas BUTRIMASSpecialiai iš Lvovo „Nors mano protėviai yra Lietuvos ir Lenkijos karalius Jogaila bei Prancūzijos karalius Liudvikas XIII, tačiau Lvove šių didžiūnų pavardės nublanksta, kai pasakau, kas buvo mano prosenelis“, – sakė Janas Szeptyckis.Šio penkiasdešimtmečio verslininko prosenelis Lvovo arkivyskupas metropolitas, grafas …