Pakeitus Kainodaros taisykles, supaprastinti reikalavimai verslui

Pakeistos Kainodaros taisyklių1 nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių. Tarp kitų esminių pakeitimų – patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, …

Gyventojams ir įmonėms – daugiau laiko sumokėti žemės mokestį

Pagrindiniai faktai: Žemės mokestį gyventojai ir įmonės šiemet turi sumokėti iki lapkričio 16 d. Mokestį 2020 m. mokės 704,7 tūkst. žemės savininkų, kurie į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti 39,4 mln. eurų. VMI žemės mokestį apskaičiuoja pagal Registrų centro pateiktas žemės …

Dėl Valstybinės ­mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E)RM-52996 2020-10-07Nuo 2020 m. spalio 6 d. įsigaliojo Įsakymas1 (paskelbta Teisės aktų registre 2020-10-07 Nr. 2020-20745), kuriuo pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės2 (toliau – Taisyklės).Tikslinamos nuostatos, keičiamos dėl nuo 2020 m. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) 63 …

Įvertinus ekonomikos atsigavimą, keičiasi mokestinių pagalbos priemonių taikymo terminai

Mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19, dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų galės kreiptis iki 2021 m. kovo 1 d.Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pakeistas mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminas mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Neigiamą COVID-19 poveikį patyrusios įmonės ir gyventojai …

Mokestis už aplinkos teršimą

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas), 1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183. Mokesčio mokėtojai:1) Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos …

Kada kaimo turizmo veiklai vieno verslo liudijimo nepakanka?

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) gyventojams, kurie teikia kaimo turizmo ir greta papildomas paslaugas, primena, kad kai kuriais atvejais vien apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimo nepakanka. Jei papildomos paslaugos sudaro didžiąją kaimo turizmo paslaugos kainos dalį, šios paslaugos …

Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos tikslinimo termino pratęsimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-46988 2020-08-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VA-62 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno …

Viename sostinės grožio salone – 100 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Panevėžio AVMI) specialistai mokestinio patikrinimo metu vienam iš sostinės grožio salonų apskaičiavo į biudžetą sumokėti beveik 108 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių, delspinigių ir baudų. Tai pirmas toks atvejis, kai grožio salonui mokesčiai apskaičiuoti …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (trumpoji)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E)RM-36785 2020-06-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2020 m. birželio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII‑3084 (toliau − Įstatymas).Įstatymu pakeista Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ):20 …

Dėl LR mokesčių administravimo įstatymo 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-09 2020 m. birželio 4 d. priimtas LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas).VMI prie FM informuoja, kad Įstatymu sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir kitų mokesčių, …

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 bei 16 straipsnių pakeitimo įstatymų

Atnaujinimo data: 2020-07-092020 m. birželio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3086 (toliau – Įstatymas).VMI prie FM informuoja, jog pagal MAĮ 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos …

Turgavietės mokesčio kompensacija: pateikti paraiškai – daugiau kaip du mėnesiai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad turgaus prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gali pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Smulkieji verslininkai, kurie atitinka kriterijus, gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, …

Beveik trečdalis įmonių pamiršo pateikti pelno mokesčių deklaraciją

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad 109 tūkst. (70 proc.) įmonių pateikė pelno mokesčio deklaracijas laiku, iki birželio 15 d., o to nepadariusias, apie pradelstą terminą VMI informuos asmeniškai. Šiuo metu yra kiek daugiau nei 46 tūkst. mokesčių …

Pajamų deklaravimas: ką pravartu žinoti, pardavus nekilnojamąjį turtą ir automobilį?

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, 2019 m. pardavę nekilnojamąjį turtą, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų, ar transporto priemonę, nepraėjus 3 metams nuo jos įsigijimo, turėtų nepamiršti pateikti pajamų deklaracijos.Sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo skirtumo tarp pardavimo ir pirkimo …

Sulaukusios VMI dėmesio, užsienio įmonės Lietuvoje deklaravo 4,4 mln. eurų pajamų

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) atliko internetinės prekybos analizę, kurios metu išnagrinėjusi daugiau nei 4 tūkst. užsienio asmenų, prekybininkų ir paslaugų teikėjų duomenis bei palyginusi juos su turimais trečiųjų šalių duomenimis, pradėjo 20 kontrolės veiksmų užsienio įmonėms iš Nyderlandų, …

Dalis gyventojų, 2019-aisiais gavusių palūkanų, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti pajamų mokestį

Pernai 86,6 tūkst. gyventojų deklaravo 57,7 mln. eurų palūkanų ir 8,6 mln. eurų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio (GPM).Iki liepos 1 d. gyventojai turi deklaruoti 2019 m. gautas palūkanas. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų …

Dėl Pelno mokesčio deklaracijos formų ir taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-04-02 „Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1297 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos …

Dėl iventorizacijos atlikimo

Nr. (19.20-10 E)R -1554 2020-03-31Dėl Lietuvoje susiklosčiusios ekstremalios situacijos dėl COVID-19 įmonėms neturint galimybės atlikti inventorizacijas, nustatytas Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154, ir Naftos produktų, …