Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (AĮ) pakeitimas Nr. XIV-2473 (toliau − pakeitimas), kuriuo:Nuo 2024 m. vasario 21 d. pakeičiama AĮ 37 str. 3 dalis, kurioje nustatoma, kad gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse …

Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimo tvarkos pakeitimų

2024-01-17 Nr. (18.10-31-1 Mr) R-211 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-14/VA-4 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio …

Dėl šildymui skirtų durpių apmokestinimo akcizais nuo 2024 m. sausio 1 d.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. šildymui skirtos durpės tampa akcizų objektu. Pateikiame veiklai, susijusiai su šildymui skirtomis durpėmis, aktualią informaciją. Kam aktualus naujasis apmokestinimas?Asmenims, prekiaujantiems šildymui skirtomis durpėmis;asmenims, iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybė narė) įvežantiems ar importuojantiems …

Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 pakeitimo

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo“ …

Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo ir kontrolės

Europos Komisija, atlikusi Direktyvos 95/60/EB1 peržiūrą, priėmė 2022 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/197 (toliau – Sprendimas), kuriuo nuo 2024 m. sausio 18 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatomas naujas gazolių ir žibalo bendrasis mokestinis žymiklis „ACCUTRACE™ PLUS“.Įgyvendinant Sprendimą, buvo pakeisti Lietuvos …

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį, t. y. per kalendorinius metus, sumokėtas įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis ir taip susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto …

Dėl importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 1.5.2 papunktį, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. VA-64/1BE-636 (toliau – Įsakymas), kuriuo: …

Dėl 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2023-08-01 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2988 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. VA-53 buvo pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimo nuo 2024 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (AĮ) pakeitimu Nr. XIV-446, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi akcizų tarifai šiems produktams:Eil. Nr.Akcizu apmokestinamas produktasAkcizų tarifas 2023 m.Akcizų tarifas nuo 2024 m. sausio 1 d.1.Alus8,60 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos …

Dėl 2004-05-05 įsakymo Nr. VA-87 pakeitimo

2023-07-31 Nr. R-2980 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2023 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. VA-52 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. …

Dėl maksimalių dienpinigių dydžių

2023-07-21 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-27035 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 504 („Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“) pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. …

Dėl savivaldybės tarybos narių pajamų apmokestinimo

2023 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2053 (TAR, 2023-06-22, Nr. 12415; toliau – VSĮ), kuris aktualus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo aspektu.2023 m. …

Mokesčių mokėtojams svarbūs kodeksų pakeitimai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) informuoja apie 2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymą Nr. …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

2023-03-15 Nr. (18.18-31-1Mr)R-1046 Primename, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau – nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, …

Dėl 2022 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Primename, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai. Šiuo būdu patalpos nuomojamos tik gyvenamosios paskirties ir tik gyventojams (įskaitant gyventojus, vykdančius individualią veiklą tiek …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (1205)  Ar MB vadovui (nariui) kompensuotos sumos, skirtos jo kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidoms kompensuoti, yra MB leidžiami atskaitymai?Pagal PMĮ 21 straipsnį MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti klasifikaciją laikomas …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (1205)  MB narys vyksta į komandiruotę. Ar dienpinigiai yra neapmokestinami?Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatomis, nustatyta tvarka įformintas MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti kvalifikaciją laikomas komandiruote. MB …

Gyventojai pernai padėjo išaiškinti pažeidimų už daugiau kaip 0,5 mln. eurų

Praėjusiais metais Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pasitikėjimo telefonu 1882 iš šalies gyventojų sulaukė beveik 2 800 pranešimų apie galimus mokestinius pažeidimus. Daugiausia apie galimus pažeidimų atvejus pranešė didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – gyventojai.Nuo 2006 m., kai …

Mažosios bendrijos. Klausimai – atsakymai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2023 m. sausio 1 d.) Dėl gyventojų pajamų mokesčio Kokias pajamas gali gauti mažosios bendrijos (MB) narys iš MB? Kaip apmokestinamos ir deklaruojamos gaunamos pajamos?1.1. MB narys iš MB gali gauti sumas, pajamų mokesčio ir …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-242 2023-01-19 Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2022 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) …