Dėl VMI prie FM 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. VA-55 įsigaliojimo

Nuo 2022 m. birželio 14 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl …

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564 2022-06-15 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K‑223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos …

Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) R-2058 2022-05-10 Nuo 2022 m. gegužės 5 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-46 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės …

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.40-31-1 Mr) RM-19805 2022-05-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1 Mr)R-2273 2022-05-24 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu (2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098 (toliau – Įstatymas)) buvo pakeisti 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojams nuo šių metų birželio 1 d. taikytini neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD): 1) Tiems gyventojams, kurių su …

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) VMI prie FM viršininko 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-50 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 …

Dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo

Nr. (18.10-31-1) R-2191 2022-05-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pakartotinai atkreipia dėmesį į aktualias mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų komentarų nuostatas, susijusias su užsienio atlikėjų – fizinių asmenų ir apmokestinamųjų vienetų, gavusių pajamas už atlikėjų veiklą Lietuvoje, mokestinėmis …

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo

Nr. RM-18917 2022-05-19 2022 m. balandžio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX‑751 papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV‑1056 (toliau − Įstatymo pakeitimas).Įstatymo pakeitimu įgyvendinami naujai priimti PVM direktyvos (2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2057 2022-05-10 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio (2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1052 (toliau – Pelno mokesčio įstatymas)) ir Gyventojų pajamų mokesčio (2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos …

Dėl 2022 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. VA-47

Nr. RM-17907 2022-05-12 Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant …

Dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.21-31-1 Mr) R-1942 2022-05-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-41 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių …

Dėl iš Ukrainos pasitraukusių užsieniečių turto deklaravimo

Nr. (18.18-31-1) R-1936 2022-05-02 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1V‑302 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V‑145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. VA‑40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Nr. (18.21-31-1 Mr) R-1925 2022-05-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo …

Dėl 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VA-34

Nr. R-1698 2022-04-14 Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VA‑34 patvirtintos Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir …

Dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvą dėl karinių veiksmų Ukrainoje, Lietuvoje išbūtų dienų apskaičiavimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-106 (toliau – Įsakymas) pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 300, kuriuo patvirtintos Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimų

2022 m. kovo 31 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-994, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-995 ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio …

Dėl pelno mokesčio deklaracijos formų ir taisyklių pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1696 2022-04-14 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-14 pakeitimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatyta, kad analogiškos šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taisyklės nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, buvo priimtas …

Dėl 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-30

Nr. RM-12254 2022-04-07 Nuo 2022 m. balandžio 6 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtintos Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto …