Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA‑49 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2Mr) RM-30552 2022-09-22 Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-70 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės …

Kaleidoskopas

Rugsėjo 7 d. – Panevėžio miesto diena, Buriuotojų diena.Sukanka 210 m., kai 1812 m. rusai, pralaimėję prancūzams Borodino mūšį, paliko Maskvą.Sukanka 200 m., kai 1822 m. Brazilija paskelbė nepriklausomybę.Sukanka 193 m., kai 1829 m. gimė chemikas Frydrichas Augustas Kekulė, kuris …

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą

2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso (DK) 144 straipsnio pakeitimo įstatymą (toliau – pakeitimo įstatymas), kuris aktualus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) taikymo aspektu.Primename, kad pagal galiojančią DK 144 str. 8 dalies redakciją, darbuotojams, kurių darbas yra …

Dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-24526 2022-07-11 Atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (ES) 2020/262, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka, nuostatas, į 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą Nr. XIV-777 (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, …

Dividendų, palūkanų ir honorarų tarifai

Kokie tarifai nustatyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse gyventojams išmokamiems dividendams, palūkanoms ir honorarams apmokestinti prie pajamų šaltinio?Nr. KM1519Valstybė, su kuria taikoma ­sutartisSutartis taikoma nuoMokesčio tarifasDividendamsPalūkanomsHonoraruiAirija1999-01-0115100*Armėnija2002-01-01151010Azerbaidžanas2005-01-01101010Austrija2006-01-01151010Baltarusija1997-01-01101010Belgija2004-01-0115100*Bulgarija2007-01-01101010Čekija1996-01-01151010Danija1994-01-0115100*Estija2006-01-01151010Graikija2006-01-01151010Gruzija2005-01-01151010Italija2000-01-0115100*Islandija2000-01-0115100*Ispanija2004-01-0115100*Indija2013-01-01151010Izraelis2007-01-01151010Japonija2019-01-0110100JAV2000-01-01151010Jungtinė Karalystė2002-01-0115100*JAE2015-01-01505Kanada1998-01-0115100*Kazachstanas1998-01-01151010Kinija1997-01-01101010Kipras2015-01-01505Kirgizija2014-01-01151010Korėja2008-01-01101010Kosovas2022-01-0115100Kroatija2002-01-01151010Kuveitas2018-01-01151010Latvija1995-01-011500Lenkija1995-01-01151010Lichtenšteinas2021-01-0115100Liuksemburgas2007-01-0115100*Malta2005-01-01151010Makedonija2009-01-01101010Meksika2013-01-01151010Moldova1999-01-01101010Nyderlandai2001-01-0115100*Norvegija1994-01-0115100*Portugalija2004-01-01101010Prancūzija1997-01-0115100*Rumunija2003-01-01101010Rusija2006-01-01101010Singapūras2005-01-0110107,5Serbija2010-01-01101010Slovakija2003-01-01101010Slovėnija2003-01-01151010Suomija1994-01-0115100*Švedija1994-01-0115100*Šveicarija2003-01-0115100*Turkija2001-01-01101010Turkmėnistanas2015-01-01101010Ukraina1998-01-01151010Uzbekistanas2003-01-01101010Vengrija2005-01-0115100*Vokietija1995-01-01151010* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos …

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3049 2022-07-22 Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1277 (toliau – Įstatymas).Įstatymu pakeistas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 140‑13 straipsnis, kurio 1 ir …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2969 2022-07-18 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1250 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d., jo nuostatos taikomos apskaičiuojant …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. liepos 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1389, kurio nuostatos taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.Šiuo metu politinių partijų veiklą reglamentuojantis …

Dėl teisės akto Nr. VA-95 pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-63 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio …

Dėl 2022 m. birželio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 679 priėmimo

Nr. R-2766 2022-06-30 Siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviams proceso, buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. …

Dėl 2014 m. liepos 31 d. Reglamento (ES) Nr. 833/2014

Nr. R-2768 2022-06-30 Remiantis 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamento) 3h straipsnio nuostatomis, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Reglamento XVIII …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23615 2022-06-29 Vadovaujantis pakeitimu (2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23834 2022-06-30 2022 m. birželio 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 677 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“, kuriuo pakeičiamas Atvejų, kai pridėtinės vertės …

Dėl VMI prie FM 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. VA-55 įsigaliojimo

Nuo 2022 m. birželio 14 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl …

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564 2022-06-15 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K‑223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos …

Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) R-2058 2022-05-10 Nuo 2022 m. gegužės 5 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-46 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės …

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.40-31-1 Mr) RM-19805 2022-05-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1 Mr)R-2273 2022-05-24 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu (2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098 (toliau – Įstatymas)) buvo pakeisti 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojams nuo šių metų birželio 1 d. taikytini neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD): 1) Tiems gyventojams, kurių su …