Dujas tiekiantiems ir naudojantiems asmenims

2017 m. gruodžio 18 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA‑110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas …

Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2) RM-218 2018-01-03 2017 m. gruodžio 27 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo …

Dėl fizinio asmens registravimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-40296 2017-12-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. VA-129 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo …

Pakeistos PVM deklaracijos pildymo taisyklės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-119 2018-01-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-134 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių

Nr. (18.18-31-1E) RM-39002 2017-12-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma (toliau …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-37050 2017-12-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. VA-100 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines …

Dėl komandiruočių į užsienį dienpinigių nuo 2018 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-38697 2017-12-19 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 400 eurų (nuo 2016‑07‑01 buvo 380 eurų), …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-38856 2017-12-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio …

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

2017 m. gruodžio 7 d. priimtas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymas Nr. XIII-841 (toliau – Įstatymas). Pagrindiniai pakeitimai yra …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių 2018 m. sausio ir kovo mėn.

Nr. (18.2-31-2 E) RM-37931 2017-12-12 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo įtvirtinama, kad: Nuo 2018 m. sausio 1 d.:panaikinama akcizų lengvata, taikoma akmens anglims, koksui ir lignitui, pagal kurią šie produktai atleidžiami nuo akcizų, kai jie parduodami …

Dėl biodujų apmokestinimo akcizais

Nr. (18.2-31-2) RM-36578 2017-11-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), pakartotinai suderinusi poziciją su Finansų ministerija, informuoja, kad, vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 str. 9 ir 11 dalių nuostatomis, biodujomis laikomos visos dujos, pagamintos …

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

Nr. KD-8843 2017-12-13 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-815. Pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d., yra tokie:1. LR nekilnojamojo turto mokesčio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-37061 2017-12-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VA‑99 pakeistas 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas VA-49 „Dėl sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį“ (toliau – įsakymas).Įsakymu nustatoma, kad nuo 2018 m. …

Papildytas komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-35447 2017-11-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo, taikomo gamtinėms dujoms

Nr. (18.2-31-2 E) RM-36459 2017-11-28 2017 m. lapkričio 7 d. priimtas LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-711, kuriuo nustatoma, kad akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) taikoma ne tik tada, kai gamtinės dujos naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų …