Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius

Nr. (32.44-31-3)-RM-31295 2017-10-12 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 21 d. …

Pakeistos taisyklės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30111 2017-09-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA‑147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo” patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės).Taisyklių pakeitime …

Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30298 2017-09-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko …

Dėl registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30160 2017-09-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis LR akcizų įstatymo 16 str. 7 dalimi, tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos į Lietuvos …

Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko …

Dėl pelno mokesčių deklaracijų

Nr. (32.42-31-1E) RM-26745 2017-08-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-67 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos

Nr. (18.16-31-1E) RM-26981 2017-08-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų …

Pažymų pildymas ir išdavimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-27155 2017-08-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. VA-69 pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos …

Dėl maitinimo išlaidų kompensacijų nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Nr. (32.42-31-1E) RM-28366 2017-09-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad LR Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 693 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo“ pakeistas …

Dėl LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų

Nr. (1.20-31-4 E) RM-2986 2017-08-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad keičiasi kai kurios Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo …

Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-23944 2017–07-26 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VA‑64 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA‑105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų …

Dėl ESTT bylos Nr. C-288/16 taikymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23147 2017-07-20 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) byloje Nr. C-288/16 priėmė sprendimą, kad Direktyvos 2006/112/ES 146 str. 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, jog šioje nuostatoje numatytas neapmokestinimas PVM netaikomas paslaugų teikimui, susijusiam su prekių vežimo paslaugomis į …

Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E) RM-22523 2017-07-17 2017 m. birželio 29 d. priimtas LR administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 172 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-567 (TAR, 2017, Nr. 2017-12066), kuris įsigalios 2017 m. lapkričio 1 d.Pakeistos ANK 172 straipsnio 1 ir 3 dalys, …

Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo

Nr. (32.44-31-3E) RM-22769 2017–07-18 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA‑210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių …

Dėl paslaugų, kurios priskiriamos ar nepriskiriamos statybos darbams, sąrašų patikslinimo ir papildymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-21688 2017-07-07 Patikslinami kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2015 m. spalio 20 d. raštu Nr. (18.2-31-2) RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos ar nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo …

Dėl dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuo 2017 m. liepos 1 d.

Nr. (32.42-31-1E) RM-22000 2017-07-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 „Dėl Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, …