Dėl operatyvaus patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21575 2018-06-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 5 d. priėmė įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų …

Dėl mokestinio patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21776 2018-06-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 7 d. priėmė įsakymą Nr. VA‑47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti …

Dėl LR finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23347 2018-06-21 2018 m. birželio 18 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo“ (toliau ‒ …

Dėl turto deklaravimo

Nr. (18.22-31-1E)RM-20225 2018-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 446 (toliau – Nutarimas) buvo pakeistas 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.22-31-1E)RM-21255 2018-06-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-37 (toliau – Įsakymas) pakeistas 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo …

Pakeisti su komandiruotėmis susiję nutarimai

Nr. (18.10-31-1E) RM-18856 2018-05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 526) ir …

Dėl energinių produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201 2018-04-11 2018 m. balandžio 6 d. priimti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys:– Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas reglamento Nr. (EB) 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms …

Dėl turto deklaravimo

Nr. (18.22-31-1E)RM-8714 2018-03-15Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VA-24 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA‑13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo …

Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų

Nr. (32.42-31-1E)RM-8048 2018-03-09 2018 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Na­cio­nalinės žemės tarnybos …

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7224 2018-03-02 LR finansų ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-96 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2018 m. kovo 1 d., – 3,18 euro už 20 …

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

Nr. (18.18-31-1 E)RM-5442 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-4103 2018-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir užpildymo ir pateikimo taisyklių ir deklaracijos FR0573 formos bei pažymos FR0471 formos naudojimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-3648 2018-02-01 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, …

Paramos teikėjams

Nr. (18.10-31-1E) RM-1999 2018-01-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnio nuostatomis ir siekdama sumažinti mokesčių mokėtojų administracinę naštą, parengė VMI prie FM viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. …