Dėl komandiruočių į užsienį dienpinigių nuo 2018 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-38697 2017-12-19 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 400 eurų (nuo 2016‑07‑01 buvo 380 eurų), …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-38856 2017-12-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio …

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

2017 m. gruodžio 7 d. priimtas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymas Nr. XIII-841 (toliau – Įstatymas). Pagrindiniai pakeitimai yra …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimų, įsigaliosiančių 2018 m. sausio ir kovo mėn.

Nr. (18.2-31-2 E) RM-37931 2017-12-12 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo įtvirtinama, kad: Nuo 2018 m. sausio 1 d.:panaikinama akcizų lengvata, taikoma akmens anglims, koksui ir lignitui, pagal kurią šie produktai atleidžiami nuo akcizų, kai jie parduodami …

Dėl biodujų apmokestinimo akcizais

Nr. (18.2-31-2) RM-36578 2017-11-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), pakartotinai suderinusi poziciją su Finansų ministerija, informuoja, kad, vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 str. 9 ir 11 dalių nuostatomis, biodujomis laikomos visos dujos, pagamintos …

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

Nr. KD-8843 2017-12-13 2017 m. gruodžio 5 d. priimtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-815. Pagrindiniai pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d., yra tokie:1. LR nekilnojamojo turto mokesčio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-37061 2017-12-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VA‑99 pakeistas 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas VA-49 „Dėl sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį“ (toliau – įsakymas).Įsakymu nustatoma, kad nuo 2018 m. …

Papildytas komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-35447 2017-11-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo, taikomo gamtinėms dujoms

Nr. (18.2-31-2 E) RM-36459 2017-11-28 2017 m. lapkričio 7 d. priimtas LR akcizų įstatymo Nr. IX-569 58-1 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-711, kuriuo nustatoma, kad akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) taikoma ne tik tada, kai gamtinės dujos naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų …

Mokantiems fiksuotą pelno mokestį

Nr. (32.42-31-1E) RM-35823 2017-11-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-97 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-35109 2017-11-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. VA-96 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-33209 2017-10-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos …

Dėl pakeisto minimalios mėnesinės algos dydžio

Nr. (18.18-31-1E) RM-32237 2017-10-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios …

Dėl ESTT bylos Nr. C-288/16 taikymo

Nr. (18.2-31-2E) RM-31507 2017-10-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi poziciją su Finansų ministerija (2017-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), informuoja, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylos Nr. C-288/16 taikymą Lietuvoje.Šioje byloje, vertinant 2006 m. …

Pakeistas įsakymas

Nr. (32.44-31-3) RM-32878 2017-10-26 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-88 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, …

Artėja žemės mokesčio mokėjimo terminas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad privačios žemės savininkams apskaičiavo už 2017 m. mokėtiną žemės mokestį ir pateikė žemės mokesčio deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje deklaravimas.vmi.lt. Be to, mokesčio sumas galima peržiūrėti sistemoje „Mano VMI“. …

Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-31620 2017-10-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-85 pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos …

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą

Nr. (32.42-31-1E) RM-31690 2017-10-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) 2017 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. SD-25-11433 pateiktą Koordinacinės komisijos dėl LR darbo kodekso …