Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E) RM-35395 2018-10-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-35822 2018-10-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. VA‑84 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos …

Dėl patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos

Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 2018-10-03 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII‑275 (toliau – įstatymas) 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1440 (TAR, 2018, Nr. 2018-11752, toliau – pakeitimo įstatymas). Įstatymo …

Žemės mokesčio mokėtojams

Nr. (32.42-31-1E)RM-34308 2018-10-04 Nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. VA‑73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-31744 2018-09-10 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VA‑70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo …

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1) RM-30567 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA‑65 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 …

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

Nr. (32.42-31-1E) RM-31248 2018-09-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuo …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.21-31-1E) RM-30546 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01Etilo alkoholis (degtinė, brendis, konjakas, viskis, romas, džinas, likeris, tekila, Grappa ir pan.)1 291,71 euro už gryno etilo …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Apdorotas tabakas1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01 iki 2018-02-28Akcizų tarifas nuo 2018-03-01Cigaretėsspecifinis elementas – 45,47 euro už 1 000 cigarečiųspecifinis elementas – 48,08 euro už 1 000 …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų

Nr. (29.4-31-3) R-3749 2018-07-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139 ir 140 straipsnių pakeitimą bei papildymą 40-1 straipsniu, LR viešųjų …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio 2019 m. klausimais

Nr. (18.16-31-1E) RM-28944 2018-08-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymų nuostatų taikymą suderinti su naujomis valstybinį socialinį bei sveikatos draudimą 2019 m. reglamentuosiančių teisės aktų …

Dėl įstatymų pakeitimo

2018 m. birželio 28 d. buvo priimti: LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1325 (toliau – GPMĮ pakeitimo įstatymas) ir LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1326 (toliau – …

Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2E) RM-25214 2018-07-11 2018 m. birželio 28 d. priimtas LR akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo: Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 (toliau – Įstatymas): 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimasGPMĮ 6 straipsnis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

Nr. (18.10-31-1E) RM-24462 2018-07-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24490 2018-07-03 2018 m. birželio 27 d. buvo priimtas LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1309 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant užtikrinti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, meno kūrėjams ir kitiems subjektams, pagal …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-22251 2018-06-13 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1216 (TAR, 2018-06-12, 2018-09732).Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad pagal 2013 m. gruodžio 17 d. …

Dėl įsakymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24065 2018-06-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-51 yra pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų formos, patvirtintos …