Dėl darbdavių savo darbuotojams išmokėtų individualios veiklos pajamų

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama Lietuvos įmonių teikiamas deklaracijas, pastebi, kad nemažai Lietuvos įmonių savo darbuotojams, kurie vykdo individualią veiklą, išmokėtas individualios žemės ūkio veiklos pajamas (35 pajamų rūšies kodas) …

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos forma

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-63/D1-539 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Dėl Garantinio fondo įstatymo pakeitimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 78-4017, toliau – GFĮ pakeitimo įstatymas). Atkreipiame dėmesį į tai, kad …

Pakeisti įsakymai

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2012 m. liepos 1 dienos įsigaliojo VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …

Mokantiems žemės mokestį

  Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 74-3869, toliau – …

Pranešimas dėl įstatymų pakeitimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad 2012 m. birželio 30 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 59 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 76-3941). Šiuo įstatymu Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 59 straipsnis papildytas 10 dalimi, kurioje …

Svarbu aukų davėjams

  Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 5 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XI-2100 (Žin., 2012, Nr. 78-4022; toliau – Įstatymas). Įstatymo nuostatų pakeitimai yra susiję …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, įtvirtinančio rekomendacinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikaciją

Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-5518 2012-06-25   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2012 m. birželio 14 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros …

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo

Registracijos Nr. (18.26-31-1)-R-5622 2012-06-28   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. birželio 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (toliau – Nutarimas …

Dėl VMI prie FM viršininko įsakymo pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-5200 2012-06-14   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. birželio 7 d. įsakymu VA-57 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos …

Papildytas komentaras

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) papildymą.   15 straipsnio 5 dalies komentaro 1 dalį papildyti pavyzdžiu:   5. Į apmokestinamąją vertę …

Dėl kvitų išrašymo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. balandžio 25 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-153 „Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, …

Dėl importo PVM

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, parengė PVM …

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančios naujovės gamybos ir paslaugų verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams

  1. Nustatomas apribojimas, jog verslo liudijimas išduodamas parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams, taip pat parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir …

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančios naujovės prekybos verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams

  Išduotas verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams, taip pat parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų …

Mokesčių slėpimu įtariamos beveik 5 tūkst. įmonių

  Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad beveik 5 tūkstančiai šalies verslo įmonių sulaukė VMI klausimynų. Atsakydamos į VMI klausimus, įmonės turės paaiškinti, ar nebando slėpti mokesčius, įdarbindamos darbuotojus ne visai darbo dienai ar mokėdamos už paslaugas individualia veikla besiverčiantiems gyventojams. Dviejų …

Dėl asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-2143 2012-03-05   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Dėl Pelno mokesčio ir Garantinio fondo įstatymų pakeitimų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46-1 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6852), Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., …

Pakeistos deklaracijų pildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. VA-113 (Žin., 2011, Nr. 142-6687) buvo pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos …