Kasos aparatų naudotojų dėmesiui

Vadovaujantis VMI prie FM 2012 m. lapkričio 26 d. viršininko įsakymu Nr. VA-102 (Žin., 2012, Nr. 138-7098; 2013, Nr. 44‑2198) nustatyta, kad kasos aparatų, kuriuose iki įsakymo Nr. VA-102 įsigaliojimo įdiegtos taikomosios programos, valdančios kasos aparatų funkcijas, naudotojai iki 2013 m. lapkričio …

Mokesčių pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2014 m. (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (758)   Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2014 m. 2013 m. gegužės 9 d. įstatymu Nr. XII-271 (Žin., 2013, Nr. 54‑2676) buvo pakeistas LR gyventojų turto deklaravimo įstatymas (toliau − GTDĮ). Šiuo įstatymu pripažintas netekusiu galios GTDĮ 2 …

Mokesčių pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2014 m. (1)

  Nuo 2014 m. kovo 1 d. didinami apdoroto tabako akcizų tarifai: 1) cigaretėms taikomam specifiniam elementui iki 157 (buvo 148) litų (30 str. 2 d. 1 punktas); 2) cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 256 …

Nauja žemės mokesčio apskaičiavimo tvarka

2011 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas LR žemės mokesčio įstatymo pakeitimas Nr. XI‑1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743; (toliau – ŽMĮ), kuriame LR žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1992, Nr. 21-612) buvo išdėstytas nauja redakcija ir įsigaliojo nuo 2013 m. sausio …

Spalio 1 d. įsigalioja Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai

2013 m. balandžio 18 d. priimtas LR įmonių bankroto įstatymo 2, 10, 11, 13-1, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XII-237 (Žin., 2013, Nr. 46-2244, toliau – Įstatymas Nr. XII-237), kurio nuostatos …

Dėl informacinio pranešimo dėl EPRIS

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-4966 2013-08-22   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio nuostatų taikymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-4863 2013-08-16   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) 22 straipsnio nuostatų taikymą pagal GPMĮ 22 straipsnio komentare pateiktą paaiškinimą dėl mažųjų …

Dėl žemės mokesčio tarifų taikymo 2013 metams

  Vadovaujantis naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ; Žin.,1992, Nr. 21‑612; 2011, Nr. 163-7743) 6 str. 2 dalimi, savivaldybių tarybos konkrečius kitą mokestinį laikotarpį atitinkamos savivaldybės teritorijoje galiosiančius žemės mokesčio tarifus nuo 0,01 iki 4 proc. privalo nustatyti iki: einamųjų metų …

Naftos produktų laikytojams

  Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. VA-43 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų …

Dėl Akcizų įstatymo pakeitimo

  Informuojame, kad 2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-457 (Žin., 2013, Nr. 76-3846) pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23, 24, 25, …

Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad 2013 m. birželio 27 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-430 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris buvo paskelbtas 2013 m. liepos 13 d. …

VMI teigiamai vertina Finansų ministerijos rekomendacijas

  Valstybinė mokesčių inspekcija pažymi teigiamai vertinanti LR finansų ministerijos atliktą VMI mokesčių administravimo, rizikos valdymo sistemos, atrankos tikrinimams proceso analizę. „Finansų ministerija pateikė geras metodinio pobūdžio rekomendacijas, leisiančias dar labiau pagerinti mokesčių administravimą. Minėtas rekomendacijas VMI jau įgyvendina“, – …

Vežti pakeleivį – legalu ir nebaudžiama

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad pakeleivio pavėžėjimas į kurortą, kaimynų kelionė į darbą ar draugų nuvykimas žvejoti pasidalijant kelionės išlaidas – neapmokestinama ir nebaudžiama veikla. Registruoti individualią veiklą būtina tik tada, kai gyventojas …

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX-1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17-2, 46-2 straipsniais įstatymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-4064 2013-07-02   2013 m. birželio 28 d. leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX-1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 17-2, 46-2 straipsniais įstatymas (Žin., 2013, Nr. 68-3407, toliau – Įstatymas), įsigaliosiantis 2014 m. sausio …

Sveikatos priežiūros centre – mokestinės manipuliacijos

  Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informavo, kad Šiaulių AVMI specialistai tikrino, kaip vienoje apskrities sveikatos priežiūros įstaigų apmokestintas paskirstytasis pelnas. Įstaigos savininkui nuo 2008 m. išmokėta 552 tūkst. litų. Juos privati sveikatos priežiūros įstaiga sutaupė iš …

Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), teikdama paaiškinimus mokesčių mokėtojams, gavo informacijos apie galimai nesąžiningus trečiųjų šalių fizinius asmenis, siekiančius susigrąžinti iš prekybininkų pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), ir informuoja apie tai asmenis, …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-3013 2013-05-10   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad 2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XII-251 (Žin., 2013, Nr.46-2251; toliau – įstatymas). Esminiai, …

„Vokelius“ medžio perdirbėjams dalindavo penktadieniais

  Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad operatyvaus patikrinimo metu vienoje medžio apdirbimo įmonėje Anykščių rajone nustatė, kad su darbuotojais buvo atsiskaitoma ne tik oficialiai, bet ir mokant jiems „vokelius“. Pranešimas apie neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą gautas VMI pasitikėjimo …