Kasos aparatų naudotojų dėmesiui

Vadovaujantis VMI prie FM 2012 m. lapkričio 26 d. viršininko įsakymu Nr. VA-102 (Žin., 2012, Nr. 138-7098; 2013, Nr. 44‑2198) nustatyta, kad kasos aparatų, kuriuose iki…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.