Dėl 2014 metais taikomų Lietuvos su užsienio valstybėmis sudarytų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių

Registracijos Nr. (32.42-31)-1-RM-218 2014-01-10   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėta taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos. Šiuo metu …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-9797 2013-12-31   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad 2013 m. gruodžio 12 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 17, 19, 21, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. XII-663, Žin., 2013, Nr. …

Laisvos formos apskaitos dokumento papildomi rekvizitai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. VA-85 (Žin., 2013, Nr. 123-6274) buvo pakeistas 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA‑47 „Dėl Žemės ūkio …

Dėl VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA‑90

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-9765 2013-12-31   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Dėl teisės akto pakeitimo

Registracijos Nr. (29.3-31-3)-R-9499 2013-12-03   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA‑88 pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų …

Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-7622 2013-11-15   Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA‑76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31)-1-RM-7786 2013-11-19   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu VA-78 (Žin., 2013, Nr. 118-5963) pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-7790 2013-11-19   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA-77 (Žin., 2013, Nr. 118-5962) buvo pakeistas 2009 m. gruodžio …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-6643 2013-10-29   Informuojame, kad 2013 m. spalio 11 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 …

Dėl PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-6859 2013-10-31   Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. VA-71 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-131 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-6314 2013-10-22   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. …

Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2 )-RM-6392 2013-10-23   Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-60 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA‑44 …

Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų užpildymo taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31)-1-RM-6348 2013-10-23   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2013 m. spalio 20 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA-68 (Žin., 2013, Nr. 110-5478), …

Dėl VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-67

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-8101 2013-10-23   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. VA-67 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio …

Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-5856 2013-10-08   Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM- 5858 2013-10-08   Informuojame, kad Seimas priėmė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17‑505; 2013, Nr. 101‑4978, toliau – PVM įstatymo pakeitimo įstatymas).   Šiuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymu: 1) iki …

Dėl pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos 02 versijos

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-5751 2013-10-03   Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. VA-54 (Žin., 2013, Nr. 103‑5093) yra pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-5930 2013-10-09   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgdama į nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7743) nuostatas, parengė ir patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų …