Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T)

Nr. (32.42-31-1E) RM-12574 2016-05-04   VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos …

Dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 437 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomi akcizai“ pakeitimo“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13123 2016-05-09   Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybė narė) atgabentas ne maistui skirtuose produktuose esantis denatūruotas etilo alkoholis, parduodamas ir naudojamas kaip apsvaigimą sukeliantis gėrimas, tačiau nėra apmokestinamas …

Dėl PVM sąskaitų faktūrų registro

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7669 2016-04-01   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 (toliau – įsakymas) pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 …

Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-7977 2016-04-04   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir …

Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos užpildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-1363 2016-03-02   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. VA-19 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų …

Akcizų tarifai

Nr. KD-8072 Atnaujinimo data: 2016-03-01   Akcizų tarifai nuo 2016 m. kovo 1 d.: Alui nustatomas 3,36 euro (vietoj 3,11 euro) už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą. Vynui ir kitiems fermentuotiems …

Dėl akcizų deklaracijų pateikimo

Nr. (18.2-31-2E) RM-3223 2016-02-18   Primename, kad, pasikeitus Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėms (toliau – taisyklės), patvirtintoms Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 …

Dėl 2015 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms

Nr. (18.18-31-1E) RM-2701 2016-02-09   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms pajamų mokesčio dalies skyrimo 2016 m. tvarką. Kaip paramą įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo įstaigoms, politinėms partijoms nuolatiniai …

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo už 2012–2014 metų mokestinį laikotarpį po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24-N14/2015

Nr. (18.40-31-1) RM-2349 2016-02-03   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, gavusi paaiškinimus iš Finansų ministerijos ir Teisingumo ministerijos dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – KT) 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. KT24‑N14/2015 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo …

Dėl teisės aktų įsigaliojimo

Nr. (29.3-31-3)-R-190 2016-01-13   2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2015 m. gruodžio 22 d. priimtas LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas …

Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu

Nr. (18.18-31-1E) RM-988 2016-01-15   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu (GPM): Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, nuo 2014 m. sausio 1 …

Dėl mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-1479 2016-01-22   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. VA-9 (TAR, 2016‑01-19, Nr. 2016-01181) pakeista Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius …

Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminų

Nr. (32.42-31-1) RM-905 2016-01-15   Atsižvelgiant į 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius LR mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo pakeitimus, kuriais buvo pakeistas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo terminas, priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …

Dėl pasikeitimų, susijusių su Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir Rinkliavų įstatymu 2016 metais

Nr. KD-8088 2015-12-17   2016 m. sausio 1 d. įsigalioja LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII‑1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokestis sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki …

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8445 2015-12-16   2016 m. sausio 1 d. įsigalioja 2015 m. spalio 20 d. LR sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1984. Pagal šio įstatymo nuostatas, SDĮ 17 …

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8446 2015-12-18   2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas LR žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2159 (toliau − ŽMĮ pakeitimas). Šiuo pakeitimu LR žemės mokesčio įstatymo 8 str. 2 dalis papildoma nauju 10 …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8040 2015-12-16   I. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymas (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. XII-2151): – nebelieka prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu, PVM mokėtojams nereikia mokėti avansinių …