Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminų

Nr. (32.42-31-1) RM-905 2016-01-15   Atsižvelgiant į 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius LR mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo pakeitimus, kuriais buvo pakeistas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo terminas, priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …

Dėl pasikeitimų, susijusių su Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir Rinkliavų įstatymu 2016 metais

Nr. KD-8088 2015-12-17   2016 m. sausio 1 d. įsigalioja LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII‑1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokestis sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki …

Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8445 2015-12-16   2016 m. sausio 1 d. įsigalioja 2015 m. spalio 20 d. LR sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1984. Pagal šio įstatymo nuostatas, SDĮ 17 …

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8446 2015-12-18   2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas LR žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2159 (toliau − ŽMĮ pakeitimas). Šiuo pakeitimu LR žemės mokesčio įstatymo 8 str. 2 dalis papildoma nauju 10 …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8040 2015-12-16   I. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymas (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. XII-2151): – nebelieka prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu, PVM mokėtojams nereikia mokėti avansinių …

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.40-31-1) RM-27022 2015-12-15   2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2153 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymu pakeistos LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (toliau – NTMĮ) 12 str. …

Akcizų įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8041 Data 2015-12-16   I. LR akcizų įstatymo Nr. IX‑569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01: 1. Nustatoma, kad akcizų objektas …

Dėl PVM grąžinimo

Nr. (18.2-31-2) RM-26856 2015-12-11   2015 m. gruodžio 1 d. LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2105, kuriuo nustatė papildomą išimtį už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusios ir neįskaitytos PVM …

Dėl žymėtų degalų apskaitos ir išdavimo proceso optimizavimo

Atnaujinimo data: 2015-12-21   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teisės aktais yra įpareigota išduoti žemės ūkio veiklos subjektams dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo korteles (toliau – kortelės). VMI prie FM, …

Dėl avansinio PVM

Nr. (18.2-31-2) RM-27308 2015-12-18   2015 m. gruodžio 10 d. LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2151, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikino avansinius PVM …

Jau galima įsigyti verslo liudijimus 2016 metams

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo tvarka. PSD įmokas už verslo liudijimus, įsigytus 2016 ir vėlesniems metams, reikės mokėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“). Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau …

Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-11-27   2015 m. lapkričio 24 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-100 (TAR, 2015-11-24, Nr. 18609, toliau – įsakymas) pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos

Nr. (32.42-31-1) RM-25366 2015-11-23   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 ,,Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų …

Delspinigių dydžiai 2010–2015 metais

Nr. KD-2339 Atnaujinimo data: 2015-11-02 Metai Ketvirtis Delspinigių dydis Įsakymo data Numeris 2015 I 0,03 2014-11-27 1K-399 II 0,03 2015-03-05 1K-084 III 0,03 2004-05-14, 3 p. 1K-188 IV 0,03 2004-05-14, 3 p. 1K-188 2014 I 0,03 2013-12-12 1K-393 II 0,03 …

Dėl Mažmeninės prekybos neapmuitinamose parduotuvėse kontrolės taisyklių

Nr. (18.5-31-2) RM-23295 2015-10-29   2015 m. spalio 27 d. buvo priimtas Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. 1B-821/VA-86 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-24067 2015-11-09   VMI prie FM viršininko 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklių ir …

Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos

Nr. (18.5-31-2) RM-23396 2015-10-30   2015 m. spalio 27 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-89 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų …