Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-19021 2016-07-01   2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse …

Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdo

Nr. (18.2-31-2) RM-19467 2016-07-07   2016 m. liepos 1 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-98 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir …

Dėl pasikeitimų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu

Nr. (18.26-31-1E)-RM- 20080 2016-07-14   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), papildydama 2016 m. liepos 1 d. VMI prie FM paaiškinimą Nr. (18.26-31-1E) RM-19089, informuoja, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-19017 2016-07-01   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. VA-86 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-120 „Dėl mokesčių …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (32.42-31-1 E) RM-17951 2016-06-21   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. VA‑83 pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo …

Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2) RM-19468 2016-07-07   2016 m. liepos 5 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA‑100 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos …

Dėl PVM deklaracijos

Nr. (18.2-31-2 E) RM-17684 2016-06-16   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl …

Dėl pasikeitimų, susijusių su minimalios mėnesinės algos padidinimu

Nr. (18.26-31-1E) RM-19089 2016-07-01   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-17948 2016-06-21 Atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 19 d. priimtą LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-2, 42-3 straipsniais įstatymą Nr. XII-2038, priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-16058 2016-06-02   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. …

Dėl būsto nuomos paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčiais (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (884) Gyventojų pajamų mokesčio prievolės, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę Ar šiuo atveju atsiranda gyventojų pajamų mokesčio prievolės Lietuvos gyventojui, nuomojančiam būstą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę? Nuo 2010 metų sausio …

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas

Nr. KD-8496 2016-06-03   Nuo 2016 m. spalio 1 d. PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-15868 2016-05-31   • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA‑44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-15553 2016-05-27   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. VA-71 (TAR, 2016, Nr. 2016-13924, toliau − įsakymas) pakeistos 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA‑44 patvirtintos Naują transporto …

Dėl apskaitos dokumentų

Nr. (18.2-31-2 E) RM-15310 2016-05-25   Priimtas ir paskelbtas Teisės aktų registre (TAR, 2016-05-19 Nr. 2016-13663) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl …

Dėl būsto nuomos paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčiais (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (884)   9. Kokios PVM prievolės atsiranda Lietuvos gyventojui, išnuomojusiam būstą per Booking.com interneto svetainę? Gyventojui, nuomojančiam būstą Lietuvoje per Booking.com interneto svetainę, dėl būsto nuomos gali atsirasti tokios pačios PVM prievolės, kaip ir įprastai (pvz., …

Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-15128 2016-05-24   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA‑69 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004‑07‑09 įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių …

Atvejai, kai PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma

Nr. KD-3587 Atnaujinimo data: 2016-05-20   PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus atvejus, kai į kitą Europos Sąjungos valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės): …

Pranešimas – ne skundas, o paslauga visiems

Prieš 10 metų (2006 m. birželio 5 d.) startavo VMI pasitikėjimo telefonas 1882, kuriuo galima pranešti apie algas „vokeliuose“ ir kitus mokestinius sukčiavimus. O mokestinis sukčiavimas nėra „bobutė su krapais turguje“, kuri, parduodama tą krapą ar žibutę, prisiduria prie pensijos. …