Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos

Nr. (32.44-31-3)-RM-30003 2016-10-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Teisės aktų registre bus paskelbtas VMI prie FM viršininko 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. VA‑33 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių, …

Dėl naujų teisės aktų įsigaliojimo

Nr. (32.44-31-3E) RM-28270 2016-10-13 2016 m. spalio 13 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 235 …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-26645 2016-09-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VA‑120 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. VA‑101 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 9 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-25689 2016-09-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti LR …

Dėl leidinio „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-21775 2016-08-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“ (jis …

Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų apmokestinimo

Nr. (18.18-31-1E)RM-25193 2016-09-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų pajamų mokesčio nuo nedarbo socialinio draudimo išmokų (toliau – nedarbo draudimo išmokos) ir dalinio darbo išmokų, numatytų 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame LR …

Pakeistas i. SAF duomenų rinkmenos aprašymas

Nr. (18.2-31-2 E) RM-22552 2016-08-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-109 pakeistas 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pridėtinės …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-25562 2016-09-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. VA‑115 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, …

Pasirengimas i. VAZ startui: svarbu atlikti sistemų adaptavimo darbus

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad i. VAZ posistemio startui besiruošiantys mokesčių mokėtojai VMI interneto svetainėje gali rasti atnaujintą XML struktūros aprašą ir aprašo specifikacijas. Standartizuoto duomenų pateikimo formato XML, kurį mokesčių mokėtojai naudos teikdami važtaraščių …

Būsimiems i. SAF ir i. VAZ posistemių vartotojams VMI parengė atmintines

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) būsimiems elektroninių važtaraščių posistemio i. VAZ ir elektroninių PVM sąskaitų faktūrų registrų posistemio I.SAF vartotojams parengė atmintines, padėsiančias lengviau pasiruošti duomenų teikimui į minėtus Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) posistemius. …

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-23467 2016-08-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-111 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – …

Leidinys „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-21775 2016-08-03   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“. Leidinio tikslas – suteikti …

Dėl teisės aktų pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-22267 2016-08-10   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. VA-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko …

Dėl 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. VA-107 pakeitimo

Nr. (18.22-31-1 E) RM-22396 2016-08-11   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. VA-108 pakeistos Deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos, Prašymo PRC909 formos, Prašymo PRC908 formos, Pažymos FR0690 formos, Pažymos FR0691 formos, Metinės gyventojo …

Dėl kandidatų į politikus turto ir pajamų deklaravimo

Nr. (18.18-31-1E)RM-21443 2016-07-28   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal LR gyventojų turto deklaravimo įstatymą (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (toliau – Gyventojų …

Dėl LR Vyriausybės nutarimų pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-21173 2016-07-26   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2016 m. liepos 20 d. priimti šie nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojantys teisės aktai: 1. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 763 „Dėl Lietuvos …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos

Nr. (18.18-31-1E) RM-20157 2016-07-15   Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. pasitarimo protokolo Nr. 63 6 dalies „Dėl pasiūlymų verslo aplinkai gerinti pagal Pasaulio banko tyrimą „Doing Business 2015“ 5 punkto pavedimą (t. y. parengus koncepciją supaprastinti gyventojų pajamų …

Dėl naujo teisės akto

Nr. (32.44-31-3) RM-21548 2016-08-01   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ …

Dėl leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-21356 2016-07-27   2016 m. liepos 21 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-104 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl leidimų …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 38 straipsnių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-19810 2016-07-12   2016 m. birželio 28 d. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatyme Nr. XII-2502 (toliau – Įstatymas) nustatyta, kad gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybinio …