Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.40-31-1) RM-27022 2015-12-15   2015 m. gruodžio 10 d. buvo priimtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2153 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymu pakeistos LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (toliau – NTMĮ) 12 str. …

Akcizų įstatymo pakeitimai 2016 metais

Nr. KD-8041 Data 2015-12-16   I. LR akcizų įstatymo Nr. IX‑569 1, 2, 48, 53, 57, 58, 58-1, 59, 60 straipsnių ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymu (2015-12-03; Nr. XII-2128) priimti šie pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2016-01-01: 1. Nustatoma, kad akcizų objektas …

Dėl PVM grąžinimo

Nr. (18.2-31-2) RM-26856 2015-12-11   2015 m. gruodžio 1 d. LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2105, kuriuo nustatė papildomą išimtį už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusios ir neįskaitytos PVM …

Dėl žymėtų degalų apskaitos ir išdavimo proceso optimizavimo

Atnaujinimo data: 2015-12-21   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teisės aktais yra įpareigota išduoti žemės ūkio veiklos subjektams dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo korteles (toliau – kortelės). VMI prie FM, …

Dėl avansinio PVM

Nr. (18.2-31-2) RM-27308 2015-12-18   2015 m. gruodžio 10 d. LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2151, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikino avansinius PVM …

Jau galima įsigyti verslo liudijimus 2016 metams

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo tvarka. PSD įmokas už verslo liudijimus, įsigytus 2016 ir vėlesniems metams, reikės mokėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“). Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau …

Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2015-11-27   2015 m. lapkričio 24 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-100 (TAR, 2015-11-24, Nr. 18609, toliau – įsakymas) pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos

Nr. (32.42-31-1) RM-25366 2015-11-23   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. VA-99 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 ,,Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų …

Delspinigių dydžiai 2010–2015 metais

Nr. KD-2339 Atnaujinimo data: 2015-11-02 Metai Ketvirtis Delspinigių dydis Įsakymo data Numeris 2015 I 0,03 2014-11-27 1K-399 II 0,03 2015-03-05 1K-084 III 0,03 2004-05-14, 3 p. 1K-188 IV 0,03 2004-05-14, 3 p. 1K-188 2014 I 0,03 2013-12-12 1K-393 II 0,03 …

Dėl Mažmeninės prekybos neapmuitinamose parduotuvėse kontrolės taisyklių

Nr. (18.5-31-2) RM-23295 2015-10-29   2015 m. spalio 27 d. buvo priimtas Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. 1B-821/VA-86 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-24067 2015-11-09   VMI prie FM viršininko 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklių ir …

Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos

Nr. (18.5-31-2) RM-23396 2015-10-30   2015 m. spalio 27 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-89 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų …

Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų

Nr. (18.5-31-2) RM-23459 2015-10-30   2015 m. spalio 29 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų …

Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Nr. (18.5-31-2) RM-23726 2015-11-04   2015 m. spalio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo“ (toliau – nutarimas), kuriuo …

Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo

Nr. (18.5-31-2) RM-23397 2015-10-30   2015 m. spalio 27 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių …

Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (32.42-31-1) RM-21579 2015-10-07   Valstybinės mo­kesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės …

Dėl taisyklių pakeitimo (Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais)

Nr. (32.44-31-3) RM-22029 2015-10-15   Siekiant įgyvendinti 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pakeitimus (2015-06-25 įstatymas Nr. XII‑1897) ir 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančio LR administracinių nusižengimo kodekso (toliau – ANK) nuostatas, pakeistas Valstybinės mokesčių …

Jau galima sužinoti įmonių sumokėtų mokesčių sumas. Buria ekspertų – patarėjų komandą

Jau galima sužinoti įmonių sumokėtų mokesčių sumas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) pristato naują paslaugą, prieinamą visiems mokesčių mokėtojams – verslininkai galės pamatyti, kiek mokesčių sumoka jų partneriai. Naujoji paslauga pasiekiama VMI interneto svetainės skyriuje „Informacijos …

Dėl verslo liudijimų fiksuotų dydžių 2016 metams

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimui Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, pagal kurį minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) padidinta iki 325 eurų, 2016 metų minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis …