Paprastas būdas susigrąžinti mokesčių permoką

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo šiol mokesčių mokėtojai, norėdami susigrąžinti mokesčių permoką ar ja padengti kitus mokėtinus mokesčius, tai gali padaryti kur kas paprasčiau – prisijungę prie Mano VMI. „Mano VMI vartotojui …

Papildytos apskaitos taisyklės

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad viršininko 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės …

Pakeistos PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo taisyklės

  Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų …

Dėl apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimo

  Informuojame, kad 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 163 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ …

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijos pildymo taisyklių

  Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-17 (Žin., 2013, Nr. 24‑1197) pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos, jos priedų FR0531V, FR0531S formų …

Dėl informacinio pranešimo dėl VMI prie FM viršininko 2013-02-11 įsakymo Nr. VA-12

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-1552 2013-03-04   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie paskelbtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. VA-12 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. …

Pakeistos gyventojams išmokėtų B klasės pajamų pažymos užpildymo taisyklės

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-1294 2013-02-22   Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VA-13 (Žin., 2013, Nr. 19-961) buvo pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, …

Pakeistos mokestinio tyrimo ir operatyvių patikrinimų atlikimo taisyklės

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informavo, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-7 (Žin., 2013, Nr. 11-554) pakeistos Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. …

Dėl metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

  Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-116 (Žin., 2012, Nr. 151‑7731) buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos …

Dėl sąskaitų faktūrų

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K‑424 „Dėl Finansų ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1K-204 „Dėl Bendros PVM sąskaitos …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos informuoja, kad 2012 m. gruodžio 29 d. įsigaliojo LR pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 153-7829), kuriuo pakeista Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 24 str. …

PVM išskaičiuoja ir sumoka pirkėjas

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos informuoja, kad, LR Vyriausybė pakeitė 2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ (Žin., 2002, Nr. 60‑2461; 2007, Nr. 138‑5658; 2010, Nr. 61‑2990; 2012, Nr. 146‑7513), pratęsdama šiuo nutarimu patvirtinto Atvejų, …

Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2012 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA‑105 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Informacinis pranešimas

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VA-113 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Dėl įsakymų pripažinimo netekusiais galios

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM 2012 m. gruodžio 11 d. viršininko įsakymu Nr. VA-110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio …

Papildytas komentaras

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73‑3085, toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, papildė ir pakeitė GPMĮ 5 str. 4 dalies 2, 5 ir 8 punktų apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su …

Dėl B klasės pajamų deklaravimo

  Pranešame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. VA‑99 (Žin., 2012, Nr. 132‑6746) buvo pakeistas 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-238 ir šiuo įsakymu patvirtintos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo …