Dėl žemės mokesčio tarifų taikymo 2013 metams

  Vadovaujantis naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ; Žin.,1992, Nr. 21‑612; 2011, Nr. 163-7743) 6 str. 2 dalimi, savivaldybių tarybos konkrečius kitą mokestinį laikotarpį atitinkamos…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.