Papildytas komentaras

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildė LR pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 12 straipsnio 8 punkto komentarą (apibendrintą paaiškinimą). LR finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2012 m. spalio 29 d. …

Dėl žemės mokesčio

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, įvertinusi savivaldybių gaunamus paklausimus dėl nuo 2013 m. įsigaliosiančio LR žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI‑1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743; toliau – ŽMĮ pakeitimo įstatymas) nuostatų pereinamuoju 2013–2016 metų laikotarpiu taikymo, papildo …

Pakeistos deklaracijų formos ir jų pildymo taisyklės

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos …

Dėl apskaitos dokumentų

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad LR Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų …

Dėl Importo PVM įskaitymo taisyklių patvirtinimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-5902 2012-11-02   Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 …

Pakeisti įstatymai

  Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad 2012 m. spalio 2 d. įstatymu Nr. XI-2246 (Žin., 2012, Nr. 122-6105, toliau – Įstatymas) buvo pakeistos LR gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 50-1197, 2003, Nr. 123-5583, toliau – GTDĮ) 2, 3, …

Individualiai dirbantiems asmenims

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja: 1. 2012 m. rugsėjo 19 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K‑313 „Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos …

Dėl taksi veiklos

  Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigalioja naujos nuostatos, reglamentuojančios lengvuosiuose taksi automobiliuose naudojamų taksometrų registravimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo, atsiskaitymo su klientais, pinigų apskaitymo tvarką. LR Vyriausybės 2012 m. …

Pakeistos Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklės

  Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. VA-89 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Atleidimo nuo …

Pakeistos naftos ir dujų išteklių mokesčio deklaracijos

  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-86 pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos ir Naftos bei dujų išteklių mokesčio metinės …

Dėl turto deklaravimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos praneša, kad 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. VA-77 (Žin., 2012, Nr. 96-4960) buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės …

PVM įstatymo 47 straipsnio komentaro papildymas ir pakeitimas

  1. Patikslintas PVM įstatymo 47 straipsnio 1, 2 dalių komentaro 6 punktas. 2. Papildytas PVM įstatymo 47 straipsnis nauja 8 dalimi ir tos dalies komentaru. 3. Buvusi PVM įstatymo 47 straipsnio 8 dalis laikoma 9 dalimi.   1. Tiekiamos prekės ir (arba) …

Dirbantiems su verslo liudijimais

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. liepos 11 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ …

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad priimtas LR mažųjų bendrijų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 83-4333). Siekiant reglamentuoti Mažųjų bendrijų narių iš bendrijų gautų pajamų apmokestinimo tvarką, priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, …

Padidėjo PSD įmokos kai kurioms gyventojų grupėms

  Privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma nuo rugpjūčio 1 d. padidėjo nuo 2 iki 5 litų per mėnesį. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad nuo rugpjūčio 1 d., minimaliai mėnesinei algai padidėjus iki 850 litų, pasikeitė ir Valstybinei mokesčių inspekcijai mokamos …

Dėl darbdavių savo darbuotojams išmokėtų individualios veiklos pajamų

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama Lietuvos įmonių teikiamas deklaracijas, pastebi, kad nemažai Lietuvos įmonių savo darbuotojams, kurie vykdo individualią veiklą, išmokėtas individualios žemės ūkio veiklos pajamas (35 pajamų rūšies kodas) …

Pakeista mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos forma

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-63/D1-539 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Dėl Garantinio fondo įstatymo pakeitimo

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 78-4017, toliau – GFĮ pakeitimo įstatymas). Atkreipiame dėmesį į tai, kad …