Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM- 21547 2019-07-12 Nuo 2019 m. liepos 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 …

Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-21108 2019-07-09 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 607 Eur (nuo 2019‑01-01 iki 2019-12-31 – 555 Eur), …

Pranešimas dėl įstatymų papildymo ir pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-20057 2019-06-28 Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑2244 (toliau – NTMĮ pakeitimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir …

Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16943 2019-05-31 2019 m. gegužės 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 510 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio komentaro patikslinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-176441 2019-06-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, patikslindama PVM įstatymo 96 str. 1 d. 4 punkto komentaro 5 punkto pavyzdyje techninę klaidą, nurodo, kad minėtame pavyzdyje išbraukiamas žodis „obliuotas“ ir įmonės A įvykdytus sandorius reikia skaityti taip:„Įmonė A …

Dėl Kampionės ir Lugano ežero Italijos teritorinių vandenų

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16945 2019-05-31 2019 m. gegužės 23 d. priimti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-164 „Dėl finansų ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1K-073 „Dėl Bendrijos muitų teritorijų, kuriose netaikomos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16019 2019-05-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16373 2019-05-24 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. VA-45 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16041 2019–05-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio …

Dėl įsakymo pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-16203 2019-05-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VA-43 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 priėmimo

Atnaujinimo data: 2019-05-10 Priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. VA-38 „Dėl mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).Įsakymas …

Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-14569 2019-05-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 395 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“ Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-7650 2019-03-15 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo bei pateikimo …

Dėl informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13987 2019-05-06 2019 m. balandžio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 23 d. įsakymų Nr. VA-34 ir Nr. VA-35

Nr. (18.10-31-1E) RM-12925 2019-04-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė VMI prie FM viršininko 2019 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. VA‑34 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 …

VMI ragina smulkiuosius verslininkus pajamų deklaravimo neatidėti paskutinei dienai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad pajamas iš individualios veiklos už 2018 metus jau deklaravo daugiau nei 61,4 tūkst. gyventojų. Deklaracijas iki gegužės 2 d. už minėtą laikotarpį dar turi pateikti beveik 181,6 tūkst. savarankiškai dirbusių gyventojų.„Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijas …

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

2019 m. kovo 20 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-24 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant …

Dėl 2018 m. gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1E)RM-7381 2019-03-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2017 m. gruodžio 7 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo …