Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.21-31-1E) RM-30546 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01Etilo alkoholis (degtinė, brendis, konjakas, viskis, romas, džinas, likeris, tekila, Grappa ir pan.)1 291,71 euro už gryno etilo …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Apdorotas tabakas1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01 iki 2018-02-28Akcizų tarifas nuo 2018-03-01Cigaretėsspecifinis elementas – 45,47 euro už 1 000 cigarečiųspecifinis elementas – 48,08 euro už 1 000 …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų

Nr. (29.4-31-3) R-3749 2018-07-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139 ir 140 straipsnių pakeitimą bei papildymą 40-1 straipsniu, LR viešųjų …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio 2019 m. klausimais

Nr. (18.16-31-1E) RM-28944 2018-08-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymų nuostatų taikymą suderinti su naujomis valstybinį socialinį bei sveikatos draudimą 2019 m. reglamentuosiančių teisės aktų …

Dėl įstatymų pakeitimo

2018 m. birželio 28 d. buvo priimti: LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1325 (toliau – GPMĮ pakeitimo įstatymas) ir LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1326 (toliau – …

Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2E) RM-25214 2018-07-11 2018 m. birželio 28 d. priimtas LR akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo: Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 (toliau – Įstatymas): 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimasGPMĮ 6 straipsnis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

Nr. (18.10-31-1E) RM-24462 2018-07-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24490 2018-07-03 2018 m. birželio 27 d. buvo priimtas LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1309 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant užtikrinti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, meno kūrėjams ir kitiems subjektams, pagal …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-22251 2018-06-13 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1216 (TAR, 2018-06-12, 2018-09732).Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad pagal 2013 m. gruodžio 17 d. …

Dėl įsakymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24065 2018-06-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-51 yra pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų formos, patvirtintos …

Dėl operatyvaus patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21575 2018-06-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 5 d. priėmė įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų …

Dėl mokestinio patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21776 2018-06-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 7 d. priėmė įsakymą Nr. VA‑47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti …

Dėl LR finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23347 2018-06-21 2018 m. birželio 18 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo“ (toliau ‒ …

Dėl turto deklaravimo

Nr. (18.22-31-1E)RM-20225 2018-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 446 (toliau – Nutarimas) buvo pakeistas 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.22-31-1E)RM-21255 2018-06-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-37 (toliau – Įsakymas) pakeistas 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo …

Pakeisti su komandiruotėmis susiję nutarimai

Nr. (18.10-31-1E) RM-18856 2018-05-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 526) ir …

Dėl energinių produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201 2018-04-11 2018 m. balandžio 6 d. priimti nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. įsigaliosiantys:– Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas reglamento Nr. (EB) 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms …