VMI stebi, kontroliuoja ir analizuoja virtualios valiutos platinimą

Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad pagal VMI turimus duomenis po stebėsenos šiauliečiui, užsiimančiam virtualių valiutų platinimu, buvo pasiūlyta ne tik deramai įteisinti savo veiklą, bet ir patikslinti savo pajamų deklaracijas bei sumokėti priklausančius mokesčius. Gyventojas geranoriškai į biudžetą sumokėjo 75 tūkst. …

Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad, pasibaigus mokestiniams ginčams, įsiteisėjo sprendimai dėl Lietuvoje gyvenančių dviejų užsienio piliečių, kurie į Lietuvos biudžetą turės sumokėti papildomas gyventojų pajamų mokesčio (GPM), šio mokesčio delspinigių ir baudų sumas – per 30 tūkst. …

Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-31942 2019-10-30 2019 m. spalio 24 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA‑106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 …

Dėl apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-32081 2019-10-31 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-80 „Dėl Kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis – būdų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, …

VMI reikšmingai papildė nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą

Užbaigus duomenų ir informacinės sąsajos su Administracinių nusižengimų registru (toliau – Registras) tvarkymo veiksmus bei patikrinus duomenų korektiškumą, papildytas minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (toliau – nepatikimi) neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašas.„Valstybinė mokesčių inspekcija operatyviai reagavo į paaiškėjusius atvejus, kai pagal kitų …

Dėl naujų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30930 2019-10-21 2019 m. spalio 14 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių …

Dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo tvarkos pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2020 m. sausio 1 dienos

Nr. (32.43-31-1E) RM-27915 2019-09-19 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos  (VMI prie FM) viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. VA‑70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl …

Dėl komandiruotės į užsienį dienpinigių nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-31351 2019-10-24 Atsižvelgiant į pasikeitusių teisės aktų nuostatas, laikomas neaktualiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) 2019 m. liepos 9 d. raštas Nr. (18.18-31-1E) RM-21108 ir jame pateiktas paaiškinimas dėl dienpinigių apmokestinimo išdėstomas taip:VMI prie FM primena, …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų

Nr. (32.44-31-3E)-RM-31542 2019-10-25 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios 2018 m. birželio 28 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII‑1329 4 straipsnis, kuriuo pakeičiamas Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 68 straipsnis.MAĮ 68 …

Žemės mokesčiui sumokėti – dvi savaitės

Valstybinė mokesčių inspekcija privačios žemės savininkams apskaičiavo už 2019 m. mokėtiną žemės mokestį ir pateikė žemės mokesčio deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje deklaravimas.vmi.lt. Be to, mokesčio sumas galima sužinoti sistemoje „Mano VMI“ (www.vmi.lt/manovmi) ar paskambinus telefonu 1882. Tiems žemės savininkams, …

Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro

Nr. (32.44-31-3E)-RM-30442 2019-10-15 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-28716 2019-09-26 Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. priimti šie teisės aktai:– Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 966 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo …

Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos

Nr. (18.16-31-1E) RM-28757 2019-09-26 2019 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio …

Dėl Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. (18.10-31-1E) RM- 27913 2019-09-19 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintas Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašas …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-22660 2019-07-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2019 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2311 (toliau – Įstatymas).Šiuo Įstatymu Lietuvos …

Dėl mokesčių administratoriaus informavimo panaikinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-24261 2019-08-07 Primename, kad 2019 m. liepos 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX‑569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas Nr. XIII‑2279, kuriuo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. panaikinami reikalavimai informuoti mokesčių administratorių apie:– …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23304 2019-07-29 2019 m. liepos 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2279 (toliau – Įstatymas), kuriuo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. …

VMI pataria verslininkams iš anksto įvertinti naujus kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijos reikalavimus

Mokesčių mokėtojai kitąmet, rengdami kontroliuojamųjų sandorių (toliau – KS) kainodaros atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimo dokumentus – tiek standartizuotą kainodaros dokumentaciją, tiek laisvos formos dokumentus, kai mokesčių mokėtojui nekyla prievolė rengti kainodaros dokumentacijos, turės vadovautis naujomis kainodaros taisyklėmis. Naujieji reikalavimai …

Dėl Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo

Nr. (32.42-31-1E)RM-24139 2019-08-07 2019 m. birželio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII‑2197 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. ir šio pakeitimo nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2020 …