Dėl fiskalinio agento paskyrimo Jungtinės Karalystės apmokestinamiesiems asmenims

Europos Komisija priėmė sprendimą (Europos Komisijos 2021 m. birželio 10 d. įgyvendinimo sprendimas 2021/942, kuriuo nustatomos Tarybos direktyvos 2006/112/EB taikymo taisyklės, susijusios su trečiųjų šalių, su kuriomis Sąjunga yra sudariusi savitarpio pagalbos susitarimus, kurių taikymo sritis panaši į Tarybos direktyvos …

Birželis – paskutinis mėnuo kadaise pamirštiems mokesčiams be delspinigių sumokėti

Birželio 30 d. baigiasi terminas, iki kurio mokesčių mokėtojai, kurie 2019 m. pasinaudojo vienintele galimybe atsiskleisti ir deklaravo praeityje pamirštus mokesčius, dar gali juos susimokėti be jokių delspinigių.Šiuo metu 439 gyventojai ir 253 įmonės, kurie anuomet sudarė periodinių mokėjimų grafikus ir turėjo …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) patikslinimo priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2097 2021-05-11 2021‑04‑28 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 154, 155, 156 straipsnių ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Priėmus minėtą nutarimą, atitinkamai papildomas Pelno mokesčio įstatymo 58 …

VMI: mokestinės pagalbos priemonės verslui ir gyventojams pratęsiamos iki šių metų rugpjūčio 31 d. + 2 mėn.

Pratęsus mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminus į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus įtrauktiems mokesčių mokėtojams ir gyventojams iki šių metų rugpjūčio 31 d. ir dar du mėnesius:nebus skaičiuojami delspinigiai;nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai. „Norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų, mokesčių mokėtojai …

Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės kviečiamos pateikti paraišką subsidijai

Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės jau teikia paraiškas vienkartinei, negrąžintinai subsidijai gauti. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 230 patvirtintame apraše, atitinkančios įmonės paraiškos formą …

VMI kviečia ir nesavarankiškas įmones kreiptis subsidijos per EDS

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau − VMI) informuoja, kad nuo vasario 26 d. dėl negrąžinamosios subsidijos gali kreiptis ir nesavarankiškos įmonės (Pareiškėjas), atitinkančios Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus aprašo kriterijus. Šioms įmonėms skirta bendra subsidijų suma yra …

Savarankiškai dirbantiems galioja tos pačios mokestinės pagalbos priemonės kaip ir įmonėms

Remiantis apribotų veiklų EVRK sąrašu, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) sudarė ir paskelbė naujus, individualią veiklą vykdančių gyventojų, nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašus – jas vykdantiems gyventojams automatiškai, be prašymo, yra taikomos analogiškos VMI mokestinės pagalbos priemonės, kaip ir nuo …

VMI: leidžiami atskaitymai – ne tik darbuotojų COVID-19 testavimui skiriamos lėšos, bet ir kitos dėl pandemijos patirtos išlaidos

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Jos laikomos būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidomis. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos netaikomos.„Įmonės …

Verslo liudijimą 2021 m. šiemet galima įsigyti anksčiau

Gyventojai nuo gruodžio 7 d. jau gali įsigyti verslo liudijimus 2021 m. Verslininkai, kurie planuoja vykdyti veiklą ateinančių metų sausio pirmosiomis dienomis, verslo liudijimą įsigyti gali iš anksto, nelaukdami paskutinės metų dienos. Tą galima padaryti prisijungus prie Mano VMI, adresu …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 391 punkto, 12 straipsnio 15 punkto pakeitimo, 14 straipsnio 7 dalies ir 402 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Nr. (18.10-31-1E) RM-57235 2020-11-11 Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas PMĮ 2 straipsnio 391 punkto, 12 straipsnio 15 punkto, 14 straipsnio 7 dalies ir 402 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas, kurio nuostatos pakartotinai (gavus visuomenės pastabas) …

Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti iki gruodžio 15 d.

Iki šių metų gruodžio 15 d. reikia pateikti nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 150 tūkst. eurų, mokesčio (toliau – NTM) deklaracijas ir sumokėti mokestį už 2020 m. NTM deklaracija teikiama e. būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemą (deklaravimas.vmi.lt), pasirinkus formą KIT715. Preliminariai …

PVM įstatymo pakeitimai

Registracijos Nr. KM2719 Nuo 2021 m. sausio 1 d. atsisakoma šiuo metu Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau − PVMĮ) 91 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų (pvz., sąlyginės permokos grąžinimo dėl 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) ir kt.), taikomų už …

Pakeitus Kainodaros taisykles, supaprastinti reikalavimai verslui

Pakeistos Kainodaros taisyklių1 nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių. Tarp kitų esminių pakeitimų – patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, …

Gyventojams ir įmonėms – daugiau laiko sumokėti žemės mokestį

Pagrindiniai faktai: Žemės mokestį gyventojai ir įmonės šiemet turi sumokėti iki lapkričio 16 d. Mokestį 2020 m. mokės 704,7 tūkst. žemės savininkų, kurie į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti 39,4 mln. eurų. VMI žemės mokestį apskaičiuoja pagal Registrų centro pateiktas žemės …

Dėl Valstybinės ­mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E)RM-52996 2020-10-07Nuo 2020 m. spalio 6 d. įsigaliojo Įsakymas1 (paskelbta Teisės aktų registre 2020-10-07 Nr. 2020-20745), kuriuo pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės2 (toliau – Taisyklės).Tikslinamos nuostatos, keičiamos dėl nuo 2020 m. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) 63 …

Įvertinus ekonomikos atsigavimą, keičiasi mokestinių pagalbos priemonių taikymo terminai

Mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19, dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų galės kreiptis iki 2021 m. kovo 1 d.Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pakeistas mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminas mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Neigiamą COVID-19 poveikį patyrusios įmonės ir gyventojai …

Mokestis už aplinkos teršimą

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas), 1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183. Mokesčio mokėtojai:1) Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos …

Kada kaimo turizmo veiklai vieno verslo liudijimo nepakanka?

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) gyventojams, kurie teikia kaimo turizmo ir greta papildomas paslaugas, primena, kad kai kuriais atvejais vien apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimo nepakanka. Jei papildomos paslaugos sudaro didžiąją kaimo turizmo paslaugos kainos dalį, šios paslaugos …

Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos tikslinimo termino pratęsimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-46988 2020-08-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VA-62 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno …

Viename sostinės grožio salone – 100 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Panevėžio AVMI) specialistai mokestinio patikrinimo metu vienam iš sostinės grožio salonų apskaičiavo į biudžetą sumokėti beveik 108 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių, delspinigių ir baudų. Tai pirmas toks atvejis, kai grožio salonui mokesčiai apskaičiuoti …