VMI: leidžiami atskaitymai – ne tik darbuotojų COVID-19 testavimui skiriamos lėšos, bet ir kitos dėl pandemijos patirtos išlaidos

Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Jos laikomos būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidomis. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos netaikomos.„Įmonės …

Verslo liudijimą 2021 m. šiemet galima įsigyti anksčiau

Gyventojai nuo gruodžio 7 d. jau gali įsigyti verslo liudijimus 2021 m. Verslininkai, kurie planuoja vykdyti veiklą ateinančių metų sausio pirmosiomis dienomis, verslo liudijimą įsigyti gali iš anksto, nelaukdami paskutinės metų dienos. Tą galima padaryti prisijungus prie Mano VMI, adresu …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 391 punkto, 12 straipsnio 15 punkto pakeitimo, 14 straipsnio 7 dalies ir 402 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Nr. (18.10-31-1E) RM-57235 2020-11-11 Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas PMĮ 2 straipsnio 391 punkto, 12 straipsnio 15 punkto, 14 straipsnio 7 dalies ir 402 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas, kurio nuostatos pakartotinai (gavus visuomenės pastabas) …

Nekilnojamojo turto mokestį reikia sumokėti iki gruodžio 15 d.

Iki šių metų gruodžio 15 d. reikia pateikti nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 150 tūkst. eurų, mokesčio (toliau – NTM) deklaracijas ir sumokėti mokestį už 2020 m. NTM deklaracija teikiama e. būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemą (deklaravimas.vmi.lt), pasirinkus formą KIT715. Preliminariai …

PVM įstatymo pakeitimai

Registracijos Nr. KM2719 Nuo 2021 m. sausio 1 d. atsisakoma šiuo metu Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau − PVMĮ) 91 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų (pvz., sąlyginės permokos grąžinimo dėl 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) ir kt.), taikomų už …

Pakeitus Kainodaros taisykles, supaprastinti reikalavimai verslui

Pakeistos Kainodaros taisyklių1 nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių. Tarp kitų esminių pakeitimų – patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, …

Gyventojams ir įmonėms – daugiau laiko sumokėti žemės mokestį

Pagrindiniai faktai: Žemės mokestį gyventojai ir įmonės šiemet turi sumokėti iki lapkričio 16 d. Mokestį 2020 m. mokės 704,7 tūkst. žemės savininkų, kurie į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti 39,4 mln. eurų. VMI žemės mokestį apskaičiuoja pagal Registrų centro pateiktas žemės …

Dėl Valstybinės ­mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E)RM-52996 2020-10-07Nuo 2020 m. spalio 6 d. įsigaliojo Įsakymas1 (paskelbta Teisės aktų registre 2020-10-07 Nr. 2020-20745), kuriuo pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės2 (toliau – Taisyklės).Tikslinamos nuostatos, keičiamos dėl nuo 2020 m. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau – ŽMĮ) 63 …

Įvertinus ekonomikos atsigavimą, keičiasi mokestinių pagalbos priemonių taikymo terminai

Mokesčių mokėtojai, nukentėję nuo COVID-19, dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų galės kreiptis iki 2021 m. kovo 1 d.Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pakeistas mokestinės pagalbos priemonių taikymo terminas mokesčių mokėtojams, nukentėjusiems nuo COVID-19. Neigiamą COVID-19 poveikį patyrusios įmonės ir gyventojai …

Mokestis už aplinkos teršimą

Pagrindinis teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas), 1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183. Mokesčio mokėtojai:1) Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos …

Kada kaimo turizmo veiklai vieno verslo liudijimo nepakanka?

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) gyventojams, kurie teikia kaimo turizmo ir greta papildomas paslaugas, primena, kad kai kuriais atvejais vien apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimo nepakanka. Jei papildomos paslaugos sudaro didžiąją kaimo turizmo paslaugos kainos dalį, šios paslaugos …

Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos tikslinimo termino pratęsimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-46988 2020-08-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VA-62 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno …

Viename sostinės grožio salone – 100 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Panevėžio AVMI) specialistai mokestinio patikrinimo metu vienam iš sostinės grožio salonų apskaičiavo į biudžetą sumokėti beveik 108 tūkst. eurų nuslėptų mokesčių, delspinigių ir baudų. Tai pirmas toks atvejis, kai grožio salonui mokesčiai apskaičiuoti …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (trumpoji)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E)RM-36785 2020-06-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2020 m. birželio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII‑3084 (toliau − Įstatymas).Įstatymu pakeista Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ):20 …

Dėl LR mokesčių administravimo įstatymo 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-09 2020 m. birželio 4 d. priimtas LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas).VMI prie FM informuoja, kad Įstatymu sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir kitų mokesčių, …

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 bei 16 straipsnių pakeitimo įstatymų

Atnaujinimo data: 2020-07-092020 m. birželio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3086 (toliau – Įstatymas).VMI prie FM informuoja, jog pagal MAĮ 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos …

Turgavietės mokesčio kompensacija: pateikti paraiškai – daugiau kaip du mėnesiai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad turgaus prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gali pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Smulkieji verslininkai, kurie atitinka kriterijus, gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, …

Beveik trečdalis įmonių pamiršo pateikti pelno mokesčių deklaraciją

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad 109 tūkst. (70 proc.) įmonių pateikė pelno mokesčio deklaracijas laiku, iki birželio 15 d., o to nepadariusias, apie pradelstą terminą VMI informuos asmeniškai. Šiuo metu yra kiek daugiau nei 46 tūkst. mokesčių …

Pajamų deklaravimas: ką pravartu žinoti, pardavus nekilnojamąjį turtą ir automobilį?

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, 2019 m. pardavę nekilnojamąjį turtą, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų, ar transporto priemonę, nepraėjus 3 metams nuo jos įsigijimo, turėtų nepamiršti pateikti pajamų deklaracijos.Sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo skirtumo tarp pardavimo ir pirkimo …