Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA‑121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir …

Dėl minimaliosios mėnesinės algos dydžio 2022 metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2022 m. minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 730 Eur (2021 m. MMA – 642 Eur) ir minimalusis valandinis atlygis (MVA) – 4,47 …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu (2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-446), nuo 2022 m. sausio …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-726 (TAR, 2021‑12‑15, Nr. 25844), kuriuo nustatė šiuos pakeitimus:  Įsigalioja 2022 m. liepos …

Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.10-31-1Mr) R-5330 2021-12-07 Seimui priėmus Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimą (2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-680 (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)) (Buhalterinės apskaitos įstatymas išdėstytas nauja redakcija) kartu buvo priimtas ir daugiau nei …

Dėl 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. VA-79 įsigaliojimo

Nr. (18.2-31-2Mr) RM-44678 2021-11-17 Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens …

Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. RM-41961 2021-10-25 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. spalio 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymą Nr. XIV‑581 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2022 m. …

Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimo

Nr. RM-44475 2021-11-16 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. lapkričio 4 d. priėmė:Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX‑326 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-602 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatyme numatyta, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. organizuojant loterijas, mokesčio bazei (išplatintų …

Dėl 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 pakeitimo

Nuo 2021 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl …

Dėl 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 pripažinimo netekusiu galios

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo …

Gyventojai jau gali pasitikrinti savo NT mokestį

Gyventojai, turintys nekilnojamojo turto (NT), kurio bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų ribą, deklaracijas pateikti ir mokestį sumokėti turi iki gruodžio 15 d.2021 m. įsigaliojo naujos NT mokestinės vertės, kurias galima pasitikrinti Registrų centro (RC) svetainėje. „Nekilnojamojo turto deklaracijas …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių …

Dėl 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 Mr)RM-43187 2021-11-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. VA‑76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti …

Dėl teisės akto priėmimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2021 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA‑105 …

Išgalvotas SDK atvedė prie dokumentų klastotojo

Išgalvotas savininko deklaravimo kodas (SDK) ne tik neišgelbėjo vieno automobilių prekeivio nuo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Kauno AVMI) ir ekonominius nusikaltimus tiriančių policijos pareigūnų dėmesio, bet ir atskleidė kitus jo daromus pažeidimus.Imitacinio pirkimo metu Kauno AVMI darbuotojui buvo pateikta …

Virtualaus buhalterio i.APS naujovės savarankiškai dirbantiems

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) patobulino individualią veiklą vykdantiems gyventojams skirtą supaprastintos buhalterinės apskaitos programą – virtualų buhalterį i.APS. Nemokama VMI e. paslauga besinaudojantys smulkieji verslininkai programoje jau gali naudoti ir užsakymo formą, tai yra sukurti, redaguoti, atspausdinti išankstinę sąskaitą …

Pateikti duomenis VMI apie automobilių naudojimą privatiems poreikiams verslui padės supaprastintas klausimynas

Pirmosios 4,4 tūkst. įmonių per Mano VMI sulaukė laiškų su prašymu užpildyti klausimyną apie turimus automobilius, jų naudojimą privatiems poreikiams bei skaičiuojamas pajamas natūra. Supaprastinti klausimynai bus siunčiami įmonėms, kurios lengvųjų keleivinių ir krovininių automobilių įsigijo šiais ir praėjusiais metais.„Pagrindinis …

Dėl teisės akto pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeistos Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …