Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-09-03 įsakymo Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. (18.10-31-1Mr) R-942 2022-02-25 2022 m. vasario 23 d. priimtu įsakymu Nr. VA-18 nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.