Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2969 2022-07-18 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1250 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d., jo nuostatos taikomos apskaičiuojant …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. liepos 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1389, kurio nuostatos taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.Šiuo metu politinių partijų veiklą reglamentuojantis …

Dėl teisės akto Nr. VA-95 pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VA-63 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio …

Dėl 2022 m. birželio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 679 priėmimo

Nr. R-2766 2022-06-30 Siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviams proceso, buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. …

Dėl 2014 m. liepos 31 d. Reglamento (ES) Nr. 833/2014

Nr. R-2768 2022-06-30 Remiantis 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamento) 3h straipsnio nuostatomis, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Reglamento XVIII …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23615 2022-06-29 Vadovaujantis pakeitimu (2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23834 2022-06-30 2022 m. birželio 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 677 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“, kuriuo pakeičiamas Atvejų, kai pridėtinės vertės …

Dėl VMI prie FM 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. VA-55 įsigaliojimo

Nuo 2022 m. birželio 14 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl …

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimo

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564 2022-06-15 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K‑223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos …

Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 Mr) R-2058 2022-05-10 Nuo 2022 m. gegužės 5 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-46 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės …

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Nr. (18.40-31-1 Mr) RM-19805 2022-05-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1 Mr)R-2273 2022-05-24 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu (2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098 (toliau – Įstatymas)) buvo pakeisti 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojams nuo šių metų birželio 1 d. taikytini neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD): 1) Tiems gyventojams, kurių su …

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) VMI prie FM viršininko 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-50 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 …

Dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo

Nr. (18.10-31-1) R-2191 2022-05-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pakartotinai atkreipia dėmesį į aktualias mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų komentarų nuostatas, susijusias su užsienio atlikėjų – fizinių asmenų ir apmokestinamųjų vienetų, gavusių pajamas už atlikėjų veiklą Lietuvoje, mokestinėmis …

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo

Nr. RM-18917 2022-05-19 2022 m. balandžio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX‑751 papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV‑1056 (toliau − Įstatymo pakeitimas).Įstatymo pakeitimu įgyvendinami naujai priimti PVM direktyvos (2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2057 2022-05-10 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio (2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1052 (toliau – Pelno mokesčio įstatymas)) ir Gyventojų pajamų mokesčio (2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos …

Dėl 2022 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. VA-47

Nr. RM-17907 2022-05-12 Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant …

Dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. (18.21-31-1 Mr) R-1942 2022-05-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-41 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių …

Dėl iš Ukrainos pasitraukusių užsieniečių turto deklaravimo

Nr. (18.18-31-1) R-1936 2022-05-02 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1V‑302 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V‑145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti …