Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-09-03 įsakymo Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. (18.10-31-1Mr) R-942 2022-02-25 2022 m. vasario 23 d. priimtu įsakymu Nr. VA-18 nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo …

Dėl kuro objektų, talpyklų ir apskaitos priemonių registravimo funkcijos panaikinimo

Mokesčių mokėtojams panaikinta prievolė VMI registruoti kuro objektus, talpyklas bei apskaitos priemones.Šiuos pakeitimus reglamentuoja šie teisės aktai:– Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo

2021 m. gruodžio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 2, 401, 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymas Nr. XIV-761 (toliau – Įstatymas), siekiant įgyvendinti 2020 m. vasario 1 d. Tarybos Direktyvą (ES) 2020/284, kuria dėl tam …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo

2021 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 3, 5, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-874 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant inkorporuoti į teisinę sistemą 2021 m. gruodžio 23 d. priimtą Lietuvos …

Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo standiesiems diskams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. bus nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir …

Po VMI dėmesio į biudžetą papildomai suskaičiuota 72 mln. eurų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad iš viso verslui ir savarankiškai dirbantiems gyventojams 2020 ir 2021 m. suteikė 241 mln. eurų subsidijų, o mokestinės paskolos sutartis sudarė su 18 tūkst. klientų, kuriems be palūkanų išdėstė 761 mln. eurų mokesčių. Dauguma …

Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviams proceso

Nr. R-5900 Siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA‑121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir …

Dėl minimaliosios mėnesinės algos dydžio 2022 metais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2022 m. minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 730 Eur (2021 m. MMA – 642 Eur) ir minimalusis valandinis atlygis (MVA) – 4,47 …

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu (2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-446), nuo 2022 m. sausio …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-726 (TAR, 2021‑12‑15, Nr. 25844), kuriuo nustatė šiuos pakeitimus:  Įsigalioja 2022 m. liepos …

Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.10-31-1Mr) R-5330 2021-12-07 Seimui priėmus Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimą (2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-680 (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)) (Buhalterinės apskaitos įstatymas išdėstytas nauja redakcija) kartu buvo priimtas ir daugiau nei …

Dėl 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. VA-79 įsigaliojimo

Nr. (18.2-31-2Mr) RM-44678 2021-11-17 Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens …

Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. RM-41961 2021-10-25 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. spalio 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 1, 6, 8 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymą Nr. XIV‑581 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2022 m. …

Dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimo

Nr. RM-44475 2021-11-16 Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. lapkričio 4 d. priėmė:Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX‑326 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-602 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatyme numatyta, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. organizuojant loterijas, mokesčio bazei (išplatintų …

Dėl 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 pakeitimo

Nuo 2021 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl …

Dėl 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 pripažinimo netekusiu galios

Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo …

Gyventojai jau gali pasitikrinti savo NT mokestį

Gyventojai, turintys nekilnojamojo turto (NT), kurio bendra mokestinė vertė viršija 150 tūkst. eurų ribą, deklaracijas pateikti ir mokestį sumokėti turi iki gruodžio 15 d.2021 m. įsigaliojo naujos NT mokestinės vertės, kurias galima pasitikrinti Registrų centro (RC) svetainėje. „Nekilnojamojo turto deklaracijas …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių …