Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. VA‑40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Nr. (18.21-31-1 Mr) R-1925 2022-05-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo …

Dėl 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VA-34

Nr. R-1698 2022-04-14 Nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VA‑34 patvirtintos Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir …

Dėl Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvą dėl karinių veiksmų Ukrainoje, Lietuvoje išbūtų dienų apskaičiavimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-106 (toliau – Įsakymas) pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 300, kuriuo patvirtintos Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimų

2022 m. kovo 31 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-994, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-995 ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio …

Dėl pelno mokesčio deklaracijos formų ir taisyklių pakeitimo

Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1696 2022-04-14 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-14 pakeitimo

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. 2, 4, 38-3 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatyta, kad analogiškos šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taisyklės nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, buvo priimtas …

Dėl 2022 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-30

Nr. RM-12254 2022-04-07 Nuo 2022 m. balandžio 6 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtintos Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto …

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-944, kurio nuostatos taikomos nuo 2022 m. vasario 24 d., t. y. nuo nepaprastosios padėties įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos, nustatytos …

VMI daliai įmonių atveria individualius jų profilius

VMI 2 tūkst. įmonių per Mano VMI išsiuntė informacinius pranešimus kviesdama išbandyti mokesčių administratoriaus atveriamus klientų profilius. VMI kliento profilis – tai vienoje vietoje pateikiami VMI duomenys apie įmonę, skirti susipažinti, kaip mokesčių mokėtoją vertina mokesčių administratorius. VMI kliento profilis …

Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaravimo pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2022 m. liepos 1 d.

Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1114 2022-03-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. VA-22 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl Loterijų ir lošimų …

Dėl 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92 įsigaliojimo

Nuo 2022 m. birželio 30 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl fizinių …

Dėl pridėtinės vertės mokesčio dengimo šilumos energijai ir karštam vandeniui iš valstybės biudžeto

Nr. R-1323 2022 m. kovo 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX‑751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV‑942, kurio tikslas iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų už šildymą …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-09-03 įsakymo Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. (18.10-31-1Mr) R-942 2022-02-25 2022 m. vasario 23 d. priimtu įsakymu Nr. VA-18 nuo 2022 m. gegužės 1 d. netenka galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl finansinėje apskaitoje naudojamo …

Dėl kuro objektų, talpyklų ir apskaitos priemonių registravimo funkcijos panaikinimo

Mokesčių mokėtojams panaikinta prievolė VMI registruoti kuro objektus, talpyklas bei apskaitos priemones.Šiuos pakeitimus reglamentuoja šie teisės aktai:– Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos …

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo

2021 m. gruodžio 14 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 2, 401, 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 613 straipsniu įstatymas Nr. XIV-761 (toliau – Įstatymas), siekiant įgyvendinti 2020 m. vasario 1 d. Tarybos Direktyvą (ES) 2020/284, kuria dėl tam …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo

2021 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 3, 5, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-874 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant inkorporuoti į teisinę sistemą 2021 m. gruodžio 23 d. priimtą Lietuvos …

Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo standiesiems diskams

Nuo 2022 m. kovo 1 d. bus nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir …

Po VMI dėmesio į biudžetą papildomai suskaičiuota 72 mln. eurų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad iš viso verslui ir savarankiškai dirbantiems gyventojams 2020 ir 2021 m. suteikė 241 mln. eurų subsidijų, o mokestinės paskolos sutartis sudarė su 18 tūkst. klientų, kuriems be palūkanų išdėstė 761 mln. eurų mokesčių. Dauguma …

Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviams proceso

Nr. R-5900 Siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės …