Ar įmonės, kuri administruoja gyvenamuosius namus, iš gyventojų surinktos mėnesinės įmokos, skirtos apmokėti namų priežiūros, remonto ar atnaujinimo darbus, pripažįstamos įmonės pajamomis?

Pagal 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ nuostatas pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos kitų asmenų vardu surinktos lėšos, kadangi tai nėra veiklos tarpininko gaunama ekonominė nauda.Kai daugiabučius namus administruojanti įmonė veikia kaip tarpininkė, t. y. už fiksuoto dydžio …

Ką daryti, gavus nekokybišką automobilio remonto paslaugą?

Vartotojas, kuriam buvo suteikta netinkamos kokybės automobilio remonto paslauga, gali pasinaudoti teisėmis, įtvirtintomis Civilinio kodekso (CK) 6.665 str. 1 dalyje, kurioje numatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų (automobilio remonto) rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą …

Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams?

  KlausimasAr galima įmonės leidžiamiems atskaitymas priskirti ir į PVM atskaitą įtraukti įsigytą kurą, jeigu jo įsigijimą patvirtina kasos aparto kvitas, kuriame nurodoma įmonės atsiskaitymo kortelės keturi skaičiai ir kurio suma sudaro 106 eurus? AtsakymasAtsakant į pateiktą klausimą, svarbu turėti įrodymus, kad …

Opcionas ir opciono sutartis

2023 m. kovo 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiami klausimai dėl opciono ir opciono sutarties sampratos, opciono sutarties ir preliminariosios sutarties santykio bei šalių sudaryto susitarimo dėl akcijų perleidimo ateityje kvalifikavimo.Ieškovas H. B. kreipėsi į teismą, …

VMI kviečia suklusti pernai transporto priemonę ar NT objektą pardavusius gyventojus

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pernai transporto priemonę ar nekilnojamojo turto (NT) objektą pardavę gyventojai iki gegužės 2 d. turi sau užduoti keletą klausimų ir įsivertinti, ar dėl šių sandorių jie turi pareigą teikti pajamų mokesčio deklaraciją bei sumokėti gyventojų …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

2023-03-15 Nr. (18.18-31-1Mr)R-1046 Primename, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau – nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, …

Kam šiais metais padidėjo darbo užmokestis ir kitos išmokos? (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1206) Padidintas neapmokestinamasis pajamų dydisNemažos dalies darbuotojų „į rankas“ gaunamas uždarbis taip pat padidės dėl maksimaliai taikytino neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) pakeitimo. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV‑1550 nustatyta: Mėnesio NPDMaksimalus mėnesio NPD – 625 …

Vyriausybė pritarė laikino bankų solidarumo įnašui

Vyriausybė pritarė Laikino solidarumo įnašo įstatymo projektui, kuriuo siūloma dalį kredito įstaigų netikėtų grynųjų palūkanų pajamų skirti karinės infrastruktūros projektams finansuoti. Laikino solidarumo įnašas sieks apie 410 mln. eurų. Iš jo planuojama finansuoti kariniam transportui reikalingą aplinkkelio įrengimą, oro ir jūros …

Kaleidoskopas

Balandžio 19 d.Sukanka 263 m., kai 1760 m. Vilniuje pradėtas leisti pirmasis Lietuvos laikraštis „Kurier Litewski“ („Lietuvos kurjeris“), kuris ėjo iki 1840 m. gruodžio 31 d.Sukanka 105 m., kai 1918 m. nustatytos Lietuvos tautinės vėliavos spalvos.Sukanka 93 m., kai 1930 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA5987 2023 03 31VVTAT Nr. 1-71 2023 03 31Dėl 2019 06 28 įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų …

Lietuvoje stinga sezoninių darbuotojų

Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje įregistruota 17,5 tūkst. laisvų darbo vietų. Darbo pasiūlymų daugėjo visose savivaldybėse, išskyrus Skuodo, Rietavo ir Zarasų rajonus. Prasidėjus pavasariui, labai intensyviai darbuotojų ieškoma sezoniniams darbams.Žemės ūkyje laisvų darbo vietų įregistruota daugiau kaip tris kartus …

Darbo santykių pabaiga darbdavio iniciatyva

 Išeitinė išmoka – įstatymo numatyta piniginė išmoka, mokama darbdavio, nutraukiančio darbo santykius savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, arba dėl darbdavio likvidavimo, jeigu jo darbo prievolių nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Esant minėtoms aplinkybėms (DK 57 str.), darbuotojui sumokama jo …

Liūto simbolis senosiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetose

Šarūnas SUBATAVIČIUS Nors iki šiol nėra galutinai sutarta, kas pirmasis pradėjo kaldinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetas, visgi šiandien laikomasi nuomonės, kad jos nukaldintos XIV a. antrojoje pusėje. Pirmosios lietuviškos ketvirčio grašio vertės sidabrinės monetos – denarai, vadinti pečiat dėl juose …

Po malūnsparnio katastrofos Brovaruose ukrainiečiai išgyveno šoką

Eldoradas BUTRIMASSpecialiai iš Brovarų ir Kijevo, Ukraina Tą šeštadienį Kijeve minia žmonių su gėlėmis rankose ir ašaromis akyse ėjo atsisveikinti su malūnsparnio katastrofoje žuvusiu vidaus reikalų ministru Denisu Monastirskiu ir šešiais jo pavaldiniais.Žuvusiųjų kūnai buvo pašarvoti centrinėje Kreščiatiko gatvėje esančių Ukrainiečių …

Naujausi Darbo kodekso pakeitimai

  Darbo kodekso (DK) pakeitimai nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 2022 m. rugpjūčio 1 d. DK 59 straipsnio pakeitimu papildytas diskriminacijos draudimo kriterijų sąrašas (draudimas atleisti dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą …

Vertinimai

Seimo narys Andrius Mazuronis:„Tai – ne mokesčių reforma, o mokesčių didinimas, papuoštas keliais blizgučiais, labiau susijęs su administravimu, nei realiai pagerinsiantis dirbančių, mažas ir vidutines pajamas gaunančių žmonių situaciją.“