LAT pasisakė dėl negautų nuomos pajamų ir regreso teisės įgyvendinimo

2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėtoje byloje pasisakyta dėl negautų nuomos pajamų, kaip nuostolio dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu praradimo, grindžiamų sudaryta nuomos sutartimi, dydžio nustatymo, taip pat žalos įrodinėjimo regreso teisės įgyvendinimo, sudarius taikos sutartį su nukentėjusiu …

Išnagrinėta byla dėl žalos atlyginimo ir atstovavimo išlaidų paskirstymo

2024 m. balandžio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl žalos, padarytos kitose civilinėse bylose, taikant laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo. Byloje taip pat buvo sprendžiama dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo bylą laimėjusiai šaliai, nors atsiskaitymas už …

Darbdaviui, nesudariusiam darbo sutarčių dėl šokėjų veiklos naktiniame klube, pagrįstai taikyta atsakomybė už nelegalų darbą

Nelegalus darbas: įvertinus bendrovės ir šokėjų sudarytų sutarčių, kurios buvo pavadintos autorinėmis sutartimis, pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį, nuspręsta, kad šokėjų veikla, nesudarius darbo sutarčių, atitiko nelegalaus darbo požymius.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2024 m. kovo 20 d. nutartyje pripažino, kad Valstybinė …

Galutinai išspręstas Santaros klinikų ir jose veikiančių profesinių sąjungų ginčas dėl darbo apmokėjimo tvarkos

2024 m. kovo 21 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiama dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties aiškinimo.LNSS šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo formulė ir įstaigų pareiga patvirtinti naują darbuotojų darbo …

Asmuo, klastodamas buhalterinės apskaitos dokumentus arba apskaitos registrus, atsako tik už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) nuteistosios R. G. pateiktame gynėjo kasaciniame skunde buvo akcentuojami Baudžiamojo proceso kodekso 255 ir 256 straipsnių reikalavimų pažeidimai. Skunde nurodyta, kad teismai, spręsdami, kad pati R. G. keitė PVM sąskaitų faktūrų turinį, iš esmės pakeitė kaltinimą, …

Dėl pareigos mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, nesant sudarytos nuomos sutarties

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje Vilniaus miesto savivaldybė (ieškovė) prašė priteisti iš privatizuotų požeminių pastatų (slėptuvių ir sandėlių) savininko (atsakovo) skolą, susidariusią 2015–2020 m., nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, ir palūkanas už laiku neįvykdytą mokestinę prievolę.Byloje nustatyta, kad dalis …

Registrų centrui pateiktos nepatvirtintos finansinės ataskaitos nenaikina akcinės bendrovės vadovo pareigos sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2024 m. sausio 17 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (LAT) išnagrinėta administracinio nusižengimo byla, kurioje uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės) vadovas L. P. buvo nubaustas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 119 str. 1 dalį už tai, kad, pažeisdamas Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, nesušaukė eilinio visuotinio …

LVAT įvertino pareigūnų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos teisėtumą

Valstybės tarnyba: „Vidaus reikalų ministerija neužtikrino teisingo pareigūnų kelionės išlaidų, patiriamų naudojant asmeninius automobilius, kompensavimo.“Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo bylą pagal Seimo nario pareiškimą, kuriuo buvo prašoma ištirti vidaus reikalų ministro nustatytas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų kelionės išlaidų apmokėjimo …

Išnagrinėta byla dėl atleidimo iš darbo, kurioje buvo sprendžiamas diskriminacijos fakto įrodinėjimo klausimas

2023 m. spalio 3 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą pagal E. N. (ieškovo) ieškinį tarptautinių krovinių gabenimo įmonei (atsakovei) dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.Byloje buvo sprendžiama dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo nustatant seksualinio priekabiavimo (priekabiavimo dėl lyties) faktą. Šioje …

Išnagrinėta byla dėl jungtinės veiklos partnerių prievolės pagal rangos sutartį

2023 m. spalio 23 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiama, kuriam iš jungtinės veiklos partnerių turi būti įvykdyta prievolė pagal rangos sutartį, kai prievolės vykdymo metu pasikeičia atsakingasis partneris.Byloje nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus …

Klaidino vartotojus

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nustatė, kad UAB „Hiroko“, skleisdama nekilnojamojo turto reklamą, klaidino vartotojus.VVTAT gavo pranešimą, kuriame nurodyta, kad UAB „Hiroko“ nekilnojamojo turto skelbimų portaluose skelbė informaciją apie renovuotus apartamentus, nors bendrovės parduodamos patalpos, VĮ Registrų centro duomenimis, …

Kada verslas gali susigrąžinti klaidingai apskaičiuotą mokestį?

Mokestinių ginčų komisija (toliau – Komisija) pristato Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas arba ESTT) 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimą Nr. C‑453/22, kuriame buvo išaiškinta, kaip prekių pirkėjui susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM), kai prekių pardavėjas už tas …

Išnagrinėta byla dėl valdybos nario materialinio suinteresuotumo teisme reikšti reikalavimus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje sprendė dėl bendrovės (atsakovės) valdybos nario (ieškovo) materialinio suinteresuotumo reikšti teisme reikalavimus dėl valdybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.Ieškovas nurodė, kad visuotinis akcininkų susirinkimas atšaukė valdybą ir paskyrė naujus valdybos narius. Nepaisant to, įgaliojimų netekusi valdyba …

Vietinės rinkliavos – ar gali būti skaičiuojamas PVM?

Mokestinių ginčų komisija (MGK) pristato Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT arba Teismas) vieną iš šios vasaros sprendimų, kuriame buvo išaiškinta, kada gali būti apmokestinamos renkamos kurorto rinkliavos (2023 m. liepos 13 d. sprendimas byloje Nr. C-344/22). Šis sprendimas yra aktualus ne tik …

Išnagrinėta byla dėl draudėjo ranka surašyto pareiškimo pripažinimo vienašaliu sandoriu

Neseniai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama, ar draudėjo ranka surašytas rašytinis pareiškimas turi būti laikomas vienašaliu sandoriu, kuriuo atsisakoma draudimo išmokos.Byloje nustatyta, kad draudėjas (ieškovas) ir draudikas (atsakovas) sudarė draudimo sutartį, pagal kurią draudėjas nuo 2019 m. vasario …

LVAT: skirtingi kompensacijų dydžiai prieštarauja lygiateisiškumo principui

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija neseniai paskelbė nutartį byloje dėl norminio administracinio teisės akto dalies teisėtumo.Pareiškėjas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – pareiškėjas) su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas ištirti, ar Klaipėdos rajono savivaldybės …

Išnagrinėta byla dėl darbdavio atsakomybės ir žalos, patirtos eismo įvykio metu, atlyginimo

Neseniai Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje buvo sprendžiama dėl darbdavio atsakomybės už jo darbuotojo sukeltą žalą eismo įvykio metu ir neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiesiems. Šioje byloje asmuo buvo nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 5 dalį už tai, …

Dėl darbuotojo atsakomybės darbdaviui už žalą, nutraukus komandiruotę (atsisakius dirbti)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. gegužės 24 d. išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl darbuotojo atsakomybės už žalą, darbdavio patirtą po darbo sutarties nutraukimo dėl darbuotojo kaltės pasamdžius brangesnę darbo jėgą.Ieškovė prašė teismo priteisti iš buvusio darbuotojo žalos atlyginimą. Ji …

Išnagrinėta byla dėl rangovo ir subrangovo atsakomybės, žalą padarius trečiajam asmeniui

2023 m. balandžio 27 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl generalinio rangovo ir subrangovo atsakomybės, žalą padarius trečiajam asmeniui.Byloje AB Vilniaus šilumos tinklai (ieškovė) prašė teismo priteisti iš UAB „Unipresta“ (atsakovės) žalos, padarytos pažeidus …

Teismai turėtų atmesti ieškinius, nustatę, kad asmuo gina teises, kurias įgijo, piktnaudžiaudamas teise

2023 m. balandžio 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje sprendė dėl asmens piktnaudžiavimo teise ir atsisakymo ginti jo teises teisme.Šioje byloje ieškovas nurodė, kad, jam įsigyjant nekilnojamąjį turtą, pirkimo–pardavimo sutartyje kaip pirkėjas nurodytas ne jis, o kitas asmuo …