Sąnaudų finansinės apskaitos detalizavimas

  Dabartinio ekonominio sunkmečio, prasidėjusio dėl pandemijos pasekmių ir energetikos krizės, sąlygomis sparčiai didėja įmonių veiklos sąnaudos ir prastėja finansiniai rezultatai. Siekiant išvengti nuostolingos įmonių veiklos, labai svarbu minimizuoti ir stabilizuoti sąnaudų didėjimą. Tam reikiamiems sprendimams priimti ir įgyvendinti būtina finansinėje …

Vertinimai

Finansų ministrė Gintarė Skaistė:„Į biudžeto projektą žiūrime kaip į tam tikrą skydą visuomenei apsaugoti.“

Pateiktas svarstyti 2023 m. valstybės biudžeto projektas. Svarstys siūlymą didinti NPD. Spręs dėl lengvatinio PVM taikymo apgyvendinimo, maitinimo, kultūros, poilsio ir sporto ir atlikėjų paslaugoms…

Pateiktas svarstyti 2023 m. valstybės biudžeto projektasSeimui pateiktas svarstyti 2023 m. valstybės biudžeto projektas, pajamos numatomos 15,62 mlrd. eurų, išlaidos – 18,60 mlrd. eurų, biudžeto deficitas siektų –4,9 proc. BVP, infliacija – apie 6 proc., nedarbo lygis – apie 6,8 proc. Minimalus mėnesio …

Darbuotojo perkėlimas į kitą įmonę

  Pasitaiko atvejų, kai vienas asmuo (juridinis arba fizinis), turintis kelias atskiras įmones, susiduria su klausimais dėl darbuotojų perkėlimo iš vienos įmonės į kitą. Pavyzdžiui, kyla neaiškumų, kuris Darbo kodekso (DK) straipsnis reglamentuoja tokį darbuotojo perkėlimą (ir ar apskritai yra toks …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2022-10-20DeklaruotiPVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)MokestisPridėtinės vertės mokestisMokestinis laikotarpis2022-09-01 – 2022-09-30Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti visų išrašomų ir …

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA‑49 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2Mr) RM-30552 2022-09-22 Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-70 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės …

2023 m. „Sodros“ biudžeto pajamos viršys išlaidas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtame 2023 m. „Sodros“ biudžeto projekte numatyta, kad „Sodros“ biudžeto pajamos 2023 m. viršys išlaidas beveik 235 mln. eurų, o rezervas sieks 1 mlrd. 605 mln. eurų.Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms – 4 mlrd. 911 …

Apie žemės mokestį

 Lapkričio mėnesį reikės tinkamai įvykdyti mokestines prievoles dėl žemės mokesčio. Šiuo metu taip pat aktualu prisiminti šį mokestį, kartu nagrinėjant praktinę situaciją. Trumpai apie žemės mokestįŠiame straipsnyje didesnis dėmesys skiriamas vienai praktinei situacijai, dėl kurios kilo apmokestinimo praktikai įdomus mokestinis ginčas. …

UAB „Biržų alus“ darbuotojai už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą ir didelės vertės turto pasisavinimą nuteisti pagrįstai

Lietuvos apeliacinis teismas iš dalies pakeitė Panevėžio apygardos teismo 2021 m. birželio 14 d. nuosprendį, kuriuo UAB „Biržų alus“ generalinis direktorius pripažintas kaltu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisingo duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimo ir kartu su bendrovės …

Teisingumo Teismas suteikė galimybę susigrąžinti mokesčio permoką

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą, susijusį su teisės į PVM atskaitą pripažinimu (ETT 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Nr. C-227/21). Šis sprendimas, esant panašioms situacijoms, tapo privalomas ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos …

Mažėja kilnojamojo darbo kompensacijos

Ar darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, gali būti kompensuojamos padidėjusios jų išlaidos?Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, …

Kito mokestinio laikotarpio nustatymas

 Į ką reikėtų atkreipti dėmesį vienetams, nustatant mokestinį laikotarpį, nesutampantį su kalendoriniais metais? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 6 straipsnio nuostatas, pelno mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai, kurie paprastai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda kalendorinių metų sausio 1 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS NUSTATYMAS19912 2022 09 30STT Nr. 2-214 2022 09 30Dėl 2021 11 30 įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo …

Verslas jau gali naudotis nauja INVEGOS garantijų priemone „Portfelinės garantijos 3“

Nacionalinė plėtros agentūra „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) jau daugiau kaip 20 metų verslui teikia garantijas, prisiimdama dalį rizikos ir taip palengvindama finansavimo gavimą, kai verslui trūksta užstato ar finansų įstaigoms jis yra nepatrauklus. Siekdami atverti daugiau galimybių verslui, INVEGA …

Parengtos Mokesčių administravimo įstatymo pataisos

Finansų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą, kurio tikslas – aiškiai nustatyti, kuriems mokesčių įstatymams netaikoma privalomo 6 mėnesių mokesčių įstatymų įsigaliojimo taisyklė, užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų duomenų apsaugą, tobulinti nuostatas dėl …

Kaleidoskopas

Spalio 19 d.Sukanka 210 m., kai 1812 m. prancūzų daliniai, vadovaujami Napoleono Bonaparto, pradėjo trauktis iš Maskvos.Sukanka 158 m., kai 1864 m. gimė kino pradininkas prancūzas Ogiustas Liumjeras, kuris kartu su broliu Luji išrado filmavimo ir filmų demonstravimo aparatą.Sukanka 140 …